En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 27.02.2015 Saat: 15:07:00

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
.
 

Kuvva-yı Milliye Nedir - Kuvva-yı Milliye Birlikleri - Kuvva-yı Milliye’nin Amacı
  Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Anadolu’da uygulanan işgallere karşı Türk halkı teşkilatlanarak bir millî direniş ruhu oluşturdu. İşgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşan bu direniş ruhuna Kuvva-yı Milliye (millî kuvvetler), teşkilatına ise Kuvva-yı Milliye Teşkilatı de...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7257
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşı Sonrası Türkiye - Milli Mücadele Sonrası Türkiye
  1920 yılında TBMM’nin açılmasıyla birlikte ulusal egemenlik yolunda büyük bir adım atılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra da saltanat kaldırıldı. Artık ulusal egemenlik tam anlamıyla gerçekleşmişti. Uygulamada var olan ancak adı konulmayan cumhuriyetin ilanı ile de devlet başkanı so...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 18602
Eklenme : .../.../.....

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli
  Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı. Toplantının amacı Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı Devleti ile başlayacak görüşmelerde Türk halkının kabul edileceği barış şartlarının ortaya konmasıydı. Toplantıya ülkenin dört bir yanından katılan oldu. Bu toplantı Osmanlı Mebusan...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 30155
Eklenme : .../.../.....

Kuvva-yi Milliye Nedir - Ulusal (Milli) Kuvvetler Hareketi Nedir
  Yurdun işgali karşısında çeşitli kesimlerde ve bölgelerde ortaya çıkan milli direniş örgütlerine Kuvva-yi Milliye (ulusal kuvvetler) adı verilmektedir. Kuvva-yi Milliye Kurtuluş Savaşı’nın ilk savunma kuruluşu olarak halkın öz benliğinden ortaya çıkmıştır. Günümüz Türkçesindeki anlamı ulusal güçler ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5666
Eklenme : .../.../.....

Avrupa Birliği Yolunda Türkiye (Türkiye ve Avrupa Birliği Süreci)
  Avrupa’da birlik kurma düşüncesi, Avrupa ülkeleri arasında dayanışmayı ve barışı sağlamak arzusuyla ortaya çıktı. 1951’de altı Avrupa ülkesi (Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya ve Lüksemburg) kömür ve çelik üretimini birleştirerek Avrupa Kömür ve Çelik Birliğini kurdular. 1957’de Roma Antlaş...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15795
Eklenme : .../.../.....

Körfez Savaşları (1990 ve 2003 Irak Operasyonları)
  Körfez Savaşı, 1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle başladı. Irak, zengin petrol yataklarına sahip Kuveyt topraklarının kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. BM Güvenlik Konseyi Irak’ın bu işgalini kabul etmedi ve derhal Irak’ın Kuveyt’ten çekilmesini istedi. Irak’ın kabul etmemesi üzerine...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7716
Eklenme : .../.../.....

SSCB’nin Dağılması ve Yeni Dünya Düzeni
  Rusya’da çarlık yönetiminin 1917 yılında yıkılmasından sonra yerine kurulan Sovyet yönetimi, birçok ülkeyi egemenlik altına alarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğini oluşturmuştu. Bu birlik 20. yüzyılın son çeyreğinde dünyada gelişen siyasi değişimler sonucu dağıldı. Soğuk Savaş Döneminde ort...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17215
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’ye Yönelik İç ve Dış Tehditler
  Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle dünyadaki önemli ülkelerden biridir. Ülkemiz Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği bir bölgede bulunmaktadır. Bir tarafında zengin petrol yataklarına sahip Orta Doğu ülkeleri, diğer tarafında ise Avrupa’nın sanayileşmiş ülkeleri yer almaktadır. Sosyal, kü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 41250
Eklenme : .../.../.....

Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Barış Harekatı (1974)
  Kıbrıs Adası, 1571 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. Ada, 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında toplanan Paris Barış Konferansı sırasında İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ni desteklemesi karşılığında geçici olarak İngiltere yönetimine bırakıldı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca İngiltere ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11581
Eklenme : .../.../.....

İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Yıllara Göre Türkiye
  Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş fakat bu savaştan fazlaca etkilenmişti. Savaş sırasında alınan ekonomik önlemler ülkede önemli sıkıntılara neden olmuştu. Türkiye, özellikle coğrafi konumu nedeniyle ABD ve SSCB gibi iki süper gücün arasında kalmış ve bu güçlerden ABD tarafına yaklaşmak zorun...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 21223
Eklenme : .../.../.....

Çok Partili Döneme Geçiş - Rus Tehdidi ve Demokrat Parti
  Atatürk’ün ölümünden sonra İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olduğunda tek parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) bulunmaktaydı. Atatürk döneminde yapılan çok partili düzene geçiş denemelerinin (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası) başarısızlıkla sonuçlanması ve gerçekleştirilm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12519
Eklenme : .../.../.....

Soğuk Savaş Yılları - Soğuk Savaş Yılları’nda Türkiye
  Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı fikir akımları, sınırları içinde birbirinden ırk, dil, din bakımından farklı toplumları barındıran Çarlık Rusya’sını da etkiledi. 19. yüzyıl sonlarında hız kazanan sanayileşme işçi sınıfını doğurdu ve bu sınıfın taleplerinin Çarlık idaresince karşılanamaması ülk...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 38598
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’de Demokratikleşme Çabaları -Demokrasi Hareketleri
  Atatürk’ün sağlığında çok partili hayata geçmek için denemeler yapılmış ancak başarılı olunamamıştı. İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği sıkıntılar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hakları ve demokratikleşme yönünde yeni çabaları ortaya çıkardı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra barışı korumak ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 40661
Eklenme : .../.../.....

İkinci Dünya Savaşı – Nedenleri – Savaşta Türkiye’nin Tutumu
  Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan barış antlaşmaları, devletler arasında kalıcı barışı sağlayamadı. Bu antlaşmalardan birisi de Almanya ile İtilaf devletleri arasında 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanan Versay Antlaşmasıydı. Almanya, bu antlaşma ile egemenliği altındaki toprakları kaybetti. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 30112
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devletinde Son Dönem Fikir Hareketleri
  19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda, yaygın bir kanaate göre Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük, Meslekçilik ve Sosyalizm ana başlıkları altında toplanabilecek fikir akımları görülür. Bu akımların temsilcilerinin ortak noktası; İmparatorluğu iç...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33737
Eklenme : .../.../.....

19.Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Yaşanan Gelişmeler
  19. yüzyılda Osmanlı Devleti hızla dağılmaya ve beraberinde parçalanmaya başladı. Bunda Fransız İhtilali'nin sonuçları, Sanayi İnkılâbı ve kapitülasyonlar gibi Osmanlı devletini derinden sarsan nedenler etkili oldu.Avrupa tarafından Osmanlıya yakıştırılan "Hasta Adam" benzetmesi yine bu dönemlere ai...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 201104
Eklenme : .../.../.....

20.Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Yaşanan Gelişmeler
  20. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp yok olduğu ve yıkıntıları üzerinde yeni bir bağımsız Türk devleti'nin kurulduğu asır olarak tarih sayfasındaki yerini almıştır.20 yy başında Osmanlı devletinde kötü gidişi durdurmak birlik ve bütünlüğü sağlamak için türlü kurtuluş çaresine başvurulsa da b...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 81008
Eklenme : .../.../.....

II. meşrutiyet 23 temmuz 1908
  I.Meşrutiyet'in kaldırılmasından sonra II.Abdülhamit içte ve dışta meydana gelen olumsuz gelişmelerin de etkisiyle, katı bir yönetim sergilemeye başlamıştı. Meşrutiyet taraftarları da buna karşılık muhalefetlerinin dozunu artırmışlardı. Osmanlılık fikrinin temsilcisi olan Sadrazam Midhat Paşa 1881'd...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9178
Eklenme : .../.../.....

Trablusgarp Savaşı
  Trablusgarp Savaşı, 1911-12 yılları arasında Osmanlı Devleti ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Bazı (özellikle yabancı) kaynaklarda "1911-12 Türk-İtalyan Savaşı" olarak da geçer. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar, Trablusgarp'ın (bugünkü Libya) dışında, Adriyatik De...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15438
Eklenme : .../.../.....

Balkan Savaşları (8 Ekim 1912-29 Eylül1913)
  Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan’a karşı yaptığı savaşlardır.1789 Fransız İhtilali'nin dünyaya yaydığı milliyetçilik akımı neticesinde imparatorluklar dahilinde bulunan milletler , bağımsızlık için harekete geçmişler ve bazı devletlerin destek ve yardımla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10180
Eklenme : .../.../.....

I.Dünya Savaşı
  1914 Ağustos’undan 1918 Kasım’ına kadar süren ve çok geniş bir bölgeyi içine alan uluslar arası bir savaştır. Savaşın başlangıcında,İngiltere ve İngiliz Uluslar Topluluğu ülkeleriyle Fransa, Belçika, Rusya, Sırbistan ve savaşa kısa bir süre katılan Japonya İtilaf Devletleri’ni oluşturdu. Bu devletle...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7304
Eklenme : .../.../.....

Mondros Ateşkes Antlaşması
  Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan ateşkes belgesi. Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Büyük Britanya adına Amiral Arthur Gough-Calthorpe tarafından Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 52533
Eklenme : .../.../.....

Osmanlı Devletinin Paylaşılması Tasarıları
  l.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'ni ilgilendiren bir diğer siyasi olay da topraklarının itilaf devletleri tarafından paylaşılması idi. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi, İtilaf devletlerinde bu imparatorluğun yıkılma zamanının geldiği düşüncesini güçlendirdi. Ancak, topraklarının paylaşılması anla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12407
Eklenme : .../.../.....

Wilson prensipleri ve Paris Barış Konferansı
  1.dünya savaşında,savaşan tarafların hemen hepsinin barış istemeye başladığı sıralarda, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson,gelecek barışın temel ilkelerini belirtmek üzere bir açıklama yapmıştı.8 ocak 1918'de açıklanmış ve tarihe "Wilson ilkeleri" olarak geçmiştir.Bu ilkelere göre; <...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 32584
Eklenme : .../.../.....

İzmir’in İşgali - 15 Mayıs 1919 – İzmir’in İşgaline Tepkiler
  Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilme kararından sonra 13 Mayıs 1919’da İzmir’e bir donanma geldi. Filoya komuta eden İngiliz Akdeniz Filosu Kumandanı Amiral Calthorpe, İzmir valisine şehrin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesi gereğince işgal edileceğini...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 46703
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6
 
 
 Bu kategoride toplam: 149 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2015 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status