En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 24.04.2014 Saat: 15:54:00

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 

Sevr Barış Antlaşması ve Önemli Maddeleri
  Ocak 1919'da çalışmalarına başlayan Paris Barış Konferansı, Türkiye konusunda, galipler arasındaki çıkar çatışmaları yüzünden sonuca ulaşamıyordu. Avrupa sorunları çözülmüş olmasına ragmen Türkiye konusu çözülemedi.Gizli antlaşmalar çerçevesinde Türkiye'yi paylaşma konusunda yapılan tartışmalar ve İ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28790
Başlık : Sevr Barış Antlaşması ve Önemli Maddeleri...
Kelimeler : Sevr Barış Antlaşması ve Önemli Maddeleri...

Sevr Antlaşmasının İmzalanma Nedenleri ve Antlaşmaya Tepkiler
  Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde yenen devletler, yenilen devletlere ağır koşullarda antlaşmalar imzalatırken, Osmanlı Devleti ile ateşkes antlaşması imzalamakla yetinmişlerdir. Ancak 10 Ağustos 1920’deki Sevr Barış Antlaşması İtilaf devletlerinin aralarında var olan anlaşmazlıklara rağmen İmzala...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 55458
Başlık : Sevr Antlaşmasının İmzalanma Nedenleri ve Antlaşmaya Tepkile...
Kelimeler : Sevr Antlaşmasının İmzalanma Nedenleri ve Antlaşmaya Tepkile...

Düzenli Ordunun Kurulması - Kurulma Sebepleri
  Düzenli Ordunun Kurulma Süreci ve Nedenleri İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşmasının 7. maddesine dayanarak Osmanlı topraklarını işgale başlamaları Türk halkı arasında büyük bir nefrete sebep olmuştu. Istanbul Hükûmeti ise bu işgaller karşısında sessiz kalmayı tercih etmiş ve halkı ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15878
Başlık : Düzenli Ordunun Kurulması - Kurulma Sebepleri...
Kelimeler : düzenli ordu, nun, kurulması, kurulma sebepleri, kurulmasınd...

Birinci Dünya Savaşı Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri
  Osmanlıların 1 Kasım 1914'te İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı savaşa girmesi, Ermeni komiteleri tarafından büyük bir fırsat olarak görülmüştür.Gönüllü alaylar kurarak Rus saflarına katılan Ermeniler,Rus işgal kuvvetleri ile birlikte Doğu Anadolu topraklarına girmişlerdir. Ayrıca,Anadolu'nun çeşit...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5241
Başlık : Birinci Dünya Savaşı Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri...
Kelimeler : Birinci Dünya Savaşı Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri...

Ermeni Sorunu ve Ermenistan ile Savaş
  1920 yılı başlarında, Sevr Anlaşmasına göre kendilerine verilen ve Van, Erzurum, Bitlis ve Trabzon’u da içine alan geniş bölgeyi ele geçirmek isteyen Ermeniler, arkalarına aldıkları Batı desteği ile, işgalleri altında bulunan bölgede Müslüman ve Türk varlığını sona erdirmek maksadıyla baskılarını da...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5595
Başlık : Ermeni Sorunu ve Ermenistan ile Savaş...
Kelimeler : Ermeni Sorunu ve Ermenistan ile Savaş...

Kurtuluş Savaşı’nda Ermeni Sorunu ve Gümrü Anlaşması
  Sevr Andlaşması Doğuda bir Ermenistan kurulduğu gibi, Kürdistan’a da otonomi (özerklik) vermekte ve böylece Doğu Anadolu’yu parçalamakta idi.Taşnak Partisi tarafından idare olunan ve İtilaf Devletlerinin yardımını gören Ermeni Devleti, Çarlık Rusyası’nın Birinci Cihan Harbinde mağlıp olması sonucu G...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 21286
Başlık : Kurtuluş Savaşı’nda Ermeni Sorunu ve Gümrü Anlaşması ...
Kelimeler : Kurtuluş Savaşı’nda Ermeni Sorunu ve Gümrü Anlaşması ...

Güney Cephesinde Maraş ve Urfa'nın Kurtarılması ve Antep Savunması
  Mondros Ateşkes'inden sonra İngilizler ve Fransızlar, haklı bir gerekçeleri olmamalarına rağmen, antlaşma hükümlerine aykırı olarak çeşitli yerleri işgale başladılar. Birinci Dünya Savaşı içinde imzaladıkları gizli antlaşmalar doğrultusunda Güney Anadolu'da da İngiliz ve Fransız işgalleri başladı.3 ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 75827
Başlık : Güney Cephesinde Maraş ve Urfa'nın Kurtarılması ve Antep Sav...
Kelimeler : Güney Cephesinde Maraş ve Urfa'nın Kurtarılması ve Antep Sav...

Çerkez Ethem Olayı
  Çerkez Ethem Yunan Ordusuna Sığınıyor Ocak 1921, Kütahya civarı: Çözülmekte olan bir devlet sisteminin yerine bir yenisi doğarken ve bu arada esas olarak halkın gönüllü katılımına dayanan yeni bir askeri örgütlenme biçimlenirken geçmişin profesyonel kadroları dışında yeni askeri önderler ortaya çıka...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7644
Başlık : Çerkez Ethem Olayı...
Kelimeler : Çerkez Ethem Olayı...

I.İnönü Muharebesi ve Zaferi (09-11 Ocak 1921)
  Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletleri Türklere çok ağır şartlar içeren bir antlaşma imzalattılar. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’yi geçemeyen galipler, savaştan sonra silah kullanmadan Anadolu’yu işgale başladılar. İşte böyle bir zamanda “Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5778
Başlık : I.İnönü Muharebesi ve Zaferi (09-11 Ocak 1921)...
Kelimeler : I.İnönü Muharebesi ve Zaferi (09-11 Ocak 1921)...

Londra Konferansı
  Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması T.B.M.M. gerçeğini İngilizlere de kabul ettirdi. İngilizler işgal ettikleri Musul-Kerkük yöresinde de yerli halkın direnişiyle karşılaştılar. Revandiz'de çıkan ayaklanma üzerine İngilizler burayı terk ettiler. Bu durum karşısında İtilaf Devletleri İstanbul, Ankar...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6360
Başlık : Londra Konferansı...
Kelimeler : Londra Konferansı...

II. İnönü Muharebesi
  Londra Konferansı'nın bir sonuç vermemesi, Sevr projesini uygulamak için İtilaf Devletlerini yeni bir çabaya yöneltmiş ve bu amaçla Yunan işgal ordusunu savaşa teşvik etmişlerdi. Bundan faydalanan Yunanlılar, 23 Mart 1921'de Bursa'dan İnönü istikametine ilerlemeye başladılar.Türk ordusunun yüksek az...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5907
Başlık : II. İnönü Muharebesi...
Kelimeler : II. İnönü Muharebesi...

Eskişehir-Kütahya Muharebeleri
  Yunanlılar, Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri ile Kütahya-Eskişehir Muharebeleri arasındaki üç aylık zaman içinde, Anadolu'daki kuvvetlerini 11 tümene çıkartarak daha da güçlenmiş bir durumda 10 Temmuz 1921'de Bursa -Eskişehir; Bursa-Tavşanlı-Kütahya; Uşak-Dumlupınar-Seyitgazi istikametlerinde ü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6062
Başlık : Eskişehir-Kütahya Muharebeleri...
Kelimeler : Eskişehir-Kütahya Muharebeleri...

Doğu Cephesi ve Yapılan Antlaşmalar
  2 Kasım 1914'te Rus kuvvetlerinin Kars'a doğru taarruzuyla cephede savaşlar başladı. 6/9 Kasım 1914'te Ruslarla Köprüköy savaşı yapıldı. Ruslar yenilince biraz geri çekildiler.22 Aralık 1914'te Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın çetin kış şartlarını rağmen Sarıkamış civarında Ruslara karşı yaptığı har...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12498
Başlık : Doğu Cephesi ve Yapılan Antlaşmalar...
Kelimeler : Doğu Cephesi ve Yapılan Antlaşmalar...

Ruslarla İlişki ve Moskova Antlaşması
  Bir taraftan İngiliz, Fransız, İtalyan işgalleri, diğer taraftan Ermeni, Rum çeteleriyle mücadele eden TBMM hem maddi hem de siyasi dış desteğe ihtiyaç duymaktaydı.“TBMM tarafından seçilen Vekiller Heyetinin 5 Mayıs’ta yaptığı ilk toplantıda karşılaştığı en önemli meselelerden biri Müttefiklere ve Y...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7884
Başlık : Ruslarla İlişki ve Moskova Antlaşması...
Kelimeler : Ruslarla İlişki ve Moskova Antlaşması...

Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları
  Türk Ordusu'nun işinin bittiğini, kaynaklarının tükendiğini zan eden Yunanlılar Türk Ordusu'na son darbeyi indirmek ve yok etmek amacıyla 14 Ağustos'tan itibaren ileri harekata başladılar. 17 Ağustos'ta Türk Ordusu ile temasa geldiler. Bu Türk birliklerinin görevi Yunan Ordusu'nu oyalamak ve gecikti...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11321
Başlık : Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları...
Kelimeler : Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları...

Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ile Gazi Unvanı Verilmesi
  TBMM'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ''Mareşal'' rütbesi ile ''Gazi'' unvanı verişinin 84. yıldönümü törenlerle kutlanıyor.Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasından sonra, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya, Millet Meclisi, 19 Eylül 1921'de kanunla ''Müşir'' (Mareşal) rütbesi ile ''Gazi'' unv...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 171027
Başlık : Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ile Gazi Unvanı Veri...
Kelimeler : Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ile Gazi Unvanı Veri...

Kars Antlaşması 13 Ekim 1921
  Sakarya Meydan Muharebesi'nin sağladığı siyasal kazançlardan biri de,Kars Antlaşmasıydı.Kars Antlaşması, Doğuda daha önce Mart 1921'de yapılan ve Moskova Antlaşması'yla düzenlenen ilişkilerin genişletilerek, Kafkas Devletlerini kapsaması,Doğu sınırımızın da kesinleşmesini sağlayan antlaşma olması aç...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5298
Başlık : Kars Antlaşması 13 Ekim 1921...
Kelimeler : Kars Antlaşması 13 Ekim 1921...

Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921
  Sakarya Savaşı'ndan sonra tereddütleri ortadan kalkan Fransa, iktisadi ve kültürel konularda ayrıcalık isteklerinden de vazgeçerek, 20 Ekim 1921'de Ankara'da bir Antlaşma imzalamıştır. Bu Antlaşma ile Türkiye - Fransa arasında silahlı çatışma son buluyor, güney sınırımız da tespit ediliyordu.Moskova...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6107
Başlık : Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921...
Kelimeler : Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921...

İtilaf Devletlerin Barış İstekleri
  Nedeni :Sakarya Savaşı’nı TBMM’nin kazanması.İtilaf Devletleri 22 Mart 1922’de üç ay süre ile ateşkes istemişler ve isteklerini TBMM’ye sunmuşlardır.Buna göre:Doğu’da bir Ermeni Devleti kurulacak.Edirne, Kırklareli ve Babaeski Yunanlar’a, İzmir ve Tekirdağ ise Türkler’e bırakılacak. TBMM mecburi ask...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4175
Başlık : İtilaf Devletlerin Barış İstekleri...
Kelimeler : İtilaf Devletlerin Barış İstekleri...

Büyük Taaruz'a Hazırlık ve Büyük Taaruz
  Sakarya Meydan Muharebesi’nde yenilgiye uğrayan düşman ordusu, bütün cephe boyunca ileri müfrezelerimizle izlendiği gibi özellikle güneyden, sol kanattan ve piyade ile pekiştirilen süvari tümenleriyle Sivrihisar ve Afyonkarahisar yönlerinde takip edildi.Bu izlemeler sırasında düşmanın yan ve geriler...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9608
Başlık : Büyük Taaruz'a Hazırlık ve Büyük Taaruz...
Kelimeler : Büyük Taaruz'a Hazırlık ve Büyük Taaruz...

Mudanya Ateşkes Anlaşması, Esasları ve Önemi
  Büyük Taarruz ile Batı Anadolu topraklarının Yunan işgalinden kurtarılmasından sonra Türk ordusu Doğu Trakya,İstanbul ve Boğazlar bölgesine yöneldi.Doğu Trakya'da Yunan birlikleri, Çanakkale ve İzmit'te İngiliz birlikleri,İstanbul'da ise İtilâf Devletleri kuvvetleri vardıYunan birlikleri İzmir'e doğ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 31691
Başlık : Mudanya Ateşkes Anlaşması, Esasları ve Önemi...
Kelimeler : Mudanya Ateşkes Anlaşması, Esasları ve Önemi...

Lozan Barış Antlaşması ve Önemi
  Lozan Barış Konferansı'nda, yalnız Yunanistan'la bir hesaplaşma ve savaşa son veren bir barış antlaşması yapılmamış, aynı zamanda, I. Dünya Savaşı'nın galipleri ile yüzyıllardan beri süre gelen hukuki ve siyasi sorunlar ve uyuşmazlıklar çözümlenmiştir. Açıkça, "Doğu Sorunu" bütün konferansın ağırlık...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 70190
Başlık : Lozan Barış Antlaşması ve Önemi...
Kelimeler : Lozan Barış Antlaşması ve Önemi...

Türk İnkılabı ve Gelişim Safhaları
  SİYASAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

•Saltanatın kaldırılması ( 1 Kasım 1922)
•Ankara’nın başkent olması (13 Ekim)
•Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
•Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
•Siyasi Partiler kuruldu.
a) Cumhuriyet Halk Fırkası:Cumhuriyet döneminin kurulan
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15492
Başlık : Türk İnkılabı ve Gelişim Safhaları...
Kelimeler : Türk İnkılabı ve Gelişim Safhaları...

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti
  1- Nüfus Mübadelesi (Değiş-Tokuş)

Lozan Barış Antlaşması'na göre İstanbul Rumları ile Batı Trakya'da bulunan Türkler dışında, Türkiye'de yaşayan Rumlarla', Yunanistan'daki Türkler karşılıklı olarak değiştirileceklerdi. Ancak Yunan Hükümeti İstanbul'da daha çok Rum bırakmak istiyordu. B
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6037
Başlık : Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti...
Kelimeler : Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti...

İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
  Atatürk'ün ölümünden sonra, 11 Kasım 1938'de İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığına getirilmesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Atatürk'ün öldüğü sıralarda İsmet inönü'nün Başbakanlık görevinde bulunmaması ve bir anlamda uzağında kalmasına karşın, İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesi şaşırtıcı de...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 21084
Başlık : İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi...
Kelimeler : İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi...

 
Sayfa: 1 2 3 4 5
 
 
 Bu kategoride toplam: 103 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 

Sizler de Büyük Kurtarıcımız ve Büyük İnsan Atatürk ile ilgili yorumlarınızı bize gönderebilir veya sitemiz hakkında verdiğimiz hizmetlerin kalitesi hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.Yapacağınız yorumlar sitemizin "YORUMLAR" bölümünde toplu olarak yayınlanmaktadır.

 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 Atatürk Rastgele Resim
Atatürk Rastgele Video
Atatürk Rastgele Poster
Atatürk Çanakkale Savaşı
 

Çanakkale Savaşı Hakkında Kısa Bilgiler Yıl 1915. İngiltere'nin başını çektiği İtilaf kuvvetleri, Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u işgal...Devamı için tıklayın /156092 Kez.

 

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşlarına Etkisi - Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşlarındaki Başarısı Mustafa Kemal. Çanakkale Savaşları sırasında...Devamı için tıklayın /34790 Kez.

 

Çanakkale Zaferi - 18 Mart 1915 - Çanakkale Zaferi Hakkında Yazı - Çanakkale Zaferi Hakkında Bilgi - Çanakkale Zaferi ile İlgili Yazı – Çanakkale ...Devamı için tıklayın /32722 Kez.

 

Çanakkale Savaşı ile İlgili Kısa Bir Anı - Çanakkale Savaşı Anısı, Çanakkale Savaşı ile İlgili Anı - Çanakkale Askerlerinin Anısı - Çanakkale’yle ...Devamı için tıklayın /29320 Kez.

 

Atatürk'ün Çanakkale Savaşındaki Görevi - Çanakkale Savaşında Atatürk’ün Görevi Neydi - Atatürk Çanakkale Savaşında Albay'dı Mustafa Kemal Atat...Devamı için tıklayın /26442 Kez.

 

Çanakkale Zaferinin Kazanılması Nasıl Oldu 1914-1918 tarihleri arasında devam eden Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve Avusturya; İngiltere, F...Devamı için tıklayın /23219 Kez.


Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 EN ÇOK ZİYARET EDİLENLER - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2014 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi