En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 21.05.2019 Saat: 01:50:47

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

TBMM'ye Karşı Çıkan (Çıkarılan) İsyanların Sonuçları
  İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin girişimleri, azınlıkların teşebbüsleri ve Kuvay-ı Milliye taraftarlarının faaliyetleri sonucu Milli Mücadele’nin tüm şiddetiyle ve hararetiyle devam ettiği dönemlerde Anadolu’nun muhtelif yerlerinde çeşitli bölgesel ayaklanmalar çıkarılmıştır. Bu ayaklanmaların kuşk...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19331
Eklenme : .../.../.....

TBMM’ye Karşı Çıkan İsyanların Sebepleri – Nedenleri
  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele sırasında TBMM'ye karşı Anadolu’nun muftelif yerlerinde saltanat ve hilafet yanlısı kimseler, bağımsızlıklarını ilan etmek isteyen çeşitli azınlıklar ve düzenli orduya katılmak istemeyen bazı Kuvva-yı Milliye birlikleri tarafından...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33838
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi - Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi
  Güney Anadolu’daki millî cephelerin kurulması Mondros Ateşkes Anlaşması’nın İtilaf Devletleri tarafından tek taraflı ve haksız olarak yorumlanarak bu bölgedeki topraklarımızı işgal etmeleri sonucunda oluştu. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra güneyde Urfa, Antep ve Maraş İngilizl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 48521
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi - Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi
  I. Dünya Savaşı’nın sonunda Itilaf Devletlerinin yenilen devletlere dikte ettirdikleri tek taraflı barış antlaşmalarına ilk karşı çıkan millet Türkler olmuştur. Bu karşı koyuşun ilk zaferi de Doğu Cephesi’nde gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti 1918 Brest - Litowsk Antlaşması’yla 1878’de kaybettiğ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 37741
Eklenme : .../.../.....

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Devletleri Hangileridir
  Avrupa devletlerinin bazıları Sanayi İnkılâbı sayesinde oldukça güçlenmişlerdi. İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletler dünyanın güçsüz devletlerini sömürgeleştirmeye başladılar. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru milli birliklerinin tamamlayan Almanya ve İtalya’nın güçlenmesi, Avru...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24540
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Karşılaştığı Güçlükler
  Mustafa Kemal’in gençlik yıllarında, Türk milleti çeşitli güçlüklere karşı karşıya bulunuyordu. Milletini bu durumdan kurtarma çabası içinde olan bu büyük insan, hayatı boyunca büyük güçlüklerle karşılaştı. Fakat bu zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmadı. Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı’nda büt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 46790
Eklenme : .../.../.....

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra Gelişen Olaylar
  Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasında kısa bir süre sonra uygulama başladı. Bir yandan Türk orduları terhis ediliyor, bir yandan da Osmanlı Devleti’nin ulaşım ve haberleşmesi, askeri önem taşıyan maden ve ürünleri, düşman denetimine geçiyordu. Bütün silahlarımıza, cephanelerimize, her türlü s...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 42420
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşı ile İlgili Kısa Bilgiler – Kısa Yazı – Özet
  TBMM Hükümeti, Mustafa Kemal’in başkanlığında iç ve dış düşmanlarla savaşa başladı. Bu savaş, Kurtuluş Savaş’ıydı. Hükümet, kararlı tutumuyla ilk başarısını Doğu Cephesi’nde gösterdi. Ruslarla 16 Mart 1921’de Moskova Antlaşması yapıldı. Türk ordusu, Batı Cephesi’nde, İnönü’de Yunanlılar karşısında z...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 347954
Eklenme : .../.../.....

TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
  İstanbul Hükümetinin gerek dolaylı, gerek dolaysız yollarla ve işgalci devletlerle yaptığı iş birliği ile TBMM’ni zayıflatıp çökertmek istemesine karşı duyulan tepki sert olmuştur. İstanbul Hükümeti, olumsuz tutumu ile TBMM üyelerinin bilinçlerini iyice uyandırmış, direnme istek ve kararını bilemişt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 40728
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşındaki Cepheler - Türk Kurtuluş Savaşında Cepheler
  Kurtuluş Savaşı'nın yürütüldüğü yıllar olarak kabul edilen Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih 19 Mayıs 1919 ila Batı Cephesi'nde kesin zaferin kazanıldığı 30 Ağustos 1922 yılları arasında kalan üç yıllık süreç içerisinde yüce Türk milleti, düşman çizmesi altında ezilen vatan topraklarını işgalden kur...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 63840
Eklenme : .../.../.....

Şahin Bey Olayı ve Gaziantep Savunması
  Şahin Bey Harbiye Nezareti tarafından Antep’e yakın Nizip kazası askerlik şube başkanlığına tayin olup Antep’e gelmişti. Antep Merkez Heyeti’ne müracaat ederek Millî Mücadele’de görev isteyen Şahin Bey, heyetin kendisine Kilis - Antep yolunu kontrol altında tutma vazifesini vermesi üzerine, derhâl ç...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27386
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız - Atatürk’te Vatandaşlık Bilinci
  Cumhuriyet öncesi, temel hakların birçoğundan yoksun olan Türk milleti cumhuriyet sayesinde layık olduğu haklara kavuşmuştur. Cumhuriyetle elde edilen haklar, vatandaşların devlete ve birbirlerine karşı sorumluluklarını da belirlemiştir. Atatürk insan hak ve sorumluluklarını şöyle açıklamıştır:
<
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 21964
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetin Kazandırdıkları - Cumhuriyetin Sağladığı Faydalar
  Atatürk, cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini gerçekleştirmede temel bir güç kaynağıdır. Atatürk bunu “Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” sözleriyle dile getirmiştir. Milletimize her alanda pek çok kazanım s...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27426
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetle Bir Milletiz
  Cumhuriyet, egemenliğin bir kişi veya gruba değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğu yönetim biçimidir. Mutlakıyet ve meşrutiyetten farklı olarak bu yönetim biçiminde halk kendi kendini yönetir. Seçtiği temsilciler aracılığı ile egemenliği elinde tutar. Cumhuriyette bu secimler serbest ortamda yap...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9151
Eklenme : .../.../.....

TBMM'nin (Kurucu Meclis) Açılışı ve Çalışmaları (23 Nisan 1920)
  İstanbul'un İtilaf Devletlerince resmen işgalinden sonra Mustafa Kemal bir genelde yayınlayacak Ankara'da milli iradeyi temsil eden bir kurulun derhal toplanmasını istedi. Seçimler yenilenerek 23 Nisan 1920'de T.B.M.M açıldı. İlk meclisin milletvekillerini İstanbul'dan gelenler ve yeni seçilenle...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 49974
Eklenme : .../.../.....

Sütçü İmam Olayı - Sütçü İmam Olayı Nasıl Gerçekleşmiştir
  Fransız kuvvetlerinin Maraş’a girişlerinin ertesi günü Türkler, Fransız ve Ermenilerin taşkınlıklarına, şımarıklıklarına bir gün dahi katlanmanın çok zor olduğunu anlamışlardı. İşte bunu ilk olarak tabancası ile ilan eden Sütçü İmam oldu. Türk namus ve şerefine uzanan elin kırılacağını, dilin koparı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 37077
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu - Stratejik Önemi ve Bunun Sonuçları
  Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde toprakları bulunan bir ülkedir. Türkiye'nin Asya kıtası üzerinde bulunan bölümüne de Trakya yarım adası denmektedir. İki yarımadayı İstanbul ve Çanakkale boğazları birbirinden ayırmaktadır. Ayrıca bu iki boğaz Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 47236
Eklenme : .../.../.....

Kuvva-yı Milliye Nedir - Kuvva-yı Milliye Birlikleri - Kuvva-yı Milliye’nin Amacı
  Mondros Ateşkes Anlaşması’yla Anadolu’da uygulanan işgallere karşı Türk halkı teşkilatlanarak bir millî direniş ruhu oluşturdu. İşgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşan bu direniş ruhuna Kuvva-yı Milliye (millî kuvvetler), teşkilatına ise Kuvva-yı Milliye Teşkilatı de...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16838
Eklenme : .../.../.....

Kurtuluş Savaşı Sonrası Türkiye - Milli Mücadele Sonrası Türkiye
  1920 yılında TBMM’nin açılmasıyla birlikte ulusal egemenlik yolunda büyük bir adım atılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra da saltanat kaldırıldı. Artık ulusal egemenlik tam anlamıyla gerçekleşmişti. Uygulamada var olan ancak adı konulmayan cumhuriyetin ilanı ile de devlet başkanı so...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 35569
Eklenme : .../.../.....

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli
  Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı. Toplantının amacı Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı Devleti ile başlayacak görüşmelerde Türk halkının kabul edileceği barış şartlarının ortaya konmasıydı. Toplantıya ülkenin dört bir yanından katılan oldu. Bu toplantı Osmanlı Mebusan...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 60577
Eklenme : .../.../.....

Kuvva-yi Milliye Nedir - Ulusal (Milli) Kuvvetler Hareketi Nedir
  Yurdun işgali karşısında çeşitli kesimlerde ve bölgelerde ortaya çıkan milli direniş örgütlerine Kuvva-yi Milliye (ulusal kuvvetler) adı verilmektedir. Kuvva-yi Milliye Kurtuluş Savaşı’nın ilk savunma kuruluşu olarak halkın öz benliğinden ortaya çıkmıştır. Günümüz Türkçesindeki anlamı ulusal güçler ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12626
Eklenme : .../.../.....

Avrupa Birliği Yolunda Türkiye (Türkiye ve Avrupa Birliği Süreci)
  Avrupa’da birlik kurma düşüncesi, Avrupa ülkeleri arasında dayanışmayı ve barışı sağlamak arzusuyla ortaya çıktı. 1951’de altı Avrupa ülkesi (Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya ve Lüksemburg) kömür ve çelik üretimini birleştirerek Avrupa Kömür ve Çelik Birliğini kurdular. 1957’de Roma Antlaş...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 26028
Eklenme : .../.../.....

Körfez Savaşları (1990 ve 2003 Irak Operasyonları)
  Körfez Savaşı, 1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle başladı. Irak, zengin petrol yataklarına sahip Kuveyt topraklarının kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. BM Güvenlik Konseyi Irak’ın bu işgalini kabul etmedi ve derhal Irak’ın Kuveyt’ten çekilmesini istedi. Irak’ın kabul etmemesi üzerine...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14167
Eklenme : .../.../.....

SSCB’nin Dağılması ve Yeni Dünya Düzeni
  Rusya’da çarlık yönetiminin 1917 yılında yıkılmasından sonra yerine kurulan Sovyet yönetimi, birçok ülkeyi egemenlik altına alarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğini oluşturmuştu. Bu birlik 20. yüzyılın son çeyreğinde dünyada gelişen siyasi değişimler sonucu dağıldı. Soğuk Savaş Döneminde ort...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 31638
Eklenme : .../.../.....

Türkiye’ye Yönelik İç ve Dış Tehditler
  Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle dünyadaki önemli ülkelerden biridir. Ülkemiz Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birleştiği bir bölgede bulunmaktadır. Bir tarafında zengin petrol yataklarına sahip Orta Doğu ülkeleri, diğer tarafında ise Avrupa’nın sanayileşmiş ülkeleri yer almaktadır. Sosyal, kü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 68119
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7
 
 
 Bu kategoride toplam: 166 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2019 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status