En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 28.11.2014 Saat: 07:34:55

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 

Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler
  Yüzlerce yıldan beri Osmanlı vatandaşı olarak, huzur içinde yaşamış ve devletin her türlü imkanlarından yararlanmış azınlıklar (Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler), Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü kötü durumu fırsat bilerek, topraklarımızı, işgal devletleriyle işbirliği yaparak paylaşmaya çalışmışlard...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 103141
Başlık : Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler...
Kelimeler : Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler...

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler (Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler)
  Yüzlerce yıldan beri Osmanlı vatandaşı olarak, huzur içinde yaşamış ve devletin her türlü imkanlarından yararlanmış azınlıklar (Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler) dışında Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü kötü durumu fırsat bilen saltanatçı ve hilafetçi düşünceye mensup milli mücadeleyi baltalamaya yön...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 163111
Başlık : Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler (Türklerin Kurduğu Zararlı ...
Kelimeler : Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler (Türklerin Kurduğu Zararlı ...

Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler (Milli Cemiyetler)
  Türk milleti, Mondros’tan sonra başlayan işgaller üzerine haklarını savunmaya başlamıştır. Osmanlı hükümetinin olaylara kayıtsız kalması milletin harekete geçmesine neden olmuştur.Türk yurdunun parçalanmasını önlemek için çeşitli bölgelerde milli amaca hizmet edecek nitelikte mahalli cemiyetler kuru...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 294792
Başlık : Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler (Milli Cemiyetler) ...
Kelimeler : Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler (Milli Cemiyetler) ...

İstanbul'un İşgali (İstanbul'a İtilaf devletlerinin Gelişi)
  Anadolu’daki Millî Mücadele Hareketi’nin ve bu hareketin siyasi ve hukuki varlığı şekliyle ortaya çıkmış olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul’da her geçen gün kuvvet bulması, fikir ve düşüncelerinin başta Meclis-i Mebusan olmak üzere mülkî ve askerî organlarca da benimsenmes...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 35919
Başlık : İstanbul'un İşgali (İstanbul'a İtilaf devletlerinin Gelişi) ...
Kelimeler : İstanbul'un İşgali (İstanbul'a İtilaf devletlerinin Gelişi) ...

Padişah ve Osmanlı Devletinin Duruma Bakışı
  Mondros ateşkes antlaşmasının imzalanması sadece Osmanlı hükümetini değil bütün halkı etkilemiştir. Bu antlaşmanın uygulanışı İstanbul ve Saray hükümetinin aciz kalması, düşman emellerinin gerçekleşmesine imkan sağlamıştır. İtilaf devletlerinin ateşkes hükümetini ihlal etmeleri ve Wilson Prensipleri...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12171
Başlık : Padişah ve Osmanlı Devletinin Duruma Bakışı...
Kelimeler : Padişah ve Osmanlı Devletinin Duruma Bakışı...

Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Duruma Bakışı
  30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes antlaşması ile itilaf devletleri yurdumuzu ve de yer yer Anadolu’yu işgal etmeye başlamışlardı. İtilaf devletlerinin bu işgallerine ve ağır hükümler içeren Ateşkes antlaşmasına en büyük tepki kuşkusuz ki Mustafa Kemal’ den geldi.Zira O,kurtuluş yolunda asla ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28934
Başlık : Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Duruma Bakışı...
Kelimeler : Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Duruma Bakışı...

Kuvva-yi Milliye Hareketi ve Batı Cephesinin Oluşturulması
  Kuva-i Milliye; Yurdun işgali karşısında çeşitli yörelerde ortaya çıkan milli direniş örgütlerine Kuva-i Milliye (Ulusal Kuvvetler) denir.Kuvayi Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşudur.İlk Kuva-i Milliye kıvılcımı(ilk silahlı direniş) Güney Cephesi'nde Dörtyol'da 19 Aralık 1918’de Frans...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 34754
Başlık : Kuvva-yi Milliye Hareketi ve Batı Cephesinin Oluşturulması ...
Kelimeler : Kuvva-yi Milliye Hareketi ve Batı Cephesinin Oluşturulması ...

Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Milli Bilincin Uyandırılması
  Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da vatanın kurtuluşu için çözüm yollarını araştırdı. Sonunda Anadolu'ya geçerek, milletin gücü ile vatanın bağımsızlığının sağlanacağına karar verdi. Anadolu'ya geçmenin yollarını aramaya başladı.Samsun ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16247
Başlık : Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Milli Bilincin Uyandırıl...
Kelimeler : Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Milli Bilincin Uyandırıl...

Amasya Genelgesi (21-22 Haziran 1919)
  M. Kemal Paşa çalışmaların bir program şekline getirilmesi gereğini görerek Rauf Bey ile Ali Fuat Paşa'yı Amasya'ya davet etti. Refet Bey ise daha önce geldi. Rauf Bey ile Ali Fuat Paşa 19 Haziran'da Amasya'ya geldiler. Amasya'da buluşan dört subay, M. Kemal Paşa tarafından 18 Haziran'da hazırlanmış...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 52886
Başlık : Amasya Genelgesi (21-22 Haziran 1919)...
Kelimeler : Amasya Genelgesi (21-22 Haziran 1919)...

Erzurum Kongresi ve Önemi
  İstanbul’da kurulmuş olan Doğu İllerinin Haklarını Koruma Derneğinin bir şubesi de Erzurum’da açılmış, şube kongresi, 17 Haziran’da toplanarak tüm doğu illeri temsilcilerinin katılacağı bir bölge kongresi düzenlenmesini kararlaştırmıştı.3Temmuz’da Erzurum’a gelmiş bulunan Mustafa Kemal’in ve Kazım K...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 168528
Başlık : Erzurum Kongresi ve Önemi...
Kelimeler : Erzurum Kongresi ve Önemi...

Sivas Kongresi ve Alınan Kararlar
  Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi ile yaptığı çağrı üzerine, 1.Dünya Savaşı’ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas’ta bir araya gelmesiyle,4 Eylül 1919 - 11 Eylül 1919 tarihleri...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 108776
Başlık : Sivas Kongresi ve Alınan Kararlar...
Kelimeler : Sivas Kongresi ve Alınan Kararlar...

İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal'e Karşı Mücadele Kararı
  Damat Ferit Paşa Milli Kurtuluş teşkilatını yıkmak için Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmağa karar verdi. 18 Haziran 1919'da İçişleri Bakanı Ali Kemal, valilere çektiği telgrafta Mustafa Kemal'in işten çıkarıldığını, emirlerinin dinlenilmemesini bildirmişti. Fakat bundan bir sonuç çıkmadı.Sivas Kongre...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 7193
Başlık : İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal'e Karşı Mücadele Kararı ...
Kelimeler : İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal'e Karşı Mücadele Kararı ...

Damat Ferit Paşa Hükümetinin Tutumu ve Sonuçları
  Mustafa Kemal Paşa, daha İstanbul’da iken 10 Mart 1919’da Osmanlı hükümetinin başına Damat Ferit Paşa getirilmiş ve 4 Ekim 1919 tarihine kadar sadrazamlık yapmıştı.Damat Ferit devlet yönetiminde yetersiz ve işgal güçlerinin adamıydı.Damat Ferit’e göre yapılması gereken tek bir şey vardı.O da işgal g...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10488
Başlık : Damat Ferit Paşa Hükümetinin Tutumu ve Sonuçları...
Kelimeler : Damat Ferit Paşa Hükümetinin Tutumu ve Sonuçları...

Ali Rıza Kabinesi, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları
  İstanbul’daki hükümet değişikliği,milli hareket yanlıları için zafer sayılabilirdi.Ali Rıza Paşa,Mustafa Kemal Paşa ile anlaşmaya çalıştı.Bahriye Nazırı Salih Paşayı Amasya’ya gönderdi ve anlaşmaya varılabildi.Amasya Görüşmesi’ne göre,İstanbul Hükümeti,Sivas Kongresinde saptanan kararları kabul edec...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11906
Başlık : Ali Rıza Kabinesi, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları...
Kelimeler : Ali Rıza Kabinesi, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları...

Temsil Heyetinin Ankara'ya Gelmesi
  Ulusal Mücadele'nin Amasya Genelgesi ile ortaya konan ilkeleri Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde somut bir biçim almıştı. Bütün bu olaylar,gelişirken Batı Anadolu'da da Yunan İşgali genişliyordu. Doğu, Güney ve Batı Anadolu'da yapılacak mücadelenin ağırlığını Batı Anadolu, yani Yunan cephesi oluşturuy...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28120
Başlık : Temsil Heyetinin Ankara'ya Gelmesi...
Kelimeler : Temsil Heyetinin Ankara'ya Gelmesi...

Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Açılması ve Misak-ı Milinin İlanı
  Bilindiği gibi Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra başlayan işgallerle birlikte İstanbul’da İngilizler tarafından işgal edilmişti. Padişah ve İstanbul Hükümeti üzerinde etki ve kontrol sağlamış olan İngilizler, üyelerinin büyük bir kısmını İttihatçı milletvekillerinin oluşturduğu Meclis-i M...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 44971
Başlık : Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Açılması ve Misak-ı Milinin ...
Kelimeler : Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Açılması ve Misak-ı Milinin ...

İstanbul'un İşgali, Meclis-i Mebusan'ın Kapatılması ve İstanbul Fetvası
  Ulusal iradenin Mebuslar Meclisi'nde "Misak-ı Milli" biçiminde belirlenmekte olduğunu gören İtilaf Devletleri, daha Ocak ayı içinde baskı yollarına baş vurdular. Kuva-yı Milliye'yi destekleyen Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın tutumunu 20 Ocak'ta protesto eden bir nota...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15105
Başlık : İstanbul'un İşgali, Meclis-i Mebusan'ın Kapatılması ve İstan...
Kelimeler : İstanbul'un İşgali, Meclis-i Mebusan'ın Kapatılması ve İstan...

Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulması
  M. Kemal’in Meclis-i Mebusan’ın İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiği düşüncesinde ısrar etmesine rağmen, meclisin İstanbul’da toplanması kabul edilmek zorunda kalınmış ve M. Kemal korktuğu gelişme yaşanarak İstanbul işgal edilmiş ve Meclis-i Mebusan çalışmalarına süresiz ara vermiştir.Bu ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 52904
Başlık : Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulmas...
Kelimeler : Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulmas...

Yeni Türk Devleti'nin İlk Anayasası (20 Ocak 1921)
  Bilindiği gibi İstanbul’un 16 mart 1920 tarihinde itilaf güçleri tarafından işgal edilmesiyle son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılmış ve işlevini yerine getiremez hale gelmişti. Bu olay üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşlarınca Ankara’da 23 Nisan 1920 tarihinde olağanüstü yetkilere sahip T.B.M.M. oluşt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 60648
Başlık : Yeni Türk Devleti'nin İlk Anayasası (20 Ocak 1921)...
Kelimeler : Yeni Türk Devleti'nin İlk Anayasası (20 Ocak 1921)...

TBMM'ye Karşı Çıkarılan (Çıkan) Ayaklanmalar
  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Karşı Çıkan Ayaklanmalar – TBMM Karşı Ayaklanmalar Amasya Genelgesi ile ulusun bağımsızlığının, yine ulusun azim ve iradesiyle kurtarılacağı ilkesinin ortaya konması, Erzurum ve Sivas kongreleri ile bu yolda, siyasi, askeri, idari örgütlenmeye ve ulusal bilinçl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 67575
Başlık : TBMM'ye Karşı Çıkarılan (Çıkan) Ayaklanmalar...
Kelimeler : TBMM'ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar...

Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri
  T.B.M.M.'nin açıldığı tarihlerde Anadolu'nun iç ayaklanmaların etkisiyle nasıl olağanüstü bir tehlike içinde olduğunu görmüştük. Asayişsizlik, eşkıya, sefalet Anadolu'yu sarsıyordu. Yunan ordusunun ilerleyişi de moral çöküntü yaratmıştı. Asker kaçaklarının yarattığı tehlike büyük boyutlara ulaşmıştı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 52222
Başlık : Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri...
Kelimeler : Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri...

Sevr Barış Antlaşması ve Önemli Maddeleri
  Ocak 1919'da çalışmalarına başlayan Paris Barış Konferansı, Türkiye konusunda, galipler arasındaki çıkar çatışmaları yüzünden sonuca ulaşamıyordu. Avrupa sorunları çözülmüş olmasına ragmen Türkiye konusu çözülemedi.Gizli antlaşmalar çerçevesinde Türkiye'yi paylaşma konusunda yapılan tartışmalar ve İ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 32369
Başlık : Sevr Barış Antlaşması ve Önemli Maddeleri...
Kelimeler : Sevr Barış Antlaşması ve Önemli Maddeleri...

Sevr Antlaşmasının İmzalanma Nedenleri ve Antlaşmaya Tepkiler
  Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde yenen devletler, yenilen devletlere ağır koşullarda antlaşmalar imzalatırken, Osmanlı Devleti ile ateşkes antlaşması imzalamakla yetinmişlerdir. Ancak 10 Ağustos 1920’deki Sevr Barış Antlaşması İtilaf devletlerinin aralarında var olan anlaşmazlıklara rağmen İmzala...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 64193
Başlık : Sevr Antlaşmasının İmzalanma Nedenleri ve Antlaşmaya Tepkile...
Kelimeler : Sevr Antlaşmasının İmzalanma Nedenleri ve Antlaşmaya Tepkile...

Düzenli Ordunun Kurulması - Kurulma Sebepleri
  Düzenli Ordunun Kurulma Süreci ve Nedenleri İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşmasının 7. maddesine dayanarak Osmanlı topraklarını işgale başlamaları Türk halkı arasında büyük bir nefrete sebep olmuştu. Istanbul Hükûmeti ise bu işgaller karşısında sessiz kalmayı tercih etmiş ve halkı ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19105
Başlık : Düzenli Ordunun Kurulması - Kurulma Sebepleri...
Kelimeler : düzenli ordu, nun, kurulması, kurulma sebepleri, kurulmasınd...

Birinci Dünya Savaşı Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri
  Osmanlıların 1 Kasım 1914'te İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı savaşa girmesi, Ermeni komiteleri tarafından büyük bir fırsat olarak görülmüştür.Gönüllü alaylar kurarak Rus saflarına katılan Ermeniler,Rus işgal kuvvetleri ile birlikte Doğu Anadolu topraklarına girmişlerdir. Ayrıca,Anadolu'nun çeşit...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6049
Başlık : Birinci Dünya Savaşı Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri...
Kelimeler : Birinci Dünya Savaşı Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri...

 
Sayfa: 1 2 3 4 5
 
 
 Bu kategoride toplam: 124 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 

Sizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yorumlarınızı bize gönderebilir veya sitemiz hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.Yapacağınız yorumlar sitemizin "YORUMLAR" bölümünde toplu olarak yayınlanmaktadır.

 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 Atatürk Rastgele Resim
Atatürk Rastgele Video
Atatürk Rastgele Poster
Atatürk Çanakkale Savaşı
 

Çanakkale Savaşı Hakkında Kısa Bilgiler Yıl 1915. İngiltere'nin başını çektiği İtilaf kuvvetleri, Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u işgal...Devamı için tıklayın /179528 Kez.

 

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşlarına Etkisi - Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşlarındaki Başarısı Mustafa Kemal. Çanakkale Savaşları sırasında...Devamı için tıklayın /46421 Kez.

 

Atatürk'ün Çanakkale Savaşındaki Görevi - Çanakkale Savaşında Atatürk’ün Görevi Neydi - Atatürk Çanakkale Savaşında Albay'dı Mustafa Kemal Atat...Devamı için tıklayın /46122 Kez.

 

Çanakkale Zaferi - 18 Mart 1915 - Çanakkale Zaferi Hakkında Yazı - Çanakkale Zaferi Hakkında Bilgi - Çanakkale Zaferi ile İlgili Yazı – Çanakkale ...Devamı için tıklayın /39259 Kez.

 

Çanakkale Savaşı ile İlgili Kısa Bir Anı - Çanakkale Savaşı Anısı, Çanakkale Savaşı ile İlgili Anı - Çanakkale Askerlerinin Anısı - Çanakkale’yle ...Devamı için tıklayın /36664 Kez.

 

Çanakkale Savaşları Kahramanı - Topçu Onbaşı Seyit - Koca Seyit
Seyit Onbaşı Anısı ile İlgili - Seyit Onbaşı Anıları
Çanakkale ‘de 18 Mart
...Devamı için tıklayın /32650 Kez.


Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 EN ÇOK ZİYARET EDİLENLER - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2014 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status