En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 30.08.2014 Saat: 13:27:30

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 

İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal'e Karşı Mücadele Kararı
  Damat Ferit Paşa Milli Kurtuluş teşkilatını yıkmak için Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmağa karar verdi. 18 Haziran 1919'da İçişleri Bakanı Ali Kemal, valilere çektiği telgrafta Mustafa Kemal'in işten çıkarıldığını, emirlerinin dinlenilmemesini bildirmişti. Fakat bundan bir sonuç çıkmadı.Sivas Kongre...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6717
Başlık : İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal'e Karşı Mücadele Kararı ...
Kelimeler : İstanbul Hükümeti'nin Mustafa Kemal'e Karşı Mücadele Kararı ...

Damat Ferit Paşa Hükümetinin Tutumu ve Sonuçları
  Mustafa Kemal Paşa, daha İstanbul’da iken 10 Mart 1919’da Osmanlı hükümetinin başına Damat Ferit Paşa getirilmiş ve 4 Ekim 1919 tarihine kadar sadrazamlık yapmıştı.Damat Ferit devlet yönetiminde yetersiz ve işgal güçlerinin adamıydı.Damat Ferit’e göre yapılması gereken tek bir şey vardı.O da işgal g...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9969
Başlık : Damat Ferit Paşa Hükümetinin Tutumu ve Sonuçları...
Kelimeler : Damat Ferit Paşa Hükümetinin Tutumu ve Sonuçları...

Ali Rıza Kabinesi, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları
  İstanbul’daki hükümet değişikliği,milli hareket yanlıları için zafer sayılabilirdi.Ali Rıza Paşa,Mustafa Kemal Paşa ile anlaşmaya çalıştı.Bahriye Nazırı Salih Paşayı Amasya’ya gönderdi ve anlaşmaya varılabildi.Amasya Görüşmesi’ne göre,İstanbul Hükümeti,Sivas Kongresinde saptanan kararları kabul edec...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 11579
Başlık : Ali Rıza Kabinesi, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları...
Kelimeler : Ali Rıza Kabinesi, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları...

Temsil Heyetinin Ankara'ya Gelmesi
  Ulusal Mücadele'nin Amasya Genelgesi ile ortaya konan ilkeleri Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde somut bir biçim almıştı. Bütün bu olaylar,gelişirken Batı Anadolu'da da Yunan İşgali genişliyordu. Doğu, Güney ve Batı Anadolu'da yapılacak mücadelenin ağırlığını Batı Anadolu, yani Yunan cephesi oluşturuy...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 26117
Başlık : Temsil Heyetinin Ankara'ya Gelmesi...
Kelimeler : Temsil Heyetinin Ankara'ya Gelmesi...

Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Açılması ve Misak-ı Milinin İlanı
  Bilindiği gibi Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra başlayan işgallerle birlikte İstanbul’da İngilizler tarafından işgal edilmişti. Padişah ve İstanbul Hükümeti üzerinde etki ve kontrol sağlamış olan İngilizler, üyelerinin büyük bir kısmını İttihatçı milletvekillerinin oluşturduğu Meclis-i M...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 42409
Başlık : Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Açılması ve Misak-ı Milinin ...
Kelimeler : Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Açılması ve Misak-ı Milinin ...

İstanbul'un İşgali, Meclis-i Mebusan'ın Kapatılması ve İstanbul Fetvası
  Ulusal iradenin Mebuslar Meclisi'nde "Misak-ı Milli" biçiminde belirlenmekte olduğunu gören İtilaf Devletleri, daha Ocak ayı içinde baskı yollarına baş vurdular. Kuva-yı Milliye'yi destekleyen Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın tutumunu 20 Ocak'ta protesto eden bir nota...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14202
Başlık : İstanbul'un İşgali, Meclis-i Mebusan'ın Kapatılması ve İstan...
Kelimeler : İstanbul'un İşgali, Meclis-i Mebusan'ın Kapatılması ve İstan...

Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulması
  M. Kemal’in Meclis-i Mebusan’ın İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiği düşüncesinde ısrar etmesine rağmen, meclisin İstanbul’da toplanması kabul edilmek zorunda kalınmış ve M. Kemal korktuğu gelişme yaşanarak İstanbul işgal edilmiş ve Meclis-i Mebusan çalışmalarına süresiz ara vermiştir.Bu ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 49883
Başlık : Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulmas...
Kelimeler : Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulmas...

Yeni Türk Devleti'nin İlk Anayasası (20 Ocak 1921)
  Bilindiği gibi İstanbul’un 16 mart 1920 tarihinde itilaf güçleri tarafından işgal edilmesiyle son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtılmış ve işlevini yerine getiremez hale gelmişti. Bu olay üzerine Mustafa Kemal ve arkadaşlarınca Ankara’da 23 Nisan 1920 tarihinde olağanüstü yetkilere sahip T.B.M.M. oluşt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 58208
Başlık : Yeni Türk Devleti'nin İlk Anayasası (20 Ocak 1921)...
Kelimeler : Yeni Türk Devleti'nin İlk Anayasası (20 Ocak 1921)...

TBMM'ye Karşı Çıkarılan (Çıkan) Ayaklanmalar
  Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Karşı Çıkan Ayaklanmalar – TBMM Karşı Ayaklanmalar Amasya Genelgesi ile ulusun bağımsızlığının, yine ulusun azim ve iradesiyle kurtarılacağı ilkesinin ortaya konması, Erzurum ve Sivas kongreleri ile bu yolda, siyasi, askeri, idari örgütlenmeye ve ulusal bilinçl...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 59574
Başlık : TBMM'ye Karşı Çıkarılan (Çıkan) Ayaklanmalar...
Kelimeler : TBMM'ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar...

Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri
  T.B.M.M.'nin açıldığı tarihlerde Anadolu'nun iç ayaklanmaların etkisiyle nasıl olağanüstü bir tehlike içinde olduğunu görmüştük. Asayişsizlik, eşkıya, sefalet Anadolu'yu sarsıyordu. Yunan ordusunun ilerleyişi de moral çöküntü yaratmıştı. Asker kaçaklarının yarattığı tehlike büyük boyutlara ulaşmıştı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 48662
Başlık : Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri...
Kelimeler : Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun Kabulü ve İstiklal Mahkemeleri...

Sevr Barış Antlaşması ve Önemli Maddeleri
  Ocak 1919'da çalışmalarına başlayan Paris Barış Konferansı, Türkiye konusunda, galipler arasındaki çıkar çatışmaları yüzünden sonuca ulaşamıyordu. Avrupa sorunları çözülmüş olmasına ragmen Türkiye konusu çözülemedi.Gizli antlaşmalar çerçevesinde Türkiye'yi paylaşma konusunda yapılan tartışmalar ve İ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 30579
Başlık : Sevr Barış Antlaşması ve Önemli Maddeleri...
Kelimeler : Sevr Barış Antlaşması ve Önemli Maddeleri...

Sevr Antlaşmasının İmzalanma Nedenleri ve Antlaşmaya Tepkiler
  Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde yenen devletler, yenilen devletlere ağır koşullarda antlaşmalar imzalatırken, Osmanlı Devleti ile ateşkes antlaşması imzalamakla yetinmişlerdir. Ancak 10 Ağustos 1920’deki Sevr Barış Antlaşması İtilaf devletlerinin aralarında var olan anlaşmazlıklara rağmen İmzala...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 58254
Başlık : Sevr Antlaşmasının İmzalanma Nedenleri ve Antlaşmaya Tepkile...
Kelimeler : Sevr Antlaşmasının İmzalanma Nedenleri ve Antlaşmaya Tepkile...

Düzenli Ordunun Kurulması - Kurulma Sebepleri
  Düzenli Ordunun Kurulma Süreci ve Nedenleri İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşmasının 7. maddesine dayanarak Osmanlı topraklarını işgale başlamaları Türk halkı arasında büyük bir nefrete sebep olmuştu. Istanbul Hükûmeti ise bu işgaller karşısında sessiz kalmayı tercih etmiş ve halkı ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17349
Başlık : Düzenli Ordunun Kurulması - Kurulma Sebepleri...
Kelimeler : düzenli ordu, nun, kurulması, kurulma sebepleri, kurulmasınd...

Birinci Dünya Savaşı Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri
  Osmanlıların 1 Kasım 1914'te İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı savaşa girmesi, Ermeni komiteleri tarafından büyük bir fırsat olarak görülmüştür.Gönüllü alaylar kurarak Rus saflarına katılan Ermeniler,Rus işgal kuvvetleri ile birlikte Doğu Anadolu topraklarına girmişlerdir. Ayrıca,Anadolu'nun çeşit...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 5783
Başlık : Birinci Dünya Savaşı Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri...
Kelimeler : Birinci Dünya Savaşı Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri...

Ermeni Sorunu ve Ermenistan ile Savaş
  1920 yılı başlarında, Sevr Anlaşmasına göre kendilerine verilen ve Van, Erzurum, Bitlis ve Trabzon’u da içine alan geniş bölgeyi ele geçirmek isteyen Ermeniler, arkalarına aldıkları Batı desteği ile, işgalleri altında bulunan bölgede Müslüman ve Türk varlığını sona erdirmek maksadıyla baskılarını da...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6167
Başlık : Ermeni Sorunu ve Ermenistan ile Savaş...
Kelimeler : Ermeni Sorunu ve Ermenistan ile Savaş...

Kurtuluş Savaşı’nda Ermeni Sorunu ve Gümrü Anlaşması
  Sevr Andlaşması Doğuda bir Ermenistan kurulduğu gibi, Kürdistan’a da otonomi (özerklik) vermekte ve böylece Doğu Anadolu’yu parçalamakta idi.Taşnak Partisi tarafından idare olunan ve İtilaf Devletlerinin yardımını gören Ermeni Devleti, Çarlık Rusyası’nın Birinci Cihan Harbinde mağlıp olması sonucu G...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22882
Başlık : Kurtuluş Savaşı’nda Ermeni Sorunu ve Gümrü Anlaşması ...
Kelimeler : Kurtuluş Savaşı’nda Ermeni Sorunu ve Gümrü Anlaşması ...

Güney Cephesinde Maraş ve Urfa'nın Kurtarılması ve Antep Savunması
  Mondros Ateşkes'inden sonra İngilizler ve Fransızlar, haklı bir gerekçeleri olmamalarına rağmen, antlaşma hükümlerine aykırı olarak çeşitli yerleri işgale başladılar. Birinci Dünya Savaşı içinde imzaladıkları gizli antlaşmalar doğrultusunda Güney Anadolu'da da İngiliz ve Fransız işgalleri başladı.3 ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 79681
Başlık : Güney Cephesinde Maraş ve Urfa'nın Kurtarılması ve Antep Sav...
Kelimeler : Güney Cephesinde Maraş ve Urfa'nın Kurtarılması ve Antep Sav...

Çerkez Ethem Olayı
  Çerkez Ethem Yunan Ordusuna Sığınıyor Ocak 1921, Kütahya civarı: Çözülmekte olan bir devlet sisteminin yerine bir yenisi doğarken ve bu arada esas olarak halkın gönüllü katılımına dayanan yeni bir askeri örgütlenme biçimlenirken geçmişin profesyonel kadroları dışında yeni askeri önderler ortaya çıka...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8372
Başlık : Çerkez Ethem Olayı...
Kelimeler : Çerkez Ethem Olayı...

I.İnönü Muharebesi ve Zaferi (09-11 Ocak 1921)
  Mondros Ateşkes Antlaşması ile İtilaf Devletleri Türklere çok ağır şartlar içeren bir antlaşma imzalattılar. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’yi geçemeyen galipler, savaştan sonra silah kullanmadan Anadolu’yu işgale başladılar. İşte böyle bir zamanda “Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6239
Başlık : I.İnönü Muharebesi ve Zaferi (09-11 Ocak 1921)...
Kelimeler : I.İnönü Muharebesi ve Zaferi (09-11 Ocak 1921)...

Londra Konferansı
  Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılması T.B.M.M. gerçeğini İngilizlere de kabul ettirdi. İngilizler işgal ettikleri Musul-Kerkük yöresinde de yerli halkın direnişiyle karşılaştılar. Revandiz'de çıkan ayaklanma üzerine İngilizler burayı terk ettiler. Bu durum karşısında İtilaf Devletleri İstanbul, Ankar...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6901
Başlık : Londra Konferansı...
Kelimeler : Londra Konferansı...

II. İnönü Muharebesi
  Londra Konferansı'nın bir sonuç vermemesi, Sevr projesini uygulamak için İtilaf Devletlerini yeni bir çabaya yöneltmiş ve bu amaçla Yunan işgal ordusunu savaşa teşvik etmişlerdi. Bundan faydalanan Yunanlılar, 23 Mart 1921'de Bursa'dan İnönü istikametine ilerlemeye başladılar.Türk ordusunun yüksek az...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6380
Başlık : II. İnönü Muharebesi...
Kelimeler : II. İnönü Muharebesi...

Eskişehir-Kütahya Muharebeleri
  Yunanlılar, Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri ile Kütahya-Eskişehir Muharebeleri arasındaki üç aylık zaman içinde, Anadolu'daki kuvvetlerini 11 tümene çıkartarak daha da güçlenmiş bir durumda 10 Temmuz 1921'de Bursa -Eskişehir; Bursa-Tavşanlı-Kütahya; Uşak-Dumlupınar-Seyitgazi istikametlerinde ü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 6555
Başlık : Eskişehir-Kütahya Muharebeleri...
Kelimeler : Eskişehir-Kütahya Muharebeleri...

Doğu Cephesi ve Yapılan Antlaşmalar
  2 Kasım 1914'te Rus kuvvetlerinin Kars'a doğru taarruzuyla cephede savaşlar başladı. 6/9 Kasım 1914'te Ruslarla Köprüköy savaşı yapıldı. Ruslar yenilince biraz geri çekildiler.22 Aralık 1914'te Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın çetin kış şartlarını rağmen Sarıkamış civarında Ruslara karşı yaptığı har...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13519
Başlık : Doğu Cephesi ve Yapılan Antlaşmalar...
Kelimeler : Doğu Cephesi ve Yapılan Antlaşmalar...

Ruslarla İlişki ve Moskova Antlaşması
  Bir taraftan İngiliz, Fransız, İtalyan işgalleri, diğer taraftan Ermeni, Rum çeteleriyle mücadele eden TBMM hem maddi hem de siyasi dış desteğe ihtiyaç duymaktaydı.“TBMM tarafından seçilen Vekiller Heyetinin 5 Mayıs’ta yaptığı ilk toplantıda karşılaştığı en önemli meselelerden biri Müttefiklere ve Y...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8424
Başlık : Ruslarla İlişki ve Moskova Antlaşması...
Kelimeler : Ruslarla İlişki ve Moskova Antlaşması...

Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları
  Sakarya Meydan Savaşı'nın Sonuçları Türk Ordusu'nun işinin bittiğini, kaynaklarının tükendiğini zan eden Yunanlılar Türk Ordusu'na son darbeyi indirmek ve yok etmek amacıyla 14 Ağustos'tan itibaren ileri harekata başladılar. 17 Ağustos'ta Türk Ordusu ile temasa geldiler. Bu Türk birliklerini...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12413
Başlık : Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları...
Kelimeler : Sakarya Meydan Muharebesi ve Sonuçları...

 
Sayfa: 1 2 3 4 5
 
 
 Bu kategoride toplam: 113 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/11/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 

Sizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yorumlarınızı bize gönderebilir veya sitemiz hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.Yapacağınız yorumlar sitemizin "YORUMLAR" bölümünde toplu olarak yayınlanmaktadır.

 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 Atatürk Rastgele Resim
Atatürk Rastgele Video
Atatürk Rastgele Poster
Atatürk Çanakkale Savaşı
 

Çanakkale Savaşı Hakkında Kısa Bilgiler Yıl 1915. İngiltere'nin başını çektiği İtilaf kuvvetleri, Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u işgal...Devamı için tıklayın /165494 Kez.

 

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşlarına Etkisi - Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşlarındaki Başarısı Mustafa Kemal. Çanakkale Savaşları sırasında...Devamı için tıklayın /39484 Kez.

 

Çanakkale Zaferi - 18 Mart 1915 - Çanakkale Zaferi Hakkında Yazı - Çanakkale Zaferi Hakkında Bilgi - Çanakkale Zaferi ile İlgili Yazı – Çanakkale ...Devamı için tıklayın /35887 Kez.

 

Çanakkale Savaşı ile İlgili Kısa Bir Anı - Çanakkale Savaşı Anısı, Çanakkale Savaşı ile İlgili Anı - Çanakkale Askerlerinin Anısı - Çanakkale’yle ...Devamı için tıklayın /32529 Kez.

 

Atatürk'ün Çanakkale Savaşındaki Görevi - Çanakkale Savaşında Atatürk’ün Görevi Neydi - Atatürk Çanakkale Savaşında Albay'dı Mustafa Kemal Atat...Devamı için tıklayın /32475 Kez.

 

Çanakkale Savaşları Kahramanı - Topçu Onbaşı Seyit - Koca Seyit
Seyit Onbaşı Anısı ile İlgili - Seyit Onbaşı Anıları
Çanakkale ‘de 18 Mart
...Devamı için tıklayın /27380 Kez.


Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 EN ÇOK ZİYARET EDİLENLER - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2014 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status