Atatürk İnkılaplarının Başarılı Olmasının Sebebi - Kısaca


Atatürk İnkılaplarının Başarılı Olmasının Sebebi - Kısaca: Lale Devrinden itibaren Osmanlı Devleti, Avrupalılaşarak çağdaşlaşmayı benimsemiştir. Batıya ve medeniyetine bakış açıları farklı olmakla birlikte, Türk aydınları da Batı gerçeğini göz ardı etmemişlerdir.

- Atatürk’ün çeşitli konuşmalarında da vurguladığı gibi, Avrupa, Cumhuriyet döneminde de, Türkiye’nin çağdaşlaşmasında bir model olarak görülmüştür. Bu, körü körüne Avrupa hayranlığı veya taklitçiliği değildir. Atatürk’ün idealindeki milli-laik-çağdaş devlet ve toplum yapısı daha önce gerçekleştirildiği için Batı örnek alınırken, Türkiye ve Türk milletinin gerçeklerine ve değerlerine de dikkat edilmiştir.

- Avrupa’ya karşı bağımsızlık savaşı veren ülkelerin bir kısmının daha sonra, Avrupa’ya sırt çevirdikleri görülmektedir. Atatürk ise, emperyalist yönüne karşı savaştığı Avrupa’nın bilim, teknoloji, siyasî yapı gibi çağdaş yönlerini benimsemiştir.

- Bu çerçevede Türkiye’de inkılaplar yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilmiştir. Halkın inkılaplar yapılması konusunda doğrudan bir talebi olmamakla birlikte, halk adına hareket edilmiştir. Buna rağmen, halktan; yapılan inkılaplara karşı ufak tefek karşı koymaların dışında, geniş bir tepkinin olmaması; Atatürk’ün milletini iyi tanıdığını ve milletimizin de yeniliklere açık olduğunun göstergesidir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 2932 defa okunmuştur.


İsmihan Özgenç diyor ki:

Atatürk inkılaplarının Osmanlı Devleti'nde yapılan reform hareketlerine göre daha başarılı olmasının Hatta başarıya ulaşmasının sebebi daha öncekilerden farklı olması yeni dünya ve çağdaş dünya değerlerine Entegre olacak şekilde Yenidünya diğerlerini kucaklayan bir yapıda olmasından kaynaklıdır