Atatürk İnkılaplarının Başarılı Olmasının Sebebi - Kısaca


Atatürk İnkılaplarının Başarılı Olmasının Sebebi - Kısaca: Lale Devrinden itibaren Osmanlı Devleti, Avrupalılaşarak çağdaşlaşmayı benimsemiştir. Batıya ve medeniyetine bakış açıları farklı olmakla birlikte, Türk aydınları da Batı gerçeğini göz ardı etmemişlerdir.

- Atatürk’ün çeşitli konuşmalarında da vurguladığı gibi, Avrupa, Cumhuriyet döneminde de, Türkiye’nin çağdaşlaşmasında bir model olarak görülmüştür. Bu, körü körüne Avrupa hayranlığı veya taklitçiliği değildir. Atatürk’ün idealindeki milli-laik-çağdaş devlet ve toplum yapısı daha önce gerçekleştirildiği için Batı örnek alınırken, Türkiye ve Türk milletinin gerçeklerine ve değerlerine de dikkat edilmiştir.

- Avrupa’ya karşı bağımsızlık savaşı veren ülkelerin bir kısmının daha sonra, Avrupa’ya sırt çevirdikleri görülmektedir. Atatürk ise, emperyalist yönüne karşı savaştığı Avrupa’nın bilim, teknoloji, siyasî yapı gibi çağdaş yönlerini benimsemiştir.

- Bu çerçevede Türkiye’de inkılaplar yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştirilmiştir. Halkın inkılaplar yapılması konusunda doğrudan bir talebi olmamakla birlikte, halk adına hareket edilmiştir. Buna rağmen, halktan; yapılan inkılaplara karşı ufak tefek karşı koymaların dışında, geniş bir tepkinin olmaması; Atatürk’ün milletini iyi tanıdığını ve milletimizin de yeniliklere açık olduğunun göstergesidir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 239 defa okunmuştur.