Atatürk İnkılapları (Devrimleri) Kronolojisi


Atatürk İnkılapları (Devrimleri) Kronolojisi: Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK vatanın kurtulmasından ve milli sınırların çizilmesinden sonra yüz yıllarla ifade edilebilecek zaman dilimlerinde gerçekleştirilebilcek sosyal ve siyasi değişimleri içeren reformist icraatları 10-12 yıl gibi kısa bir süreye sığdıran büyük bir devlet adamıdır. İşte Atatürk’ün yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dünya ile entegrasyonunu sağlamak, onun çağdaş ve medeni devletler arasındaki yerini süratle almasını temin etmek maksadıyla yaptığı inkılapların (devrimlerin) yapılış tarihlerine göre kronolojik sıralaması aşağıdaki gibidir.

Atatürk İnkılapları (Devrimleri) Kronolojisi

• 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması
• 17 Şubat - 4 Mart 1923 İzmir İktisat Kongresi
• 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in İlanı
• 3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması
• 3 Mart 1924 Öğretimin Birleştirilmesi
• 20 Nisan 1924 Anayasasının Kabul Edilmesi
• 1924 - 1937 Mecellenin Kaldırılması
• 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu
• 1924 Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması
• 9 Ağustos 1924 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri (Cumhuriyet Halk Fırkasının Kurulması)
• 1925 Çiftçinin Özendirilmesi
• 1925 Örnek

Çiftliklerin Kurulması
• 1925 Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması
• 17 Şubat 1925 Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması
• 25 Kasım 1925 Şapka kanunu
• 30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
• 1925 – 1935 Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler
• 1926 – 1934 Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması
• 17 Şubat 1926 Medeni Kanunun Kabulü
• 1926 Türk Ceza Kanunu
• 1926 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun
• 1926 Medreselerin Kapatılması
• 1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu
• 28 Mayıs 1927 Sanayi Teşvik Kanunu
• 1 Kasım 1928 Harf Devrimi
• 24 Kasım 1928 Millet Mekteplerinin Açılması
• 1928 Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler
• 1931 Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması
• 1933 – 1937 I. ve II. Kalkınma Planları
• 1933 Üniversite Reformu
• 21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu
• 26 Kasım 1934 Lakap ve unvanların kaldırılması
• 3 Aralık 1934 Kılık ve Kıyafette Değişiklik
• 1935 Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması
• 1935 Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması

- Okuma Sayısı: Bu yazı 494038 defa okunmuştur.


... diyor ki:

Türk tarih kurumu 1931 Türk dil kurumu 1932 yılında kurulmuştur

Site Çalışma Grubu diyor ki:

Değerli Okuyucu, Tarihlerle ve sıralama ile ilgili gördüğünüz küçük eksiklikler giderilmiştir. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Cansel diyor ki:

Kronoloji yanlış aylara falan hiç dikkat edilmemis orneğin izmir iktisat kongresi cumhuriyetin ilanindan öncedir