Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’daki Faaliyetleri


Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’daki Faaliyetleri: Bu yazıda Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a gelişi, ulusal kurtuluşu sağlayabilmek amacıyla başlatılacak olan milli bir mücadelede yapılması gerekenler konusunda yakın arkadaşları ile saray ve çevresi içinde yürüttüğü çalışmaları hakkında kısa bilgiler verilecektir.

❖ Mondros Ateşkes Antlaşması sırasında Suriye Cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak bulunan Mustafa Kemal Paşa, ateşkesten sonra İstanbul’a çağrılmıştır.

❖ Mondros Ateşkesimden sonra Yıldırım Orduları Grubu'nun kaldırılmasından sonra 13 Kasım 1918'de Harbiye Nezareti (Savaş Bakanlığı)’nın emrine girmek üzere İstanbul'a dönen Mustafa Kemal Paşa İstanbul Boğazı'nı işgal eden itilaf devletlerinin gemilerini görünce üzülmüş ancak "geldikleri gibi giderler.” diyerek bu işgalin geçici olacağını ve Türk ulusunun bağımsızlığını tekrar kazanacağı yönündeki inanç ve kararlığını ifade etmiştir.

❖ İstanbul’da bulunduğu altı ay içerisinde komutan arkadaşlarıyla görüşmeler yapan Mustafa Kemal Paşa, kurtuluş çareleri aramıştır. Bu Çalışmaları kısaca söyle özetleyebiliriz:

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bulunduğu süre içinde Anadolu'

yu işgalden kurtarma adına çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Etkin bir hükümet kurulmasını, ordunun terhisinin, silah ve cephanelerin tesliminin engellenmesi için çalışmalar yapmıştır. Ayrıca sivil ve askeri yöneticilerle ve padişahla görüşmeler yapmıştır. Görüşmeler sonu cunda Mustafa Kemal'de bağımsızlık için Anadolu'ya geçilmesi gerekliği, bağımsızlığa inanan Türk milletinin dayanışması ve inancı sayaeside bulunulan durumdan kurtulunabileceği kanaati oluşmuştur.

❖ Karadeniz Bölgesi’nde Türklerle Rumlar arasında çatışmaların çıkması üzerine Mustafa Kemal Paşa, Padişah tarafından 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gönderilmiştir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 13421 defa okunmuştur.