İhtilal ve İnkılap Arasındaki Fark


İhtilal ve İnkılap Arasındaki Fark: Esasen ihtilal ve inkılap kavramlarının bir birlerine benzer ve bağlantılı yönleri bulunmakla birlikte her iki kavramı bir birinden ayıran farklı yönleri de bulunmaktadır. Şimdi ihtilal ve inkılap kavramlarını iki ayrı başlık atlında inceleyelim:

İhtilal: Mevcut düzeni hukuki kurallara itibar etmeden zor kullanarak ortadan kaldırmayı amaçlayan ihtilâl, daha geniş bir değişim amaçlandığında inkılâp hareketinin ikinci merhalesini meydana getirir. Bununla birlikte ihtifalde esas olan, kurulu düzeni yıkmaktır, her inkılâp mutlaka ihtilal aşamasından geçtiği halde, her ihtifalde, her zaman bir inkılâp amaçlanmaz.

İnkılap: Toplumu ve devleti geri bırakan, çağa ayak uyduramayan kurumların ani ve köklü bir değişiklikle ve gerektiğinde zora da başvurarak ortadan kaldırılması ve yerlerine toplumu ileriye götürecek kurumların oluşturulmasıdır. Kimi zaman “devirmek” kökünden gelen "devrim” kelimesinin de kullandığı inkılâp, üç aşamalı bir değişimi ifade eder.

Fikri hazırlık, eylem (ihtilâl) ve yerleşme. İlk aşamada, toplumun köklü bir değişime hazırlanması söz konusudur. İkinci aşamada yetersiz bulunan kurumların ortadan kaldırılması hedeflenir. Bu aşamada, var olan düzenin ortadan kaldırılması için zora başvurulabilir. Asıl olan üçüncü aşamada yetersiz bulunan ve ortadan kaldırılan kural ve kurumların yerine, toplumu ileriye götürüleceği düşünülen yeni kural ve kurumların oluşturulmasıdır. Bu son aşama aynı zamanda, yapılan değişikliklerin toplum tarafından benimsenmesi ve yaşatılması dönemini de ifade etmektedir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 8277 defa okunmuştur.