Darbe Nedir - Darbe ile Devrim Arasındaki Fark


Darbe Nedir - Darbe ile Devrim Arasındaki Fark: Bu yazıda özetle darbenin ne olduğu ve tanımı ve darbe ile devrim arasındaki farklardan maddeler halinde bahsedilecektir.

Darbe: Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yolları kullanarak hükumeti istifa ettirme yoluyla yönetimi devirme işi. Darbeler çoğunlukla hükumete karşı yapılan ve yasal dayanağı olmayan zor kullanma hareketidir. Darbeye en iyi örnek Latin Amerika ülkelerinde sık sık yaşanan silahlı kuvvetlerin yönetime el koymasıdır. Türkiye’de darbe girişimine en iyi örnek ise; Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir’in 1962 ve 1963’te hükumeti devirmek amacıyla iki kez darbe girişiminde bulunmuş olmasıdır.

Darbe ile Devrim Arasındaki Fark

1- Darbe aniden gerçekleşir. Devrim ise daha uzun bir zaman diliminde gerçekleşen toplumsal bir harekettir.

2- Darbe genelde devlet kademelerinde önemli yerlerde görev yapan küçük bir grup tarafından yapılırken. Devrim devlet kademesinde görevli olmayan, dışarıdan, büyük ya da küçük kesimlerce gerçekleştirilebilir.

3- Darbe silahlı ya da milis kuvvetler olmaksızın yapılamaz. Devrim ise silahlı olarak gerçekleştirilebileceği gibi bazı durumlarda ise devrimin hayat bulabilmesi için halkın desteği yeterli olabilmektedir.

4- Darbe genel olarak bakılırsa içeriden gerçekleştirilen bir iştir ve çok fazla kan dökülmeksizin sinsice ve sessizce meydana gelirken devrim zamanlarında ise çok büyük boyutlarda kan dökülebilir ve açıktan ve aleni gerçekleşir.

5- Devrim darbeye kıyasla toplum içinde çok daha geniş ve yenilikçi siyasal bir değişiklik vücuda getirir.

6- Darbe devlet içinde görevli olarak bulunan küçük bir kesimin devlete karşı savaş açması iken devrim ise çok büyük toplum kitlelerinin ve kesimlerin devlete ve idareye karşı savaş açmasıdır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 4940 defa okunmuştur.