Türk İnkılabının Genel Özellikleri Nelerdir


Türk İnkılabının Genel Özellikleri Nelerdir: Türk inkılabını Osmanlıda hayata geçirilen inkılap hareketlerinden farklı olarak başarılı kılan sebepleri anlatacağımız bu yazımızda aynı zamanda Türk inkılabının karakterize olmuş genel özelliklerini de anlatmış olacağız. Türkiye Cumhuriyetinin başarısındaki en büyük pay Batı uygarlığını bir bütün olacak ele almasıdır. Uygarlık konusu tercihlere göre belirlenmez, o bir sonuçtur. O sonucu temel esaslarına göre kabullenirseniz sorun kalmaz.

- Atatürk, çağdaşlaşmada eski denemelerin aksine kendi gözlemlerinin ışığında farklı bir yol izlemiştir. Ona göre, çağdaş medeniyetin ortağı olmak bu medeniyeti yaratan unsurları ile beraber olmakla mümkündür. Çünkü daha önce askerlik, milli eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda yapılan sınırlı alıntılar, tek tek yapılan düzenlemeler karmaşa içinde yürütülmüş, devleti kurtaramadığı gibi, bir kültür ve müessese çatışmasına yol açmıştı. Dolayısıyla Atatürk, eskilerin ıslahatçı ve taklitçi metotlarına itibar etmemiştir. Ona göre, çağdaş dünyada "neyin ne kadar alınacağı " ve "bu alınmada sınırın ne olması gerektiği” tartışması hem yersiz ve hem de faydasızdır. Ça

ğdaşlaşmanın Öncelikli hedefi çağa damgasını vuran ve rakipsiz, olan Batı medeniyetini bilimi, kültürü, teknolojisi, hayata bakış tarzıyla almaktır. Bunu gerçekleştirmenin yolu bilim ve fenni rehber edinmekten geçmektedir.


- Atatürk. Türkiye'nin iki yüzyıllık açığını kapatmak için adeta zamana karşı yarışır. Batı dünyasının yüzyıllar boyu elde ettiği birikimleri, yani Rönesans, Reform, Büyük Fransız İnkılabı ve Sanayi inkılabının verilerini kısa bir zaman süreci içinde Türk toplumuna mal etmeyi hedef alan sistemli bir strateji uygulamıştır.

- Atatürk’ün çağdaşlaşma atılımları, Batı'ya rağmen Batılılaşma şeklinde kendini gösterir. Atatürk’ün bu konulardaki ilham kaynağı nazari ilkeler veya doğmalar değildir. Türk çağdaşlaşması diyebileceğimiz bu hareket tarihin derinliklerinden gelen sürecin hassas Türkiye jeopolitiğinin zaruretleri. Türk toplumunun beklentileri ve ülkenin ihtiyaçları ışığında şekillenmiştir.

- Bilim ve fennin rehberliğinde yürütülen inkılaplar, ancak laik bir ortamda gelişebilirdi. Dolayısıyla laiklik Atatürk çağdaşlaşmasının başarı anahtarı vazifesi görmektedir. Atatürk’ün çağdaşlaşma atılımlarını yapabilmesi için ülkede barış ve huzurun sağlanması gerekli idi. Büyük önderin "Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkeleri ile uygulanan akılcı politika bunu sağlamıştır. Atatürk, çağdaşlaşmanın kuru bir Batı taklitçiliğine dönüşmemesi ve çağdaşlaşmanın milli değerlerle bezenmiş bir sentez haline gelmesi için ciddi tedbirler alınıştır. Yeri geldiği zaman değinileceği gibi, çağdaşlaşma ile milli kimliğin belirginleşmesi, Türk kültürünün halk kaynağından kendi öz değerleriyle beslenip çağdaş medeniyet içinde yerini alması amaç edinilmiştir.

İnkılap hareketleri, devlet eliyle yukarıdan aşağıya doğru yürütülmekle beraber, bunları halka benimsetmek, onların siyasî, sosyal ve kültürel hayata katılmalarını sağlamak için önlemler alınmıştır. Özellikle toplumun yarısını oluşturan kadınlara eşit haklar tanınmış, böylece nüfusun yarısının sosyal ve kültürel hayata aktif bir şekilde katılmaları hedeflenmiştir.

Sonuçta, Atatürk’e has farklı bir metot ve yaklaşımla inkılaplar ele alınmış, zaman ve zeminin uygunluğu dikkate alınarak aşama aşama birbirlerini tamamlayacak şekilde sistemli ve kararlı olarak inkılap hareketleri yürütülmüştür.

Bu başlıklar da ilginizi çekebilir:

Türk İnkılabının Farkı - Türk inkılabının Farklı Özellikleri
- Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri
- Türk İnkılabının Genel Özellikleri Nelerdir
- İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
- Yeni Türk İnkılabının En Önemli Özelliği


- Okuma Sayısı: Bu yazı 6761 defa okunmuştur.


serhat tonguç diyor ki:

Türk inkılabı her yönüyle çağdaş uygar medeniyetler seviyesine ulaşmamızı amaç edinmiş batılılaşmayı prensipte ele alan fakat dayanak noktası ve çıkış noktası ve menşei bu ülkenin toplumsal ve kültürel alt yapısı olan oldukça sistematik ve büyük bir birikimin ürünüdür. Atatürk'ün en büyük hediyesidir.