Islahat – Evrim – Çağdaşlaşma Nedir


Islahat – Evrim – Çağdaşlaşma Nedir: TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları içerisinde karşılaşılabilecek kavramlardan bazıları da kuşkusuz ki ıslahat, evrim yani eski tabiriyle tekamül ve çağdaşlaşma gibi bilinmesi gereken kavram ve terimlerdir. Şimdi bunların ne olduğunu kısaca yan başlıklar halinde inceleyelim:

Islahat (Reform): Devlet veya toplum düzeninin aksayan yönlerinin düzeltilmesi demektir. Arapça kökenli ıslahatta, düzenin tamamının değiştirilmesi hedeflenmez. Mevcut sistem korunurken; aksayan, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurum ve kuralların düzeltilmesi amaçlanır. Islahatta genellikle değişimler zora başvurulmadan gerçekleştirilir.

Evrim (Tekâmül): Toplumlar; ya kendiliğinden değişir ya da bir kadro tarafından değiştirilir. Bir toplumun herhangi bir zorlamaya maruz kalmadan, zaman içinde ve kendiliğinden değişmesi evrim olarak ifade edilir. İnsanlığın gaz Lambasından elektriğe geçişi evrime bir örnektir.

Çağdaşlaşma (Modernleşme): En geniş anlamıyla; yaşanılan dönemin evrensel değerlerini benimseyip özümseyerek zihniyete sahip olmak demektir. Çağdaşlaşma; başka bir ifadeyle, yaşanılan çağın en ileri düzeydeki bilimsel teknolojik, siyasi. Ekonomik yeniliklerinin alınmasıdır. Çağdaşlaşma; maddi ve manevî top yekûn bir değişmeyi hedeflerken, esas olan zihniyet değişikliğidir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 3667 defa okunmuştur.