En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 14.12.2019 Saat: 12:17:54

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Türk İnkılabının Farkı - Türk inkılabının Farklı Özellikleri
  Türk inkilabı, amaç, hazırlanmış ve uyuglama yönünden diğer inkilplardan çok farkılılık gösterir. Fikir yönünden hazırlık, inkilâbının kaynağını teşkil eder. Fransız ihtilalini hazırlayan fikirleri, Fransız yazar ve fikir adamları Voltaire , (Volter) Montesquieu (Monteskiyö) , Diderot (Didero,) J. J...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 18615
Eklenme : .../.../.....

Devletçiliğin Anlamı – Devletçilik Nedir - Devletçiliğin Manası
  Devletçilik uzun süreden beri Türkiye’de uygulaması ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın özelliklerini gösteren, niteliklerini belirten bir politik uygulamadır. Diğer bir deyimle bu uygulamaya yön veren bir temel ilkedir. Toplum için, toplum yararına lüzumlu ve faydalı hizmetler görmekle görevli...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17800
Eklenme : .../.../.....

Yeni Türk İnkılabının En Önemli Özelliği
  Türk İnkılâbının en önemli özelliği bu büyük inkılâbının Türk bağımsızlığını da beraber getirmiş olmasıdır Milli egemenliği ve milli bağımsızlığını kazanan Türk Milleti, yeni bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Devletin sadece egemenlik unsurunda bir değişiklik vaki olmamış, devletin unsurları arası...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9461
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetin İlanının Nedenleri ve Sonuçları
  Saltanat kaldırılmış ve 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara yeni kurulan Türk devletinin yeni başkenti olmuştu. Milletvekilleri arasındaki uyuşmazlıklar yeni hükümetin teşekkülü konusunda bazı sıkıntılara sebep oluyordu. Bu sebeplerle de bir hükümet krizi yaşanıyor, mevcut durum ise yeni bir hükümetin kur...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 96071
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Bilim, Sanat ve Kültür Alanındaki Çalışmaları
  1933 yılında yüksek öğretim dönemin şartları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu amaçla Darülfünun, İstanbul Üniversitesi adıyla açılmıştır. Bu çalışmalar üniversiteler reformu adı altında yenilik çalışmaları olarak değerlendirilir. Bununla birlikte Ankara'da Hukuk Fakültesi, Gazi Orta Öğr...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 121679
Eklenme : .../.../.....

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları
  Saltanatın Kaldırılması ile birlikte Osmanlı saltanatı son buldu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’ de resmen sona ermiş oldu. Ülkede iki ayrı yönetimin bulunmasına son verildi. Güç, Türkiye Büyük Millet Meclisine geçti. Ulusal egemenliğin sağlanması için önemli adım atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 26017
Eklenme : .../.../.....

Saltanatın kaldırılmasının Sebepleri - Nedenleri
  Kurtuluş Savaşı’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi kazandığı halde, Lozan görüşmelerine saltanatı temsilen İstanbul Hükûmeti’nin de çağrılması, İstanbul Hükûmeti ve padişahın, Milli Mücadeleye karşı olması, ülke yönetiminde ve barış görüşmelerinde iki ayrı hükûmetin bulunmasının uygun olmaması, Saltana...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17838
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Tarih İnkılabı - Atatürk’ün Yaptığı Tarih İnkılabının Amacı
  Osmanlılarda tarih Osman Oğullarından itibaren başlatılıyordu. Türklerin ta Orta Asya’ya kadar uzanan tarihi bir kenara itilmişti. Bu tutumda Avrupalıların Türklerin tarihlerini yanlış bilmelerine neden olmuştu. Türkleri hiçbir uygarlık eseri yaratmamış, aksine birçok uygarlığı yıkmış bir toplum ola...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24684
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İnkılaplarının (Devrimlerinin) Ortak Özellikleri
  Türk Milletinin yüzyıllar boyunca çağdaş olduğu milletlere göre oldukça geri bir konumda kalmasına sebep olan köhnemiş ve kendi kalıplarını kırıp dünyaya açılamamış kurum, kuruluş ve müesseseleri tarihe gömerek çağdaş dünyanın yeni şekillenmekte olan normlarına uyan ve milletimizin en yüksek uygarlı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 33548
Eklenme : .../.../.....

İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Atatürk Türk inkılâbını: “Türk milletini son asırlarda geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerine milletin en yüksek gereklere göure ilerlemesini sağlayacak müesseseler koyma” olarak tanımlar. İnkılâpçılık batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye ve çağdaş uygarlığa yönelmektir. Toplumun ihti...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 66380
Eklenme : .../.../.....

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Devletçilik bir ekonomi siyasetidir. Devlet bu anlayışta ekonomik, sosyal, kültürel açıdan kalkınmanın temel faktörü olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ilk defa Ebedi Şefimiz Atatürk tarafından uygulamaya konulmuş bir ekonomi politikasıdır. Atatürk’ün getirdiği Devletçilik modelinde devlet özel sekt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 97728
Eklenme : .../.../.....

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Atatürk din ile devlet işlerinin kesinlikle bir birinden ayrı tutulması gerektiğinin farkında idi. Özellikle dinin siyasetten ayrı tutulmasının çağdaş bir toplumu oluşturan dinamiklerden olduğunu belirtmiştir. Atatürk bu konuda şunları söylemiştir: “Din herkesin vijdanına kalmış bir iştir. Hiçbir ki...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 75449
Eklenme : .../.../.....

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Bir milleti oluşturan aynı toprağı vatan bilmiş çeşitli mesleklerin ve toplumsal gurupların içinde bulunduğu insan topluğuna halk denir. Halkçılık ilkesi hem Cumhuriyetçiliğin hemde Milliyetçiliğin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Atatürk’ün Halkçılık ilkesinden anlaşılan ise toplumda hiç...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 90393
Eklenme : .../.../.....

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Millet olma gerçeğinden hareket eden bir fikir akımı olan milliyetçilikte temel unsur millettir. Millet ise geçmişte bir arada yaşamış gelecekte de bir arada yaşama istek ve arzu ve inancında olan aynı vatana sahip aralarında dil kültür ve duygu birliği bulunan insanlar topluluğudur. Buradan yola çı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 84760
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar
  Atatürk İlkeleri arasında en başta yer alan Cumhuriyetçilik ilkesi Anayasamızın değişitirilemez hükümleri arasında yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelini teşkil eden bir ilkedir. Klasik ve basit tabiri ile halkın kendi kendini yönetmesi olarak tabir edilen cumhuriyet rejimi daha uzun bi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 63517
Eklenme : .../.../.....

Üniversite Reformunun Yapılması – 1933
  Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim alanında önemli gelişmeler kaydedilmişti. 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğretim birliği sağlanmış, medreselerin kapatılması ile de eğitimdeki ikilik sonra erdirilmişti. Eğitimdeki yenileşme çabaları çerçevesinde Darülfünun-u Osmanî adlı yü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 80009
Eklenme : .../.../.....

Kabotaj Kanunu’nun Kabulü ve Önemi
  Osmanlı Devleti, kapitülasyonlarla Türk denizlerinde, yük ve yolcu taşıma hakkını Batılı devletlere vermişti. Deniz ulaştırmasının büyük bir bölümü ile önemli limanların işletilmesi yabancıların elindeydi. Bu nedenle Türkler, kendi denizlerinde ticaret yapamaz durumda idi. Lozan Antlaşması ile Türk ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 238914
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi
  XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti Avrupa’ya karşı siyasi üstünlüğünü kaybetti. Bunun yanında batılıların ekonomik gelişmesine de ayak uyduramadı. Avrupa’nın ortaya koyduğu her türlü yeniliğe karşı çıkan Osmanlı toplumu hiçbir yeniliği benimsemedi. Dolayısıyla Avrupa’da meydana gelen bilim ve ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27672
Eklenme : .../.../.....

Milli Ekonomi İlkesi ve Uygulanması
  23 Nisan 1920’de kurulan yeni Türk Devleti’nin en büyük amacı ülkeyi işgalden kurtarmak ve millî bağımsızlığı sağlamaktı. Atatürk, Millî Mücadele hareketini oluştururken bu savaşın amacını tam bağımsızlık olarak açıklamıştı. Tam bağımsızlık olarak da siyasi ve iktisadi alanlardaki bağımsızlığa işare...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 36438
Eklenme : .../.../.....

Yeni Türk Devleti’nin Yeni Tarih Anlayışı
  Yeni Türk Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in ilanından sonra toplumu çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmek için siyasi, sosyal, eğitim ve hukuk alanlarında köklü inkılâplar gerçekleştirdi. Bu değişikliklerden sonra Atatürk, kültür konularıyla uğraşmaya başladı. Yeni devletin düşün...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28084
Eklenme : .../.../.....

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabulü (3 Mart 1924)
  Osmanlı Devleti’nin eğitim sisteminde birlik yoktu. Dini eğitim veren medreselerin dışında batı tarzında açılmış olan okullar da bulunmaktaydı. Eğitim programları ve kuruluş amaçları birbirinden çok farklı olan bu eğitim kurumlarından mezun olan insanlar, birbirlerinden farklı, hatta zıt dünya görüş...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 91553
Eklenme : .../.../.....

Medreselerin Kaldırılması - Medreselerin Kapatılması
  Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün eğitim kurumları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Sonra da gereksiz, çağını doldurmuş olan eğitim kurumlarının kaldırılmasına başlandı. Bunların başında medreseler geliyordu. Ortaçağdan beri devam eden ve din bilimleri ile diğer pozitif bilimlerin öğretildiği me...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 129044
Eklenme : .../.../.....

Ticaret Alanında Yapılan Yenilikler
  Ticaret, üretilen malların ülke içinde ve dışına dağıtımın sağlanması ve tüketicilerin eline ulaştırılması işidir. Ticaret ve üretim esasen iç içe bulunması gereken bir birinden kopamayacak iki temel unsurdur. Zira ticaretin gelişilmesiyle hem vatandaşa daha iyi hizmet verilebilir hemde sermaye biri...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 49622
Eklenme : .../.../.....

Sağlık ve Tıp Alanında Yapılan Yenilikler
  Cumhuriyetin ilan edilmesiyle beraber üzerinde önemle durulan ve gelişme sağlanan sahalardan bir tanesi de kuşkusuz ki sağlık ve tıp sektördür. Sağlıklı bir toplum yapısının sağlıklı bireylerden meydana geldiğini ve kalkınmış devletlerin kalkınmışlık düzeylerinin sağlık ve sosyal güvenlik politikala...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 66358
Eklenme : .../.../.....

Sanayi ve Madencilik Alanında Yapılan Yenilikler
  Cumhuriyetimizin ilk yıllarında sanayi alanında atılmış hiçbir adım olmadığı için doğal olarak sanayimiz de yoktu.Bu durum Türk ekonomisini tümden tüme dışarıya bağlıyor ülkenin var olan kısıtlı gelir kaynaklarının da tamamıyla dışarıya akmasına sebep oluyordu. Bu yüzden belli bir milli ekonomi mode...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 31637
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4
 
 
 Bu kategoride toplam: 94 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 09/10/2010 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2019 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status