En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 19.12.2014 Saat: 14:07:19

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
 

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar - Devrimler I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti, işgale uğramış ve parçalanmıştır. Türk milleti Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yeniden bağımsızlığa kavuşmak için ölüm – kalım savaşına başlamıştı. Ülkenin düşmanlardan temizlenerek kurtu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 118316
Eklenme : .../.../.....

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar Medreseler, Osmanlı kuruluş ve yükseliş dönemlerinde gerek eğitim kadrosu, gerekse programları bakımından ileri seviyedeydi. Fakat XVII. yüzyıldan itibaren devletin diğer kurumlarındaki gerileme eğitim kurumlarına da yansıdı. Devletin çöküşünü önlemek is...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 52781
Eklenme : .../.../.....

Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Toplumsal Hayatın Düzenlenmesi - Toplum ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar Atatürk, Türk toplum hayatında büyük bir değişim meydana getirdi. Atatürk’ün toplumsal hayatta meydana getirdiği değişim, Türk toplumun hayatını çağdaşlaştırmaya ve millileştirmeye yöneliktir. Bu amaçla Şapka Kanunu...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 39954
Eklenme : .../.../.....

Hukuk Alanında (Hukuksal Alanda) Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Hukuksal Alanda Yapılan İnkılaplar Hukuk; kelime anlamı olarak haklar anlamına gelmektedir. Kavram olarak ise kişilerin birbirleriyle ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı kurallara hukuk kuralları denir. Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyetin kuruluşundan 1926’ya ka...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 62998
Eklenme : .../.../.....

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Siyasi ve İdari Alanda Yapılan İnkılaplar Ülkemizin işgaline karşı başlatılan Millî Mücadele; beraberinde çağının ve toplumunun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurumlarını kökten değiştirmeyi hedefleyen Türk inkılâp sürecini başlatmıştır. Türk inkılâbı bir yandan millî bağımsızlığı gerçekleştir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 79514
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyet’in İlanını Hazırlayan Etkenler – Nedenler - Gelişmeler
  Cumhuriyet’in İlanını Hazırlayan Sebepler - Gelişmeler Cumhuriyet, monarşiye karşı verilen özgürlük mücadelesi sonucunda ortaya çıktı. XIII. Yüzyılda Magna Carta’nın ilanıyla İngiltere’de demokrasi alanında gelişmeler oldu. XVI. yüzyılda ise aydınlanma ve insan hak ve özgürlükleri alanlarında...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17061
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Dil ve Tarih Alanında Yaptığı Çalışmalar
  Atatürk’ün Dil ve Tarih ile İlgili Görüşleri ve Yaptığı Çalışmalar Türk milleti, kültürüne sahip çıktığı dönemlerde büyük devletler kurmuştu. Yüksek kültür ve medeniyete temsilcilik etmişti. Atatürk, yeni Türk Devleti’ni ve toplumunu millî kültür ve değerlerimizle geliştirmek istedi. Yeni Tü...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 36953
Eklenme : .../.../.....

Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler – Nedenler - Gelişmeler
  Türk İnkılabını Hazırlayan – Sebepler - Gelişmeler XIV. yüzyılın başlarında kurulan Osmanlı Devleti, büyük bir güç hâline gelerek uzun süre dünya politikasına yön vermeyi başardı. Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen coğrafi keşifler, Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. XVII. yüzyıldan i...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8925
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İlke ve İnkılapları
  Atatürk İlke ve İnkılâpları Nelerdir - Atatürk’ün İlkeleri ve İnkılâpları Atatürk ilke ve inkılâplarını bütünüyle ele aldığımızda ilke ve inkılâpların birbirini tamamladıkları bariz bir şekilde görülecektir. Atatürk yaptığı yenilikler ve gösterdiği hedefler ile Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş v...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 293586
Eklenme : .../.../.....

Türk İnkılabının Farkı - Türk inkılabının Farklı Özellikleri
  Türk İnkılâbının Diğer İnkılap Hareketlerinden Farkı Türk inkilabı, amaç, hazırlanmış ve uyuglama yönünden diğer inkilplardan çok farkılılık gösterir. Fikir yönünden hazırlık, inkilâbının kaynağını teşkil eder. Fransız ihtilalini hazırlayan fikirleri, Fransız yazar ve fikir adamları Voltaire ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 9549
Eklenme : .../.../.....

Devletçiliğin Anlamı – Devletçilik Nedir - Devletçiliğin Manası
  Karma Ekonomi ve Devletçilik Modeli - Devletçiliğin Tanımı Devletçilik uzun süreden beri Türkiye’de uygulaması ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın özelliklerini gösteren, niteliklerini belirten bir politik uygulamadır. Diğer bir deyimle bu uygulamaya yön veren bir temel ilkedir. Toplum i...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 8187
Eklenme : .../.../.....

Yeni Türk İnkılabının En Önemli Özelliği
  Türk İnkılabının En Önemli Niteliği‏ Türk İnkılâbının en önemli özelliği bu büyük inkılâbının Türk bağımsızlığını da beraber getirmiş olmasıdır Milli egemenliği ve milli bağımsızlığını kazanan Türk Milleti, yeni bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Devletin sadece egemenlik unsurunda bir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 4079
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetin İlanının Nedenleri ve Sonuçları
  Cumhuriyetin İlanındaki Gerekçeler ve NeticelerSaltanat kaldırılmış ve 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara yeni kurulan Türk devletinin yeni başkenti olmuştu. Milletvekilleri arasındaki uyuşmazlıklar yeni hükümetin teşekkülü konusunda bazı sıkıntılara sebep oluyordu. Bu sebeplerle de bir hükümet kr...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15297
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Bilim, Sanat ve Kültür Alanındaki Çalışmaları
  Atatürk’ün Bilim, Sanat ve Kültür Alanında Yaptığı Çalışmalar 1933 yılında yüksek öğretim dönemin şartları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu amaçla Darülfünun, İstanbul Üniversitesi adıyla açılmıştır. Bu çalışmalar üniversiteler reformu adı altında yenilik çalışmaları olarak değer...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 63769
Eklenme : .../.../.....

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları
  Saltanatın kaldırılmasının Önemli Sonuçları - Saltanatın kaldırılınca Ne Oldu Saltanatın Kaldırılması ile birlikte Osmanlı saltanatı son buldu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’ de resmen sona ermiş oldu. Ülkede iki ayrı yönetimin bulunmasına son verildi. Güç, Türkiye Büyük Millet Meclisine geçti....Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13704
Eklenme : .../.../.....

Saltanatın kaldırılmasının Sebepleri - Nedenleri
  Saltanatın Kaldırılmasına Yol Açan Gelişmeler – Saltanatın Kaldırılmasında Etkili Faktörler - Saltanatın Kaldırılmasına İmkan Hazırlayan Gelişmeler Kurtuluş Savaşı’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi kazandığı halde, Lozan görüşmelerine saltanatı temsilen İstanbul Hükûmeti’nin de çağrılması, İsta...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 10415
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Tarih İnkılabı - Atatürk’ün Yaptığı Tarih İnkılabının Amacı
  Atatürk’ün Tarih İnkılabı ve Tarih İnkılabının Niteliği Osmanlılarda tarih Osman Oğullarından itibaren başlatılıyordu. Türklerin ta Orta Asya’ya kadar uzanan tarihi bir kenara itilmişti. Bu tutumda Avrupalıların Türklerin tarihlerini yanlış bilmelerine neden olmuştu. Türkleri hiçbir uygarlık ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13039
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İnkılaplarının (Devrimlerinin) Ortak Özellikleri
  Atatürk İnkılaplarının (Devrimlerinin) Ortak Yönleri Türk Milletinin yüzyıllar boyunca çağdaş olduğu milletlere göre oldukça geri bir konumda kalmasına sebep olan köhnemiş ve kendi kalıplarını kırıp dünyaya açılamamış kurum, kuruluş ve müesseseleri tarihe gömerek çağdaş dünyanın yeni şekillen...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19481
Eklenme : .../.../.....

İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  İnkılapçılık İlkesine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen İnkılaplar - Yenilikler - Devrimler Atatürk Türk inkılâbını: “Türk milletini son asırlarda geri bırakmış müesseseleri yıkarak yerine milletin en yüksek gereklere göure ilerlemesini sağlayacak müesseseler koyma” olarak tanımlar. İnkılâpçılık ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 30872
Eklenme : .../.../.....

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Devletçilik İlkesine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen İnkılaplar - Yenilikler - Devrimler Devletçilik bir ekonomi siyasetidir. Devlet bu anlayışta ekonomik, sosyal, kültürel açıdan kalkınmanın temel faktörü olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ilk defa Ebedi Şefimiz Atatürk tarafından uygulamaya k...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 49381
Eklenme : .../.../.....

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Laiklik İlkesine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen İnkılaplar - Yenilikler - Devrimler Atatürk din ile devlet işlerinin kesinlikle bir birinden ayrı tutulması gerektiğinin farkında idi. Özellikle dinin siyasetten ayrı tutulmasının çağdaş bir toplumu oluşturan dinamiklerden olduğunu belirtmiştir. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28242
Eklenme : .../.../.....

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Halkçılık İlkesine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen İnkılaplar - Yenilikler - Devrimler Bir milleti oluşturan aynı toprağı vatan bilmiş çeşitli mesleklerin ve toplumsal gurupların içinde bulunduğu insan topluğuna halk denir. Halkçılık ilkesi hem Cumhuriyetçiliğin hemde Milliyetçiliğin zorunlu bi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 35391
Eklenme : .../.../.....

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)
  Milliyetçilik İlkesine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen İnkılaplar - Yenilikler - Devrimler Millet olma gerçeğinden hareket eden bir fikir akımı olan milliyetçilikte temel unsur millettir. Millet ise geçmişte bir arada yaşamış gelecekte de bir arada yaşama istek ve arzu ve inancında olan aynı va...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 31914
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar
  Cumhuriyetçilik İlkesine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen İnkılaplar - Yenilikler - Devrimler Atatürk İlkeleri arasında en başta yer alan Cumhuriyetçilik ilkesi Anayasamızın değişitirilemez hükümleri arasında yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelini teşkil eden bir ilkedir. Klasik ve...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 26379
Eklenme : .../.../.....

Üniversite Reformunun Yapılması – 1933
  Cumhuriyet Dönemi Üniversite Reformu – Atatürk’ün Üniversite Reformu Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim alanında önemli gelişmeler kaydedilmişti. 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğretim birliği sağlanmış, medreselerin kapatılması ile de eğitimdeki ikilik sonra erdirilm...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 41217
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4
 
 
 Bu kategoride toplam: 78 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 09/10/2010 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2014 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

DMCA.com Protection Status