En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 21.05.2019 Saat: 02:12:52

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Türk Dil Kurumu’nun Kurulma Sebepleri – Amacı
  23 Nisan 1920'de toplanan milletvekilleri, halk dilinden toplanacak kelimelerle bir sözlük oluşturulması yönünde karar vermişlerdi. Ancak vatanın kurtuluşu ön plana geçtiği için bu işle uğraşılamamıştır. Türk demek dil demektir. anlayışı ile hareket eden Mustafa Kemal, Türk Dili ile ilgili çalışmala...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 58081
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Çağdaşlaşmaya Verdiği Önem
  Mustafa Kemal Atatürk, Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ Devleti’nin modern bir devlet olmasını ve çağdaş devletlere yakışır bir nitelik kazanmasını her fırsatta dile getirmiştir. “Ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine çıkmalıdır” sözüyle de çağdaşlaşmanın vazgeçilmezliğini hatırlatan Atatürk, gelecek nesi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27187
Eklenme : .../.../.....

Misak-ı İktisadi – Misak-ı İktisadi Nedir
  Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra Mustafa Kemal’in girişimleri ile 17 Şubat 1923 tarihinde ülkenin ekonomik durumunun ciddi ve planlı olarak ilk defa ele alındığı ve alınan kararlar bakımından ulusal bir kongre niteliği de taşıyan İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede ülkemizin ekon...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 146364
Eklenme : .../.../.....

Laikliğe Geçiş Aşamaları - Laik Devlete Geçiş Aşamaları
  Laiklik denilince, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine göre değil de akla ve bilime göre şekillenmesi, bireylerin din ve vicdan özgürlüğüne saygı duyulması gelmektedir. Laiklik, aklın rehberliğinde ve bilimin açtığı yolda gelişen, özgürlük ve demokrasi düsturunun, bağımsızlığın, ulusal hâkim...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 65294
Eklenme : .../.../.....

Erkan-ı Harbiye Vekaleti’nin Kaldırılması (3 Mart 1924 )
  Erkan-ı Harbiye Osmanlı’da savaş işlerinden sorumlu Savaş Bakanlığıydı. Günümüzdeki Genelkurmay Başkanlığı’nın görevini yerine getiriyordu. Ancak günümüzdeki Genelkurmay Başkanlığı’ndan farkı Bakanlar Kurulu üyesi olmasıydı. Ordunun siyasete müdahalesini engellemek amacıyla Bakanlar Kurulu dışında ç...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 185775
Eklenme : .../.../.....

Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin Kaldırılması ( 3 Mart 1924 )
  Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı olarak bilinen bu kurumun kaldırılmasının amacı, dini işlerle görevli kurumun devlet işlerine karışmasını engellemekti. Osmanlı Devleti’nde Şeriye Bakanlığı, kişiler arasındaki ilişkileri İslam dininin şeriat kurallarına göre düzenleyen bu kuralları oluşturan bir bak...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 286671
Eklenme : .../.../.....

Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları
  Türkiye’de Türk milletinin yüceltilip ilerlemesini amaçlayan çağdaşlaşma hareketi ile milliyetçilik birbirine paralel gelişme göstermiştir. Atatürk “Büyük davamız en medeni ve en rahata kavuşmuş millet olarak varlığımızı yükseltmektir…” sözleriyle milliyetçilik anlayışının hedefini belirtmiş...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 20657
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Milli Birlik ve Beraberlik Anlayışı
  Millî birlik ve dayanışma ile zorlukların aşılacağına inanan Atatürk bu konuda “...Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti; millî birlik ve beraberlik içinde güçlükleri yenmesini bilmiştir.” demiştir. Ona göre milli birliği sağla...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24544
Eklenme : .../.../.....

Milli Birlik ve Beraberliği Güçlendiren Unsurlar
  Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında milletin varlığından kaynaklanan millî güç unsurları önemli derecede etkilidir. Bu unsurlar, sosyal, siyasal, askeri, ekonomik ve teknolojik güç olarak sıralanabilir. Sosyal güç bir millete ait eğitim, tarih, kültür düzeyi vb. değerleri ve bunların ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 25232
Eklenme : .../.../.....

Milli Birlik ve Beraberliğin Anlam ve Önemi
  Atatürk Türk milletinin bağımsızlığı için millî birliğin gerekli olduğuna inanmıştır. İstiklal Mücadelesi’ni millî birlik ve beraberlik prensibine dayandırmış ve bu düşüncesini “Millet ve biz yok, birlik hâlinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Şunu kesin olarak söyleyeyim ki ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15920
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milliyetçilik
  Milliyetçilik duygusu, insanlık tarihi kadar eski olmasına karşın Fransız İhtilali’nden sonra uluslararası alanda etkili olmaya başlamıştır. Her ulusun kendi ulusal devletlerini kurma isteği, çok uluslu imparatorlukların dağılmasına neden olduğu gibi çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14698
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları
  Cumhuriyet günümüz dünyasında en çok kabul gören yönetim şeklidir. Bunun en önemli nedeni diğer yönetim şekillerinden üstün niteliklere sahip olmasıdır. Öncelikle cumhuriyet rejimi diğer yönetim şekillerinden egemenliğin tesisi yönüyle farklılık arz eder. Monarşilerde bir kişiye, oligarşilerde bir g...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 40474
Eklenme : .../.../.....

Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Nitelikleri
  Türkiye Cumhuriyeti Devleti, belli temel ilkeler üzerine kurulmuş ve bu ilkeler, anayasamızda açıkça belirtilmiştir. Yürürlükte olan anayasamızda: Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiğine bağlı, başlangıçta belirti...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19137
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Cumhuriyetçilik
  Atatürk, gençlik yıllarından itibaren cumhuriyet fikrini benimsemeye başlamıştır. Saltanat yönetiminin dünyadaki gelişmelerin gerisinde kaldığını, ülkenin dağılmasını önleyemediğini ve meşrutiyet idaresinin devleti kurtarmaya yetmeyeceğini görmüş, millet egemenliğine dayalı yeni bir devletin kurulma...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 15528
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Kazandırdığı Hak ve Hürriyetler Kısaca - Özet
  Bu günkü Çağdaş ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne millet olarak çok şey borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kavuştuk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kazandığımız hak, hürriyet ve özgürlükleri kısaca şu şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz:

Eğitim ve Kültür Al
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 556569
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Kazandırdığı Hak ve Hürriyetler – Atatürk’ün Hak ve Hürriyetleri
  Bu günkü Çağdaş ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu ve Banisi olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan etmek suretiyle Türk milletini bazı hak ve hürriyetlere de kavuşturmuştur Bu sayededir ki halkımız daha rahat, çağdaş ve eşit bir yaşam seviyesine kavuşmuş, gelişen ve değişen dünya...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 115300
Eklenme : .../.../.....

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti, işgale uğramış ve parçalanmıştır. Türk milleti Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yeniden bağımsızlığa kavuşmak için ölüm – kalım savaşına başlamıştı. Ülkenin düşmanlardan temizlenerek kurtuluşunu elde etmenin tek amaç olduğu dönemlerde savaşın...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 301490
Eklenme : .../.../.....

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Medreseler, Osmanlı kuruluş ve yükseliş dönemlerinde gerek eğitim kadrosu, gerekse programları bakımından ileri seviyedeydi. Fakat XVII. yüzyıldan itibaren devletin diğer kurumlarındaki gerileme eğitim kurumlarına da yansıdı. Devletin çöküşünü önlemek isteyen Osmanlı Devleti, eğitim kurumlarında yen...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 150578
Eklenme : .../.../.....

Toplumsal – Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Atatürk, Türk toplum hayatında büyük bir değişim meydana getirdi. Atatürk’ün toplumsal hayatta meydana getirdiği değişim, Türk toplumun hayatını çağdaşlaştırmaya ve millileştirmeye yöneliktir. Bu amaçla Şapka Kanunu çıkarıldı, tekke ve zaviyeler kapatıldı, takvim ve ölçü birimleri değiştirildi, saat...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 96765
Eklenme : .../.../.....

Hukuk Alanında (Hukuksal Alanda) Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Hukuk; kelime anlamı olarak haklar anlamına gelmektedir. Kavram olarak ise kişilerin birbirleriyle ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı kurallara hukuk kuralları denir. Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyetin kuruluşundan 1926’ya kadarki süreçte çoklu hukuk sistemi geçerli o...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 179907
Eklenme : .../.../.....

Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar - Yenilikler
  Ülkemizin işgaline karşı başlatılan Millî Mücadele; beraberinde çağının ve toplumunun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurumlarını kökten değiştirmeyi hedefleyen Türk inkılâp sürecini başlatmıştır. Türk inkılâbı bir yandan millî bağımsızlığı gerçekleştirirken diğer yandan da siyasi ve idari inkılâplara...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 199341
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyet’in İlanını Hazırlayan Etkenler – Nedenler - Gelişmeler
  Cumhuriyet, monarşiye karşı verilen özgürlük mücadelesi sonucunda ortaya çıktı. XIII. Yüzyılda Magna Carta’nın ilanıyla İngiltere’de demokrasi alanında gelişmeler oldu. XVI. yüzyılda ise aydınlanma ve insan hak ve özgürlükleri alanlarında gelişmeler yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri’nin kuruluşu ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 34426
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Dil ve Tarih Alanında Yaptığı Çalışmalar
  Türk milleti, kültürüne sahip çıktığı dönemlerde büyük devletler kurmuştu. Yüksek kültür ve medeniyete temsilcilik etmişti. Atatürk, yeni Türk Devleti’ni ve toplumunu millî kültür ve değerlerimizle geliştirmek istedi. Yeni Türk Devleti’ni, millî birlik ve beraberlik temelleri üzerinde inşa etmeyi am...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 66004
Eklenme : .../.../.....

Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler – Nedenler - Gelişmeler
  XIV. yüzyılın başlarında kurulan Osmanlı Devleti, büyük bir güç hâline gelerek uzun süre dünya politikasına yön vermeyi başardı. Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen coğrafi keşifler, Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkiledi. XVII. yüzyıldan itibaren devlet askerî ve idari açıdan gerilemeye başladı. O...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 21994
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İlke ve İnkılapları
  Atatürk ilke ve inkılâplarını bütünüyle ele aldığımızda ilke ve inkılâpların birbirini tamamladıkları bariz bir şekilde görülecektir. Atatürk yaptığı yenilikler ve gösterdiği hedefler ile Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş ve gelişmeye müsait bir ülke konumuna getirmiştir. Bu ilkeler sayesinde bir ulusun...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 781655
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4
 
 
 Bu kategoride toplam: 94 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 09/10/2010 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2019 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status