En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 21.02.2020 Saat: 13:32:52

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlarınız|

 
 
 
.
 

Atatürk’te Evrensellik Anlayışı – Atatürk ve Diğer Dünya Devletleri
  “İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin mutluluğuna da hizmet etmeye, elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Bütün akıllı adamlar takd...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28957
Eklenme : .../.../.....

Atatürk Devrimlerinde Aklın ve Bilimin Yeri ve Önemi
  Cumhuriyetin ilanıyla birlikte hayata geçirilen, inkılâp veya devrim olarak adlandırılan köklü reform hareketlerinin son yüz yıllarda Osmanlı devletini geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak onun yerine Türk toplumunu çağın gereklerine göre yaşamasına imkân ve olanak tanıyacak bir yapıyı ortaya koy...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 12607
Eklenme : .../.../.....

Cumhuriyetimizi Korumak Güçlendirmek ve Geliştirmek İçin...
  Ulu Önder Atatürk düşman çizmesi altıda ezilen memleketimizi kurtarmak ve kurtuluş mücadelesini başlatmak maksadıyla 19 Mayıs 1919’da Samsun vilayetine ayak bastığında elinde hiçbir maddi manada güç yoktu. Fakat o büyük Türk milletinde bulunan manevi gücün büyüklüğüne inanıyordu ve gücünü de buradan...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 65849
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İlke ve Devrimlerinin Dayandığı Temeller - Maddeler
  Atatürkçü düşünce diğer bir deyişle Atatürkçülük dediğimiz sistemi oluşturan değerlerin tümüne Atatürk ilke ve İnkılâpları denilmektedir. Bununla birlikte Atatürk İlke ve İnkılâplarının da dayandığı bazı kavramlar vardır. Şimdi adına Atatürkçülük dediğimiz bu sitemi oluşturan kavramları genel niteli...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13350
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Dayandığı Maddeler
  Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan değerler bütününe Atatürk ilke ve İnkılâpları denilmektedir. Bununla birlikte Atatürk İlke ve İnkılâplarının da dayandığı bazı temel değerler vardır. Bu temel değerleri oluşturan maddeleri ise genel nitelikleri bakımından şu şekilde sıralayabiliriz:

- Mil
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 26330
Eklenme : .../.../.....

Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri – Atatürkçü Düşüncenin Temel Nitelikleri
  Atatürkçülük ve Atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak için her şeyden önce ATATÜRK ilke ve inkılâplarını bilmek gerekir. Bu ilke ve inkılâpları bilmeden ve onları içtenlikle benimsemeden Atatürkçü olunamaz. Bu nedenledir ki ATATÜRK ilkelerinin neler olduğunu en ince detaylarıyla bilmek gereklidir. A...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14746
Eklenme : .../.../.....

Harf İnkılabının Yapılış Sebepleri (Nedenleri)
  Türkler V. yüzyıldan itibaren çeşitli dönemlerde ve bölgelerde bağlı bulundukları inançlara ve girdikleri kültür çevrelerine göre Kök-Türk ve Uygur alfabelerinin yanısıra çeşitli alfabeler kullanmışlardır. Türklerin İslâm dinini kabul etmeleriyle birlikte, XI. Yüzyılın başlarından itibaren Arap alfa...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 65979
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’e Göre Yurt Sevgisi ve Yurt Sevgisinin Mahiyeti
  Atatürk Bize Yurt Sevgisini Şöyle Anlatıyor:‘’Bir adam ki memleketin ve milletin mutluluğunu düşünmekten çok kendini düşünür, o adamın değeri ikinci derecedir. Esas değeri kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile kaim (millet ve memleket yerine ken...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 22334
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ü Niçin Seviyoruz – Atatürk’ü Neden Seviyoruz
  Sevgili Çocuklar. Sevgili Gençler, Değerli Öğrenciler, Atatürk’ü ezbere, bilinçsiz, anlamadan sevmek, hem kendimize, hem ülkemize hem de Atatürk’e haksızlıktır. Atatürk’ü anlamadan seven gençlerin daha sonraki yaşamlarında yanlış yollara saptıkları çok görülmüştür. Atatürk’ü doğru anlayarak seven ge...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 54336
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ü Anlamak – Atatürk’ü Tanımak - Kısa Yazı
  Atatürk’ü gerçek manada tanımanın ne olduğunu daha iyi anlamak adına bahse, yüce önderin bir sözü ile başlamak uygun olacaktır. Atatürk bir sözünde: “Beni görmek behemehal yüzümü görmek değildir. benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir.” Demektedir. O halde A...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 31521
Eklenme : .../.../.....

Halifeliğin Kaldırılmasının Önemi ve Nedenleri
  Atatürk’ün gerçekleştirdiği Türk inkılabının en önemli aşamalarından ve de dönüm noktalarından biri hatta en önemlisi kuşkusuz ki halifeliğin diğer bir adıyla hilafetin kaldırılması sürecidir. Halifeliğin kaldırılması iki bakımdan büyük bir önem taşımaktadır: İlk önce 13. yüzyılda fiilen ortadan ka...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 18188
Eklenme : .../.../.....

Atatürk Devrimlerinin (İnkılaplarının) Temeli
  Atatürk devrimlerini, bir başka deyişle toplum yaşamımızdaki siyasal ve sosyal alandaki büyük atılım ve değişiklikleri, tam anlamıyla çözümleyebilmek için gene büyük lidere dönüp onun devrim anlayışını ortaya koymak gerekir kanısındayız. Atatürk devrimi tanımlarken, “Devrim var olan kurumları zorla ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17499
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Çocuklara Verdiği Önem
  Her yıl 23 Nisan da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarız. Bu güzel Bayramı Atamız çocuklara armağan etmiştir. Atatürk çocukları çok severdi. Çocukları yarının büyükleri olarak görüyordu. Bunu da bir konuşmasında “Bugünün küçüğü yarının büyüğüdür” diyerek belirtmiştir.

Türk Ulusu Eg
...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 108248
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'ün Gençlere ve Türk Gençliğine Verdiği Önem
  Gazi Mustafa Kemal Paşa yani Atatürk üzerinde yaşadığımız bu büyük ve güzel ülkeyi kurduğunda olgun yaşındaydı ama o hiç bir zaman kendi gençlik hayallerini unutmamış ve bu yüzden ülkenin geleceğine yönelik bütün hayallerini yine çok güvendiğini sıklıkla tekrar ettiği Türk gençliğine emanet etti.Bak...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 104671
Eklenme : .../.../.....

Atatürk İlkelerine Göre Atatürk'ün Kişilik Özellikleri
  Türk insanı ve toplumunun doğal özelliklerinin kendinde simgeleştiği "Atatürkçü kişilik özellikleri", Türk toplumunun sosyal kişilik özelliklerinin temelidir. Türk toplumu Atatürkçü kişilik özelliklerine sahip fertlerden oluşmuş Atatürkçü bir toplum haline gelmelidir.-Zira medeniyet yolunda ilerleme...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 36984
Eklenme : .../.../.....

Başöğretmen Atatürk (Bir Eğitimci Olarak Atatürk)
  Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı ve inkılaplarını hep sabırlı, ikna edici, güven verici, bilgili "öğretmenliği" sayesinde başarmıştır.Gerek öğretmenlik ve gerekse eğitimcilik kısmen doğuştan getirilen bazı özelliklere, kısmen de sonradan öğrenme ile kazanılan bilgilere sahip olmayı gerektiren bir sanat v...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 40317
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Dahiliği ve Yaratıcı Zihniyeti
  Atatürk, büyük işler görme ve eserler ortaya koyma yeteneğine sahip, dehasını yaratıcı zihniyeti ile birleştirebilen bir liderdir. Dehası, onu olağanüstü durumlarda başka kimsenin yüklenemeyeceği işleri görmeye itmiştir. Alışılmış bir düzenin ve hayat tarzının dışında yenilikler ortaya koyması, kims...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 42922
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün İdealistliği
  Atatürk'ün idealleri, Milli Mücadele'den çok önce şekillenmiş ve vakti gelince uygulanacak bir sisteme bağlanmıştır. Atatürk'teki vatan ve millet sevgisi, onun büyük bir idealist olmasına yol açmıştır.Onun idealleri, Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuş, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi'nde ger...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 60426
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Fikir Hayatı
  Atatürk, olaylara ve geleceğe dair görüşleri ile her alanda büyük ve etkili düşünceleri olan ''büyük bir fikir adamı'' olmuştur. Gençlik yıllarından başlayarak Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumla yakınen ilgilenmiştir. XX. yüzyılın başları, Türk milleti için çok acı olayların ortaya çıktığı...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 206914
Eklenme : .../.../.....

Atatürk'te Bağımsızlık Tutkusu ve Bağımsızlık Anlayışı
  Atatürk'ün ve Atatürkçülüğün önemini kavrayabilmek ve samimi bir Atatürkçü olabilmek için herşeyden önce O'nun hayatını incelemek, neler yaptığını, neyi hangi düşünce ve ruh hali içerisinde gerçekleştirdiğini iyi analiz etmek gerekir.O'nun düşünce ve devrimlerinin temelini araştırdığımızda bunun ilk...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14982
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’ün Türk Milleti’ne Karşı Sorumluluğu
  Ne Atatürk’ü Türk milletinden, ne de Türk milletini Atatürk’ten ayırmak mümkün değildir. Biri ötekinde erimiş bir bütündürler. Bu gerçekten hareket edince de, O’nun inkılâp ve ilkeleri hepimizin olur. En az O’nun kadar, bu inkılâp ve ilkeler üzerine titremek görevlerin en büyüğü, hatta en kutsalı ol...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17271
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’te Politik (Siyasi) Sorumluluk
  Sorumluluk meselesini birçok alanlarda ele almak mümkündür. Fakat bu tür araştırmaların çeşitli bilim dallarına bırakılması hem daha doğru olur, hem de daha yararlıdır. Yalnız, bir de büyük gerçek vardır. Bu da; demokratik düzen içerisinde, girmediği hiçbir alan bırakmayan politikaya, bir parça da o...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 19012
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’te Tarihi Sorumluluk Bilinci
  İnsanlar, olayları kendi isteklerine, kendi görüş açılarına göre yazmamalıdır. Yazamazlar da. Hele, hiçbir zaman böyle bir amaç güderek yorumlamamalıdırlar. Gerçekten her şeyi olduğu gibi görmek, dile getirmek büyük bir erdemliliktir. Kusurlarını bile itiraf, bir yerde, en büyük cesaret ve faziletti...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 17654
Eklenme : .../.../.....

Atatürk’te Sorumluluk Anlayışı
  Hiç kuşkusuz, her görev bir sorumluluğu beraberinde getirir. Aynı şekilde, her yetkide de bir sorumluluk vardır. Ne görev, ne yetki birbirinden ayrı olarak düşünülemez. Kişisel ve özel yaşantı içindeki sorumluluklar konumuzun dışında kalır. Görev ve yetki sorumlulukları da döner, dolaşır millet ve m...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 16873
Eklenme : .../.../.....

Mantıklı ve Gerçekçi Bir Lider Olarak Atatürk
  I. GİRİŞ :Asrımızın büyük bir başarı ile sonuçlanmış ilk ulusal bağımsızlık hareketi olan Türk Bağımsızlık Savaşı’nın Ulu Öderi Gazi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), hiç kuşkusuz, ulusal ve evrensel nitelikli büyük bir liderdir. Bu değerlendirmede yalnız olmadığını için mutluyum. Çünkü; birçok o...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 13946
Eklenme : .../.../.....

 
Sayfa: 1 2 3 4 5 6
 
 
 Bu kategoride toplam: 127 adet içerik bulunmaktadır.

Bu kategori 03/10/2008 tarihinde eklenmiştir.

 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2020 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status