En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

Tarih: 24.05.2018 Saat: 09:02:15

 

En kapsamlı Atatürk sitesi - Atatürk inkılapları Sitesi - Atatürk Sitesi

   

Anasayfa| Atatürk Şiirleri| Atatürk Resimleri| Atatürk Videoları| İnkılap Tarihi Videoları| Sitene Ekle| Yorumlar|

 
 
 
.
 

Atatürk İlkelerinin Açıklamaları
  Aşağıdaki yazıda Önderimiz Atatürk’ün milli mücadele kazanıldıktan sonra devlet sistemimizi - devletin siyasi yapısını - düzenlemek amacıyla ortaya koyarak hayata geçirdiği doktrinler olarak tanımlayabileceğimiz ilkeler başlıklar halinde kısa açıklamaları, anlamları ve örnekleri ile verilmiştir. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 61158
Eklenme : 11.05.2012

Atatürk ve Devletçilik ile İlgili Kısa Yazı
  Devletçilik, Türkiye’nin toplumsal ihtiyaçlarına cevap veren, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ve gelişmesine olanak kazandıran bir politik uygulamadır. Devletçilik bir politik uygulama ve yöntem olarak Türk toplumunun gerçeği üzerine inşa edilmiştir. Bu binanın temelinde uzak görüşü, fikir...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 25213
Eklenme : 03.03.2012

Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri - Nitelikleri
  Cumhuriyetçilik; ulusçu, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu bir yönetim ilkesidir. Yurttaşlar düşüncelerini, tek başlarına ya da toplu olarak her türlü yollarla yasal sınırlar içinde açıklama haklarına sahiptir. Cumhuriyet yönetiminde, düşünceleri baskı altına almak, suç saymak, yasaklamak söz konusu o...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27408
Eklenme : 25.12.2011

Atatürk İlkelerinin Ortak Yönleri, Ortak Nitelikleri ve Özellikleri
  Atatürk ilkeleri bir bütünü oluşturan ilkelerdir. Bu nedenle, ortak özelliklerin bulunması da gerekli ve doğaldır. Bu özellikler şunlardır: - Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Bunların kabul edilmelerinde ve benimsenmelerinde herhangi bir dış baskı, körü körüne taklitçilik ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 23567
Eklenme : 17.10.2011

İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar
  Türk toplumunun her yönden ve istinasız her alanda gelişme ve ilerlemesini sağlayan ve buna kaynaklık eden Türk inkılâbı, kuşkusuz ki çağımızın daha doğrusu geçtiğimiz asrın en büyük inkılâplarından bir tanesidir. Gerçekleştirilen bu inkılâplar ile belirli bir sümreye, sınıfa veya kişisel egemenliğe...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 30199
Eklenme : 09.08.2011

Cumhuriyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar
  Akla ve bilime en uygun rejim olan cumhuriyet rejimi, kısa ve kabaca tabiriyle milletin kendi kendisini yönetmesi olarak tanımlanabilir. Toplumsal ihtiyaçları gidermek için en uygun devlet şekli olmasının yanında, demokrasiyi de geliştiren en iyi sistemdir. Toplumu meydana getiren bütün fertlerin ha...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28141
Eklenme : 01.06.2011

Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar
  Türkiye’de 1931 yılından itibaren uygulama sahasına konulan devletçilik ilkesi sayesinde ilk kez planlı bir ekonomik anlayışa geçiş sağlanabilmiştir. Böylelikle Batılı devletleri dahi hayrete düşürecek bir hızda olmak üzere çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, özellikle sanayileşme alanında yapılan...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 21063
Eklenme : 24.03.2011

Milliyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar
  Irkçı bir niotelik taşımayan, kişiler arasında hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayan ve sınırlarımız içerisinde ikamet eden ve hayatnı devam ettiren herkesi Türk kabul eden Atatürk milliyetçiliği, Kurtuluş Savaşı yıllarında tüm toplumunu birlik ve beraberlik olgusu içerisinde tutmuştur Türk olma bilin...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 27736
Eklenme : 14.01.2011

Halkçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar
  Atatürk, Ulusal Mücadele’yi ulusa mal ederek halkın desteği ile zafere ulaşmıştır Atatürkçü Düşünce Sistemi dahilinde halkçılık, Milli Mücadele’nin başından itibaren üzerinde en çok durulan ilke olmuştur Cumhuriyetimizin de temel ilkelerinden biri olan halkçılık ilkesi ile ulus egemenliği tam ola...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 18289
Eklenme : 06.11.2010

Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Yararlar
  Lâiklik, siyasal olduğu kadar; eğitsel ve daha geniş deyimiyle, toplumsal, kültürel yaşantıya yön veren bir role sahiptir. Lâik anlayışta, devletin bu dünya ile ilgili olarak koyduğu kurumların, dinin yönlendirmesi ve denetimi altına girmesi söz konusu olamaz. Yeni Türk Devleti, dini siyasete karışt...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 37836
Eklenme : 29.08.2010

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laiklik Kavramının Nitelikleri
  Türkiye’de lâiklik, sadece din ile devlet işlerinin ayrılığını ifade eden bir nitelik değil, aynı zamanda din ve vicdan özgürlüğünü sağlayan ve akılcılığı öne çıkaran temel bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır. Bu da Atatürkçü Düşünce Sistemi ile olmuştur. Atatürkçülükte lâiklik ilkesi devlet ve din...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 26520
Eklenme : 21.06.2010

Atatürk’ün Bilimsellik ve Akılcılık İlkesi
  İnsanın, aklı ile gerçekleri anlama yeteneğine inanması olarak tanımlayabileceğimiz akılcılık, Atatürk’ün ve onun düşünce sistematiğinin en önemli özelliği ve belirlenen çağdaşlaşma gibi hedeflere ulaşabilmek için izlenen yol göstericisidir. Bunun anlamı ise milli, milletlerarası sorunlara duygusal ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 43815
Eklenme : 13.04.2010

Atatürk’ün Çağdaşlaşma İlkesi
  “sanayileşmeye eşlik eden siyasal ve toplumsal değişiklikler“ olarak tanımlayabileceğimiz çağdaşlaşma kavramını secularism (dünyevileşme) olarak ele alanlar da vardır. Ancak çağdaşlaşma ile eş anlamlı kabul ettiğimiz modernleşmenin sosyolojik bir olgu olduğu dikkate alınırsa, çağdaşlaşmayı “bir cemi...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 34793
Eklenme : 03.02.2010

Atatürk’ün Milli Egemenlik İlkesi
  Milli egemenlik, yani milleti bizzat kendi mukadderatına hakim kılmak esası, Atatürk’ün ve Atatürkçülüğün tam bağımsızlıkla iç içe geçmiş ikinci büyük ilkesidir. Egemenlik, millet denilen varlığın, toplumun genel iradesidir. Bu irade, üstün iktidar ve güç olarak millete aittir. Egemenliğin kaynağı, ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 28128
Eklenme : 26.11.2009

Atatürk’ün Tam Bağımsızlık (Milli Bağımsızlık) İlkesi
  Tam bağımsızlık, Atatürk’ün ve Atatürkçülüğün en önemli esaslarından biridir. Zira Milli mücadele adını verdiğimiz büyük savaşım her şeyden önce bu ilkenin gerçekleşmesi için yapılmış ve başarıya ulaşılmıştır. Çünkü esas olan, bağımsızlığına kastedilen Türk milletinin varlığını sürdürüp sürdürememe ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 44521
Eklenme : 18.09.2009

Atatürkçü Düşünce Siteminin Eğitime Uygulanması
  Türkiye’nin eğitim politikası, Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeler esasalınarak belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeler; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılıktır.Şimdi Atatürkçü düşünce sisteminin de temeli olan bu ilkeler...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 14160
Eklenme : 11.07.2009

İnkılapçılık İlkesi
  Bir milletin sahip olduğu siyasî, sosyal ve askerî alanlardaki kurumlarının değiştirilmesine inkılâp denir. Türk inkılâbı, Türk milletinin dünyadaki müspet yeniliklere eaçık bir toplum olarak daima ileri gitmesini öngörür. İnkılâpçılık, Atatürk inkılâplarını sevmek, korumak, yaşamak ve yaşatmaktır. ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 136062
Eklenme : 03.05.2009

Laiklik İlkesi
  Lâiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, din ve vicdan hürriyetinin devlet tarafından güvence altına alınmasıdır. Lâiklik, devlet yönetiminde aklın ve bilimin esas alınmasını öngörür. Lâik devlette, kişiler ibadet hürriyetine sahiptirler. Bir din ve mezhep mensuplarının, başka din vey...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 137104
Eklenme : 23.02.2009

Devletçilik İlkesi
  Atatürk’ün devletçilik anlayışı, Türkiye’nin kısa zamanda kalkınması için özellikle ekonomik alanda fertlerin yapamayacağı büyük yatırımları, devletin yapmasını esas alır. Devletçilik ilkesi, demokrasi esasına dayalı Türkiye’ye özgü bir sistem olarak 1920’li yıllar Türkiye’sinin ekonomik şartlarında...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 101619
Eklenme : 16.12.2008

Halkçılık İlkesi
  Halk, belirli bir zamanda bir ülkede oturan, yazgısını, mutluluğunu o ülkeye bağlamış olan insanların bütünüdür. Türk halkı dendiği zaman, Türkiye’de yaşayan, devlete bağlı, mutluluğunu bu ülkenin mutluluğuna bağlı gören insan topluluğu anlaşılır. Atatürk’e göre millet ile halk arasında yakın bir il...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 133139
Eklenme : 08.10.2008

Milliyetçilik İlkesi
  Milliyetçilik, kişilerin mensup olduğu milletin fertlerini sevme, değerlerini benimseme, bağımsızlığını koruma ve her bakımdan milletini yüceltme fikridir. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi, Türk milletini içtenlikle sevmek, çağdaş bir toplum olarak yüceltmek ve onun uğruna her türlü fedakarlığı yapma...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 159405
Eklenme : 31.07.2008

Cumhuriyetçilik İlkesi
  Cumhuriyetçilik, devletin yönetim şekli olarak cumhuriyeti benimseme, onu fazilet rejim olarak tanımlama, değerlendirme, koruma ve yaşatma demektir. Cumhuriyetçilik ilkesi, millî egemenlik ve seçim esasına dayanır.Yönetim şekli olarak cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, yöneticilerin belli...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 139199
Eklenme : 23.05.2008

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri
  Atatürk ilkeleri bir bütünü oluşturan ilkeler olup türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Bu ilkelerin ortak ve temel özelliği Türk milliyetçiliği esasına dayanmasıdır. Milliyetçilik milli ihtiyaçlardan kaynaklanmış olup Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı amaçlamıştır. Altı temel ...Devamını Okuyun
 
İzlenme : 24542
Eklenme : 15.03.2008

 
Sayfa: 1 2
 
 
 Bu kategoride toplam: 48 adet içerik bulunmaktadır.
Bu kategori 15/03/2008 tarihinde eklenmiştir.
 
 
 
 

www.ataturkinkilaplari.com
En Kapsamlı Atatürk Sitesi

 
 


<
Görüşlerini Paylaş!>

 

 
 
 
Site-Map-XML| Total-Map-List| Site-Map| E-Posta| RSS| Reklam| İletişim|

 SİTEDEN KARIŞIK YAZILAR - www.ataturkinkilaplari.com - EN KAPSAMLI ATATÜRK SİTESİ

 

Atatürk

 
 

Atatürk

 
 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

 

Atatürk

İnkılap Tarihi Konuları - İnkılap Tarihi Ders Notları - TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - İnkılap Tarihi Konu Anlatımları

www.ataturkinkilaplari.com - En Kapsamlı Atatürk Sitesi

• Copyright © 2008 - 2018 albatrosmmx •

En Kapsamlı Atatürk Sitesi

Atatürk İnkılapları Wiki Sitesi'ni Öneriyor.

DMCA.com Protection Status