1. Dünya Savaşı Nasıl Başladı ve Gelişti


1. Dünya Savaşı Nasıl Başladı ve Gelişti: 20. yüzyılın köklü değişimleri, dünyanın yeni çehresi  1.Dünya Savaşı'na giden yolu hazırlamıştır. Bir yandan dünya pazarlarının ve hammadde kaynaklarının yeniden bölüşülmesi istekleri diğer yandan yeni ulus-devlet arayışları dünyayı derinden sarsacak bir savaşın eşiğine getirmiştir. İtilaf ve İttifak diye iki büyük gruba ayrılan devletlerin İtilaf Grubu'na ait olanlarının başlıcaları İngiltere, Fransa, Rusya ve zamanla ABD olurken, İttifak içinde ise Almanya, Avusturya-Macaristan sonradan taraf değiştirecek olan İtalya ile Osmanlı Devleti yer almaktaydı.

Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından vurulması üzerine başlayan savaş kısa sürede tüm Avrupa'yı ve de dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alıvermiştir.

Almanya’nın, Fransa cephesinde umduğunu elde edememesi üzerine Osmanlı Devleti'ne yönelmesi ve Osmanl'yı da savaşa sokması cephe sayısını bir anda artırıyor ve savaş bir hayli geniş bir alana yayılıyordu. Savaş uzadıkça İtilaf Devletlerinin sömürge üstünlüğü kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştır.

Rusya'da Bolşeviklerin iktidara gelmesi ve Sovyet Rusya’nın savaştan

çekilmesi bile İtilaf Devletlerini çok fazla zayıflatmamış çünkü Rusya’nın çekilmesiyle boşalan yeri çok daha kuvvetli ve yıpranmamış bir devlet olan ABD almıştır. ABD'nin de savaşa girmesiyle İttifak Devletleri iyice zayıf kalmış ve savaşı kaybetmişlerdir.

1 Dünya Savaşr'nın geniş alanlara yayılmasının yansıra klasik cephe kavramının değişmesi ve cephe gerisinde de savaşların yaşanmasının etkisi büyük olmuştur.

İlk tanklar, denizaltılar, uçaklar ve zehirli gazlar (kimyasal silahlar) bu savaşta kullanılmıştır. Zehirli gazı ilk kez Fransız cephesinde kullanan Almanya’nın bir diğer gücü ise denizaltıları olmuştur.

Bu içerikler de ilginiz çekebilir:

- 1.Dünya Savaşı’nın Küresel Sonuçları
- 1.Dünya Savaşı’nın Galip Devletler Açısından Sonuçları
- 1. Dünya Savaşı Sonrası Yeni Sınırlar
- 1.Dünya Savaşı Sonunda Hangi Antlaşmalar İmzalanmıştır
- 1.Dünya Savaşı Nasıl Başladı ve Gelişti
- 1. Dünya Savaşı'nın Genel ve Özel Nedenleri - Sebepleri
- Birinci Dünya Savaşı'nın Çıkışı - I. Dünya Savaşını Başlatan Olay


- Okuma Sayısı: Bu yazı 1404 defa okunmuştur.