1929 Dünya Ekonomik Krizi ve Avrupa'ya Etkileri


1929 Dünya Ekonomik Krizi ve Avrupa'ya Etkileri: ABD'de başlayan kriz kısa sürede Avrupa'ya sıçradı. Bunun nedeni şöyle özetlenebilir. ABD'nin diş satımının ve diş aliminin düşmesi, Avrupa için çok ciddi bir krizdi. ABD savaş yıllarında da İngiltere ve Fransa'ya borç veren bir ülke konumundaydı. Bunun sonucunda da İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri ABD'ye ciddi miktarlarda borçlanmıştı. Fransa, ABD'ye olan borçlarını, Almanya'nın Fransa'ya ödeyeceği savaş tazminatına bağlamıştı. Almanya ise ABD'den aldığı krediyle ülkesinde yatırım yapıyor, elde ettiği karla da savaş tazminatını ödüyordu.

ABD'nin bir yandan çeşitli Avrupa ülkelerine verdiği krediyi durdurması bir yandan da Avrupa'daki yatırımlarını durdurması Avrupa Devletlerinin borç ödeme sistemlerini çökertmiştir. Bunun sonucunda Avrupa ülkelerinin satın alma gücü düşmüş, işsizlik hızla artmış, özellikle de Almanya bu krizden en fazla etkilenen Avrupa ülkesi olmuştur.

1931 Haziran ayına gelindiğinde ABD Başkanı H.Hoover'in Avrupa ülkelerinin ulusal ekonomilerini toparlama olanağı sağlamak için borç ödemelerini bir yıl durdurması da Avrupa'da yaşanan ekonomik krizi hafifletmemiştir. ABD Başkanı Hoover'in borç ödemelerini durdurması tarihe "Hoover Morotoryumu" olarak geçmiştir. 1929-1932 yılları arasında dünya ticareti %60-65 arasında azalırken, 50 milyon civarında işsiz ortaya çıkmış, Dünya'daki toplam üretim %42 oranında gerilemiştir. Işin ilginç yanı ise liberal ekonomiye dayalı Batı sisteminde devletler, ekonomiye doğrudan müdahale ederek liberal sistemin dışında arayışlarla krize çözüm bulmaya çalışmışlardır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 621 defa okunmuştur.