1929 Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye'ye Etkileri


1929 Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye'ye Etkileri: I. Dünya Savaşı'nın yanı sıra bir de Kurtuluş Savaşı'nı atlatan yeni kurulmuş bir ülke olan Türkiye elbette ki krizden etkilenmiştir. Diş borç ödemeleri Lozan Barış Konferansı'nda taksite bağlanan Türkiye, kriz sürecinde bunlan ödemekte zorlanmış ilgili ülkelerle yapılan yeni ödeme planlıyla yükünü biraz olsun hafifletebilmiştir. Yeni Türk devleti Teşvik- Sanayi Kanunu'yla özel teşebbüsü sanayi alanına çekmeye çalışmış ayrıca 1. Beş Yılık Kalkınma Planını hazırlayarak devletçi bir ekonomik politikayla yol almaya çalışmıştır. Bütün bunların yanı sıra 1930'da farklı ekonomik görüşe sahip Serbest Cumhuriyet Fırkası'yla çok partili yaşama geçiş denemesinde de bulunmuş ama istenilen sonuca ulaşılamamıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 626 defa okunmuştur.