1. Dünya Savaşı Sonunda Hangi Antlaşmalar İmzalanmıştır


1. Dünya Savaşı Sonunda Hangi Antlaşmalar İmzalanmıştır: 1. Dünya Savaşı sonrasında itilaf devletleri; Almanya ile Versay, Avusturya ile Sen-Jermen, Macaristan ile Trianon, Bulgaristan ile Nöyyi, Osmanli Devleti ile Sevr Antlaşması'nı imzalamışlardır.

Galip devletler tarafından Paris Konferansı'nda hazırlanan bu antlaşmalar yenilen devletlere adeta zorla kabul ettirilmiştir. Antlaşmaların hepsi de yenilen devletlere yaptırımlar getirmenin yanı sıra yenilen devletlerin toprak kaybını da hazırlıyordu. Bu durum yenik devletlerin ulusal gururlarını incitecek ve beraberinde ne yazık ki yeni hesaplaşmaları getirecektir.

Versay Antlaşması (28 Haziran 1919): Almanya ile yapılan bu antlaşmaya göre:

- Alsas Loren, Fransa'ya verilecektir. ,,
- Alman topraklarının bir bölümünde Polonya kurulacaktır.
- Mecburi askerlik kaldırılacaktır.
- Ekonomik yaptırımlara gidilecektir.

Sen Jermen Antlaşması (10 Eylül 1919): Avusturya ile imzalanan bu antlaşmaya göre;

- Macaristan ayrı bir devlet olmuştur.,Çekoslovakya ve Yugoslavya kurulmuştur
- Galiçya, Romanya'ya bırakılmıştır.
- İtalya’ya toprak bırakılmıştır.


- Askeri ve ekonomik Sınırlamalara gidilmiştir.

Nöyyi Antlaşması (27 Kasım 1919): Bulgaristan'la imzalanan bu antlaşmaya göre;

- Makedonya, Yugoslavya'ya bırakılmıştır.
- Batı Trakya, Yunanistan'a verilmiştir.

 Trianon Antlaşması (4 Haziran 1919): Yeni kurulan Macaristan'la yapılan antlaşmaya göre:

 - Savaştan sorumlu sayılan Macaristan'a ekonomik ve askeri sınırlamalar getirilmiştir.

Uyarı: Osmanlı Devleti ile yapılan Sevr Barış Antlaşması Paris Konferansı'nda değil, İtalya'da San Remo'da hazırlanmış, Paris yakınlarındaki Sevr'de imzalanmıştır. Ancak Türk ulusal direnişi bu antlaşmayı yok saymış ve Kurtuluş Savası’na bağlı olarak Sevr yırtılarak bunun yerini Lozan Barış Antlaşması almıştır.

Bu Antlaşmalar 2.Dünya Savaşı’nı Hazırlamıştır

Bu antlaşmalar ile yenilen devletler; büyük toprak kayıplarına uğramış, savaş tazminatı ödemek zorunda kalmış ve ekonomik yaptırımlara uğramış, ordularındaki asker sayısını sınırlandırmışlar ve ağır silahlar bulundurmamayı kabul etmişlerdir.

Yenilen devletlere ağır askeri, ekonomik ve siyasi yükümlülükler getirilmesi, II. Dünya Savaşı'na zemin hazırlamıştır.

Bu içerikler de ilginiz çekebilir:

- 1.Dünya Savaşı’nın Küresel Sonuçları
- 1.Dünya Savaşı’nın Galip Devletler Açısından Sonuçları
- 1. Dünya Savaşı Sonrası Yeni Sınırlar
- 1.Dünya Savaşı Sonunda Hangi Antlaşmalar İmzalanmıştır
- 1.Dünya Savaşı Nasıl Başladı ve Gelişti
- 1. Dünya Savaşı'nın Genel ve Özel Nedenleri - Sebepleri
- Birinci Dünya Savaşı'nın Çıkışı - I. Dünya Savaşını Başlatan Olay


- Okuma Sayısı: Bu yazı 1627 defa okunmuştur.