ABD Yalnızlık Politikası - Monroe Doktrini


ABD Yalnızlık Politikası - Monroe Doktrini: ABD Başkanı James Monroe'nin Aralık 1823’te ABD Kongresi'ne sunduğu öneride Amerika Kıtası'nın Avrupa devletlerinin kolonisi olamayacağı, Batılı ülkelerin kolonilerine ABD tarafından müdahale edilemeyeceği Avrupalı devletlerin kendi arasında yaptığı savaşlarda ABD'nin taraf tutmayacağı belirtilmiştir. Adeta Amerikan halkının bir Anayasası gibi görülen bu ilkeler ABD’nin 1. Dünya Savaşı’na katılmasına kadar sürmüştür.

ABD halkı bu ilkelerden sapma eğilimini gösteren liderlerine müsamaha göstermemiş, 1920 seçimlerinde Wilson yerine Harding'i başkanlığa seçerek Wilson'un politikalarına katılmadığını ortaya koymuştur. Bundan sonraki süreçte Amerika, Avrupa ile ilişkilerini tam Olarak kesmemekle birlikte Latin Amerika ve Uzak Doğu'yla daha çok ilgilenmeye başlamıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 4003 defa okunmuştur.