1. Dünya Savaşı’nın Küresel Sonuçları


1. Dünya Savaşı’nın Küresel Sonuçları: 1. Dünya Savaşı’nın küresel açıdan dünyada devletleri arasında ortaya çıkardığı birtakım sonuçları olmuştur. Bunları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz::

❖ 1815 Viyana Kongresi ile kurulan ancak bazı değişikliklere uğrayarak 1914'e kadar gelen Avrupa’nın siyasi haritasında büyük değişiklikler meydana gelmiştir.

❖ Rusya, Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan ve Almanya imparatorlukları yıkılarak yerlerine yeni devletler kurulmuştur.

❖ Avrupa'da İtilaf devletlerinin menfaatine olacak şekilde yeni bir siyasi harita ve güçler dengesi oluşmuştur.

❖ Parçalanan devletlerden dolayı ortaya çıkan siyasi boşluğu itilaf devletleri doldurmaya çalışmıştır.

❖ Dünyanın bir daha 1. Dünya Savaşı gibi bir felakete uğramaması için İtilaf devletleri tarafından Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

❖ Sömürgecilik isim değiştirerek "manda ve himaye yönetimi" adıyla daha da yaygınlaşmıştır.

❖ Sömürge rekabeti Uzakdoğu'dan Ortadoğu’ya, kaymiştır.

❖ Milliyetçilik güç kazanmış, yeni milli devletler, yeni, rejimler ortaya çıkmıştır.

❖ Savaş sonrasında sınırları

n oluşturulmasında etnik yapıya dikkat edilmemesi yeni azınlık sorunlarını ortaya çıkarmıştır.

❖ Almanya’nın büyük ekonomik ve siyasi yaptırımlara maruz kalması ve İtalya’nın 1. Dünya Savaşı sonrasında beklentilerine tam olarak ulaşamaması 2. Dünya Savaşı’na neden olmuştur.

❖ Savaşa katılan 65 milyon askerin 9,2 milyonu ölmüş, savaşta sivil insan kayıpları artmıştır. Sivil kayıpların artması, sivil savunma örgütlerinin kurulmasına ortam hazırlamıştır.

Bu içerikler de ilginiz çekebilir:

- 1.Dünya Savaşı’nın Küresel Sonuçları
- 1.Dünya Savaşı’nın Galip Devletler Açısından Sonuçları
- 1. Dünya Savaşı Sonrası Yeni Sınırlar
- 1.Dünya Savaşı Sonunda Hangi Antlaşmalar İmzalanmıştır
- 1.Dünya Savaşı Nasıl Başladı ve Gelişti
- 1. Dünya Savaşı'nın Genel ve Özel Nedenleri - Sebepleri
- Birinci Dünya Savaşı'nın Çıkışı - I. Dünya Savaşını Başlatan Olay

- Okuma Sayısı: Bu yazı 1325 defa okunmuştur.