1. Dünya Savaşı'nın Genel ve Özel Nedenleri - Sebepleri


1. Dünya Savaşı'nın Genel ve Özel Nedenleri - Sebepleri: 19. yüzyılda Avrupa'daki siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler, bu asrın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Avrupalı devletler arasında ittifak ve itilaf bloklarının oluşmasına neden olmuştur. Bu bloklar arasında Avrupa'da başlayan I. Dünya Savaşı, Asya ve Amerika kıtalarından devletlerin de katılımıyla bir dünya savaşı haline gelmiştir.

1. Dünya Savaş'nın Genel Nedenleri

- Fransız İhtilali'nin etkisiyle 19. yüzyılda otaya çıkan milliyetçilik akımının devletler ve milletler arasında siyasi ve sosyal çatışmalara ve sürtüşmelere, neden olması,
- Sanayi Inkılabı'nın Avrupalı devletler arasında ortaya çıkardığı hammadde ve pazar (sömürgecilik) arayışının devletler arasında siyasi ve ekonomik, rekabete neden olması,
- Avrupalı devletler arasındaki siyasi ve ekonomik rekabetin bloklaşmaya ve silahlanma yarışına neden olması.

1. Dünya Savaş'nın Özel Nedenleri

- Almanya' nın siyasi birliğini sağlarken işgal ettiği Alsas-Loren (1871 Sedan Savaş) yüzünden Fransa ile Almanya’nın arasının açık olması,
- Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ve onunla ortak politikalar izleyen Almanya'nın Pancermenizm politikası

izlemesi,Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Rusya'nin Balkanlara yayılmasına karşı çıkması,
- Almanya’nın Osmanlı Devleti'nin coğrafi konumunu kullanarak İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek amacıyla Osmanlı Devleti'yle yakınlaşması,
- Rusya’nın İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ele geçirerek, güneye inme politikasını gerçekleştirmek istemesi,
- Sırbistan’ın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun denetimindeki Bosna-Hersek'i topraklarına,katmak istemesi,
- İtalya’nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun egemenliğinde kalmış olan İtalyan topraklarını işgalden kurtarmak istemesi.

Önemli Not: 28 Haziran 1914’te Saraybosna'da Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle başlayan I. Dünya Savaşı, kısa sürede İtilaf ve ittifak devletleri arasında cereyan eden bir savaş haline geldi. Sovyet Rusya’nın savaştan çekilmesiyle zor duruma düşen İtilaf devletleri, ABD'nin savaşa girmesiyle rahatladılar ve bu devletin yardımıyla savaştan galip ayrıldılar.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:

- 1.Dünya Savaşı'nın Başlaması ve Gelişimi - Gelişmesi
- 1.Dünya Savaşı'nda İtalya Niçin - Neden taraf Değiştirdi
- 1.Dünya Savaşı’nın Nedenleri – Maddeler Halinde - Sebepleri
- 1.Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri – Sebepleri
- 1.Dünya Savaşı’nın Küresel Sonuçları
- 1.Dünya Savaşı’nın Galip Devletler Açısından Sonuçları
- 1. Dünya Savaşı Sonrası Yeni Sınırlar
- 1.Dünya Savaşı Sonunda Hangi Antlaşmalar İmzalanmıştır
- 1.Dünya Savaşı Nasıl Başladı ve Gelişti
- 1. Dünya Savaşı'nın Genel ve Özel Nedenleri - Sebepleri
- Birinci Dünya Savaşı'nın Çıkışı - I. Dünya Savaşını Başlatan Olay                                 

- Okuma Sayısı: Bu yazı 50368 defa okunmuştur.


taha diyor ki:

yorumunuz güzeldi ama başlıklar daha düzenli olabilirdi

Ali Umut diyor ki:

Gayet açık ve net. Teşekkürler

oğuz kağan diyor ki:

bazı nedenler daha kısa ve öz yazılsaydı daha iyidi 10\7