SSCB ve Orta Asya'daki Türk Devlet ve Toplulukları


SSCB ve Orta Asya'daki Türk Devlet ve Toplulukları: Rusya'da 1861 yılında toprağa bağlı köylülüğün yani, serflik anlayışının hukuken ortadan kaldırılması ortaya bir işçi sınıfı çıkardığı gibi, köylünün siyasete olan ilgisizliğini de biraz olsun azaltmıştır. Ayrıca Fransız İhtilali’nin getirdiği ilkelere de adeta sırtını dönen despot çarlık rejimine karşı Rusya'daki çeşitli çevrelerden tepkiler giderek yükselmeye başlamıştır.

- Rus Çarlığı Karadeniz’de ve Baltık Denizi'nde hedeflediği politikalarına tam olarak ulaşamayınca bu şansını Uzak Doğu yönünde de denemek istemiş ancak, 1905'te Japonya karşısında ağır bir yenilgi almıştır. Bu yenilginin yarattığı tepkiler ve 1. Dünya Savaşı sürecinde yaşananlar, Rusya'daki toplumsal çatışmayı iyice su yüzüne çıkarmıştır. Bu durum 1917 Ekim Devrimi'nin yaşanmasına da yol açmıştır.

- 1917'de Rus Çarlığı’nın maliyesi adeta iflas etmiş durumdaydı. Bir yandan yaşanan ekonomik sıkıntılar bir yandan da 1. Dünya Savaşı’nın getirdiği ağır yük günden güne şiddetini arttırıyordu. İşte bu ortamda Bolşevikler, Rus Çarlığı’nın sona ermesini sağlayacak girişimlerini gerçekleştirdiler. 1917 Ekim Devrimi'nin gerçekleştirilmesinden

sonra bir dizi çalışmaya bağlı olarak sosyalist esaslara dayalı yeni bir düzen kurdular. 1917 Ekim Devrimi'nden sonra bu hareketi gerçekleştirenler Bolşevik Beyannamesi'ni yayımladılar. Bu beyannamede Rusya'da yaşayan halkların eşit ve bağımsız olduğunu ve kendi yazgılarını kendilerinin belirleyebileceklerini duyurdular.

Orta Asya’daki Türk topluluklarına ve halklarına gelince; bütün Rusya ve Doğu Müslümanlarına yönelik yayımlanan bildiride de inançların ve örflerinin, ulusal ve kültürel kurumlarının artık dokunulmaz olduğu güvencesini verdiler. Ancak bütün bunların amacı; yeni Rus yönetiminin yeni rejimini yerleştirirken ülkedeki tepkilerin engellenmesiydi. Çünkü Sovyet merkezi iktidarı güçlendikçe bağımsız olduğu ilan edilen halklar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine dönüştürüldüler. 1936'da on bir federe cumhuriyet, 22 özerk cumhuriyet, 9 özerk bölge, 12 ulusal, yöre oluşturuldu.

Bu yazıar da ilginizi çekebilir: 

SSCB Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu
- SSCB ve Orta Asya'daki Türk Devlet ve Toplulukları
- SSCB’nin Dağılmasının Türkiye'ye Etkileri
- SSCB’nin Dağılmasının Kafkaslara Etkisi
SSCB’nin Dağılması ve Yeni Dünya Düzeni
SSCB'nin Dağılmasının Dünyaya Etkileri ve Sonuçları
SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa ve Balkanlara Etkisi

- Okuma Sayısı: Bu yazı 1102 defa okunmuştur.