20.Yüzyıl Başlarında Dünya


20.Yüzyıl Başlarında Dünya: 20. yüzyılın sonlarında siyasal birliklerini tamamlayan İtalya ve Almanya, Avrupa'nın mevcut dengelerini alt üst etmiştir. Her iki ülke de sanayi alanında atılım içerisinde olmakla birlikte İngiltere ve Fransa gibi büyük sömürgeleri olan devletlerin gölgesinde kalıyorlardı, Almanya'nın denizlerde özellikle denizaltı yapımında gösterdiği ilerleme Güneş batmayan ülke diye anılan İngiltere’yi rahatsız etmekte ve ilk kez denizlerde ciddi bir rakiple karşı karşıya kaldığının farkına varmaktaydı.

Öte yandan Monroe Doktrini gereğince kıta dışı sorunlara karışmayan ancak hızlı sanayileşme ve kalkınmışlık nedeniyle bu politikasını terk etmeye hazırIıklı bir ABD'de de İngiltere’nin kurduğu dünya düzenini yavaş yavaş tehdit etmekteydi.

Asya'da Sanayi İnkılabı’nı gerçekleştiren ilk ülke olan Japonya da bir yandan Pasifik'te etkin bir güç haline gelirken diğer yandan da Avrupa ülkesi olarak bilinen Rusya'yı 1905’te ağır bir yenilgiye uğratarak kurulacak yeni dünya düzeninde adeta ben de varım diyordu.

Maalesef ulusçuluğun ve sömürgeciliğin pençesinde can çekişen Osmanlı Devleti bir türlü beklenen atılımı gerçekleştiremiyordu. 19. yüzyıl boyunca yaşadığı kayıplar, 20. yüzyılın başlarında da başta Trablusgarp ve Balkanlar olmak üzere devam ediyordu.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 1434 defa okunmuştur.