İtalya'da Rejim Değişikliği ve Mussolini Dönemi


İtalya'da Rejim Değişikliği ve Mussolini Dönemi: İtalya'da I. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra liberal demokrasilere aykırı bir yönetim anlayışı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bunun nedenlerini; ekonomik sorunlar, siyasal partilerin zayıflığı, doyumsuz grupların da etkinliği olarak sıralayabiliriz. İtalya'nın, 1. Dünya Savaşı sürerken üç yıl içinde harcadığı para, daha önceki elli dört yılda harcadığı (1861-1915) paranın yaklaşık iki katıdır.

Bu harcamanın altından ancak müttefiklerinin yardımıyla çıkabilmiştir. Ne var ki savaştan sonra müttefiklerinden gelen yardım kesilince İtalyan hükümeti kendini büyük bir borç, büyüyen bir dış ticaret açığı ve denetiminden çıkan bir enflasyon içinde buldu. I. Dünya Savaşı sürecinde; halkın desteğini sağlamak için köylülere vadeliden toprakla, işçilere vaat edilen iş bulma ve ücret artışı da savaş sonrasında yerine getirilememiştir.

Bu durum ülkede grevlere ve köylülerin bazı toprakları işgal etmesine yol açmıştır. Grev ve toprak işgalleriyle ortaya çıkan durum, geniş toprak ve endüstri sahiplerini bir siyasal önder aramaya yöneltmiştir. Ayrıca aşırı milliyetçi gruplar da İtalya'nın I. Dünya Savaşı'ndan sonra barış antlaşmalarında haks

ızlığa uğradığını öne sürerek İtalya'da yeni ve dinamik bir ruh sağlayacak, enerjik bir önder aramaya yöneltmiştir. İşte bu gruplar aradıkları gücü Benito Mussolini'nin kişiliğinde bulmuşlardır. Ulusal Faşist Parti'nin lideri olan Mussolini, İtalya'daki grupların da desteğiyle 1922 yılında İtalya'da başbakan oldu. Başbakan olan Mussolini kısa bir süre sonra İtalya'da mutlak bir yönetim kurdu ve muhalefeti tamamen ortadan kaldırdı. Mussolini İtalya'da ticareti canlandırdı. İşsizliğe son vermek amacıyla sömürgelerini artırmaya yöneldi. Bu durum İtalya'nın silahlanmasına da ortam sağladı. Mussoli'nin amacı eski Roma İmparatorluğu'nu kurarak İtalya'nın, Avrupa'nın ve Dünya' nın büyük bir gücü olduğunu ortaya koymaktı.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 538 defa okunmuştur.