Çarlık Rusyası’nın Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali


Çarlık Rusyası’nın Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali: Gerçekleşen 1917 Devrimi’yle birlikte Çarlık Rusya’sı yıkılması ve Sovyetler Birliği’nin kurularak güçlenmesi süreci maddeler halinde şu şekilde özetlenebilir:

❖ 20 yüzyılın başlarında Çarkla yönetilen Rusya da nüfusun çoğunluğunu oluşturan fakir köylüler ile isçilerin huzursuzluğu 1905 Ayaklanması'na neden oldu. Petersburg ve Moskova'da "İşçi Sovyetleri (işçi meclisler) kuruldu.

❖ Birinci Dünya Savaşı Rusya'daki fakirliği iyice artırdı Boğazlar kapalı olduğu için dış yardım da alamayan Rusya’da, gösteriler (Petersburg'da) başladı. 12 Mart 1917’de “İşçilerin ve Askerlerin Sovyeti” kuruldu. 15-16 Mart'ta Çar tahttan ayrılmak zorunda kaldı ve devrimci hükümet kuruldu.

❖ Devrimci Sosyalist Hükümetin Alman Cephesindeki taarruzu başarısız olunca, 14 Ekim 1917 de Cumhuriyet ilan edildi. Hükümetin savaştan çekilmemesi üzerine köylülerin ayaklanmasıyla Rusya iyice karıştı.

❖ Bolşevikler (Aşıncılar) "Askeri Devrim Komitesi" kurdular. 7 Kasım 1917 de hükümet darbesiyle Bolşevikler iktidarı ele geçirdi ve 8 Kasım'da Lenin, Petersburg'a geldi.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 3140 defa okunmuştur.