SSCB Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu


SSCB Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu: Rusya’daki rejimi deviren Bolşevik yönetimi, Orta Doğu, Güney Kafkasya, Iran bölgesinde etkili bir kuvvet olan İngilizlerin destek verdiği Türklerin ve diğer milletlerin başlattığı bağımsızlık hareketlerine mani olmak için onlara kendi kaderlerini belirleme hakkını tanıdı.

Alınan bu karar Sovyet Rusya’nın o günkü şartlar dahilinde zaman kazanmak için tatbik ettiği bir oyalama siyasetiydi. İlk olarak Kazan Türkleri, Ufa şehrinde 29 Kasım 1917 tarihinde “İdil-Ural Devleti”ni; Kazaklar, 13 Aralık tarihinde “Alaş Orda Özerk Cumhuriyeti”ni yine aynı zamanlarda Hokand’da bir araya gelen “IV. Müslümanlar Kongresi”nde ise “Özerk Türkistan Cumhuriyeti”ni kurdular.

Sovyetler Birliği’nin kurulduğu tarihlerdeki kaostan yararlanan Türkler, bulundukları coğrafyalarda bağımsız devletler kurmaya başladılar. Başkurdistan Sovyet Cumhuriyeti, Harezm Halk Cumhuriyeti, Türkistan ve Kırgız muhtar cumhuriyetleri bunlar için verişebilecek önde gelen örneklerdendir. Bu gelişmelerden hoşnut olmayan Sovyet yönetimi, 1920 senesinin sonlarına yaklaşılırken Türk devletleri üstünde doğrudan hâkimiyet kurmaya yönelmiştir.

Bu yazıar da ilginizi çekebilir:

-

scb-yonetimindeki-turk-topluluklarinin-durumu">SSCB Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu

- SSCB ve Orta Asya'daki Türk Devlet ve Toplulukları
- SSCB’nin Dağılmasının Türkiye'ye Etkileri
- SSCB’nin Dağılmasının Kafkaslara Etkisi
- SSCB’nin Dağılması ve Yeni Dünya Düzeni
- SSCB'nin Dağılmasının Dünyaya Etkileri ve Sonuçları
- SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa ve Balkanlara Etkisi

- Okuma Sayısı: Bu yazı 1828 defa okunmuştur.