I. Dünya Savaşı Sonunda Avrupa'nın Ekonomik Durumu


I. Dünya Savaşı Sonunda Avrupa'nın Ekonomik Durumu: I. Dünya Savaşı sonucunda İngiltere ve Fransa gibi savaşı kazanan ülkeler dahil olmak üzere Avrupa'da ciddi bir ekonomik sarsıntı başlamıştır. Almanya ve Avusturya gibi ülkelere yüklenen savaş tazminatları bu ülkelerde görülmemiş bir ekonomik krize yol açmıştır. İngiltere'nin ABD'ye borcu ulusal gelirinin yarısına, Fransa'nın ise üçte birine ulaşmıştı. Bu ekonomik bunalımın da devreye girmesiyle Avrupa'da toplumsal ve ekonomik çalkantılar yoğunluk kazanmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 854 defa okunmuştur.