SSCB'nin Dağılmasının Dünyaya Etkileri ve Sonuçları


SSCB'nin Dağılmasının Dünyaya Etkileri ve Sonuçları: SSCB’nin Dağılması Dünyayı Nasıl Etkilemiştir İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan iki kutuplu dünya düzeni sona ermiştir. ABD, tek süper güç olarak kalmış ve dünya politikasındaki etkinliği artmıştır. Varşova Paktı’nın ortadan kalkması ve yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması NATO’nun genişlemesine yol açtı. SSCB ve onun yaydığı komünizm tehdidinin sona ermesiyle Avrupa devletleri güçlü bir Avrupa Birliği kurma düşüncesini genişletmişlerdir. Günümüzde eskiden Doğu Bloğu'nda dolayısıyla SSCB’nin yanında yer alan birçok devlet Avrupa Birliği’ne alınmış ya da bu birliğe üye olma yolundadır. SSCB’nin dağılmasıyla Orta Asya’da, Balkanlarda ve Kafkaslarda birçok yeni devlet ortaya çıkmıştır. Bu devletlerin kurulması dünyada siyasi, kültürel ve ekonomik sonuçlar doğurmuştur.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin Bütün Yardımcı Ders Kitabı, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölümü, sayfa: 766.

Bu yazıar da ilginizi çekebilir: 

SSCB Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu


ya-daki-turk-devlet-ve-topluluklari">- SSCB ve Orta Asya'daki Türk Devlet ve Toplulukları

- SSCB’nin Dağılmasının Türkiye'ye Etkileri
- SSCB’nin Dağılmasının Kafkaslara Etkisi
SSCB’nin Dağılması ve Yeni Dünya Düzeni
SSCB'nin Dağılmasının Dünyaya Etkileri ve Sonuçları
SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa ve Balkanlara Etkisi

- Okuma Sayısı: Bu yazı 8245 defa okunmuştur.