İspanya'da Rejim Değişikliği ve Franko Dönemi


İspanya'da Rejim Değişikliği ve Franko Dönemi: İspanya'da 1923'te kurulan dikta rejimi, 1930'da kral XIII. Alfonso'nun tahttan çekilmesiyle yerini Cumhuriyet düzenine bırakmıştır. Ne var ki demokratik geleneği zayıf olan İspanya'da Cumhuriyet sağlam temeller üzerinde yükselmemiştir. Temmuz 1936'da General Franko iktidardaki halk cephesi hükümetine karşı sağcı ve kralcı bir ayaklanma başlattı. Böylece İspanya'da 3 yıl sürecek olan ve Büyük Avrupa devletlerinin de karıştıkları bir savaş başlamış oldu.

General Franko'ya Almanya ve İtalya destek verirken Akdeniz'deki İmparatorluğu tehlikeye düşen İngiltere ile Afrika sömürgeleriyle bağlantısı kesilme olasılığı beliren Fransa bu iç savaşa karışılmaması yolunda bir komite oluşturdu. Ne var ki İtalya, Franko'ya ordu Almanya'da bol miktarda silah ve cephane yollamıştır.

Dünyanın dört bir yanından binlerce gönüllü Franko'ya karşı çarpışmak üzere Cumhuriyetçilere desteğe gelmişlerdir. Ancak 1939'da General Franko İspanya'ya tam anlamıyla egemen olmuştur.

Uyarı: XX. yüzyılın ilk yarısında İtalya'da Mussolini, Almanya'da da Hitler, İspanya'da Franko diktatörlüklerinin yanı sıra 1926'da Portekiz'de Salazar diktası da kuruldu. Litvanya, Letonya ve Estonya'da da diktatörlükler egemen oldu. Batı Avrupa'da Franko ve Salazar diktatörlükleri 1970'li yıllara kadar yaşamıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 539 defa okunmuştur.