SSCB’nin Dağılmasının Kafkaslara Etkisi


SSCB’nin Dağılmasının Kafkaslara Etkisi: SSCB’nin Dağılması Kafkasları Nasıl Etkilemiştir Kafkaslar; Karadeniz, Hazar Denizi, İran ve Türkiye arasında kalan ve Rusya’nın güneyindeki toprakların bir bölümünü içine alan bölgedir. Bu bölgede yaşayan çeşitli milletler arasındaki sorunlar ve çatışmalar barış ve istikrarı bozmaktadır. SSCB’nin dağılmasından sonra Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaya dönüşen Dağlık Karabağ sorunu bu duruma örnek olarak gösterilebilir. İki ülke arasındaki bu sorun Türkiye’nin Kafkas ülkeleriyle ilişkilerinde belirleyici olmuştur.

Kafkaslar, Orta Asya ve Hazar Havzası’ndaki doğal kaynakların batıya taşınmasında bir geçiş bölgesidir. Bölgeye komşu olan Türkiye, bölgesel iş birliği yapılması için çaba harcamaktadır. Orta Asya ve Kafkaslardaki petrol ve doğalgazın Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanması hem siyasi hem de ekonomik açıdan önemlidir. Türkiye, coğrafi konumunu değerlendirerek Asya ile Avrupa arasında bir enerji koridoru konumuna gelmektedir.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin Bütün Yardımcı Ders Kitabı, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölümü, sayfa: 777.

Bu yazıar da ilginizi çekebilir: nkilaplari.com/sscb-yonetimindeki-turk-topluluklarinin-durumu">- SSCB Yönetimindeki Türk Topluluklarının Durumu

- SSCB ve Orta Asya'daki Türk Devlet ve Toplulukları
- SSCB’nin Dağılmasının Türkiye'ye Etkileri
- SSCB’nin Dağılmasının Kafkaslara Etkisi
SSCB’nin Dağılması ve Yeni Dünya Düzeni
SSCB'nin Dağılmasının Dünyaya Etkileri ve Sonuçları
SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa ve Balkanlara Etkisi

- Okuma Sayısı: Bu yazı 8365 defa okunmuştur.