20.Yüzyıl Başlarına Kadar Dünyada Yaşanan Gelişmeler


20.Yüzyıl Başlarına Kadar Dünyada Yaşanan Gelişmeler: 20. yüzyılı anlamanın yolu 19. yüzyılı bilmekten geçer. 1800'lü yıllar insanlık tarihinde kısacık bir zaman dilimi olmakla birlikte insanlık tarihinin baş döndürücü bir hızla değiştiği dönemdir. 1789 Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ulus devlet anlayışı Dünya üzerinde hızla yayılmaya başlamış ve bu yeni anlayışa bağlı olarak da yönetimden-bilime, kültürden-sanata hemen her alanda köklü değişimler yaşanmıştır.

Hükümdarların uyruğu olan insanlar yasa karşısında eşit yurttaşlar olmaya başlamışlar, parlamento, ulusal ordu, ulusal eğitim, devletçe yürütülen sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik kurumları gibi birçok yeni kavram dünyayı etkisi altına almaya başlamıştır.

Fransız İhtilali ile eş zamanlı olarak yaşanan Sanayi İnkılabı benzer bir gelişmenin ekonomi alanında yaşanmasına yol açtı. Buhar gücünün önce üretimde sonra da ulaşımda kullanılmaya başlaması madencilikten sanayiye bütün alanları hızla değiştirdi. Sanayileşen Batı, dünyanın geri kalan kısımlarında büyük bir üstünlük kurdu. Batı, hammadde ihtiyacını karşılaya bilmek ve ürettiği malları satabilmek için Dünyanın geri kalmış ülkelerinin siyasal, ekonomik ve toplumsal, koşullarını gerektiğinde zor kullanarak değiştirmeye, girişti. Birçok yer sömürge ya da yarı sömürge durumuna getirildi.

Uyarı: Sanayi İnkılâbı’nın getirdiği yeni sömürgeciIik, Amerika Kıtasının keşfiyle başlamış olan sömürgecilikten farklıdır. Sömürgeler daha önceleri Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu şeker ve baharat gibi ürünlerin ve kölelerin sağlandığı yerler olarak kullanılmıştı. Sanayi İnkılabı ile gelişen yeni anlayışta ise sömürgeler bir yandan Avrupa için sanayi hammaddesi ve gıda üreticisi olmaya zorlanırken diğer yandan da Avrupa 'nın kitlesel sanayi üretiminin alıcısı (pazarı) haline geldi.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 1137 defa okunmuştur.