Milli Mücadele Taraftarı (Yanlısı) Yayınlar – Gazeteler - Basın


Milli Mücadele Taraftarı (Yanlısı) Yayınlar – Gazeteler - Basın: Kurtuluş Savaşı yıllarında bazı yazarlar Millî Mücadele aleyhine tavır geliştirerek, işgalci İtilaf Devletleri ile aynı yönde ve hatta onların çıkar ve isteklerine hizmet edecek düşünceleri kendi süreli yayınlarında ve gazetelerinde dile getirmişlerdir. Kuşkusuz ki bunda menfaatçi bir odaklanmanın büyük etkisi vardır. Bu gazetelerin sahipleri zehirli yayınları ile halkı bu yönde ikna etmeye çalışırken Atatürk’ün etrafında şekillenen Anadolu mücadelesinin haklılığına ve bu mücadelenin zaferle sonuçlanacağından kuşku duymayan bazı süreli yayınlar da Millî Mücadeleyi gerçekleştiren Mustafa Kemal önderliğindeki Anadolu insanından yana milliyetçi bir çizgide tavır sergilemişlerdir. Mütareke dönemindeki Milli Mücadele yanlısı yayınlar veya gazeteler şunlardır:

Milli Mücadele Yanlısı Olan Gazeteler – Yayınlar

- İrade-i Milliye Gazetesi
- Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi
- Öğüt Gazetesi
- Albayrak Gazetesi
- Açıksöz Gazetesi
- Mimber Gazetesi
- Yeni Adana Gazetesi
- İzmir’e Doğru Gazetesi
- İstikbal Gazetesi
- Ahali Gazetesi
- Emel Gazetesi
- Tasvir-i Efkâr Gazetesi
- Vakit Gazetesi
- İkdam Gazetesi
- İleri Gazetesi
- Hukuk-u Beşer Gazetesi
- Sebilürreşad Dergisi
- Küçük Mecmua
- Yeni Gün Gazetesi
- Akşam gazetesi
- Tercüman Gazetesi
- Anadolu Ajansı

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 48769 defa okunmuştur.