20. Yüzyılda Yaşanan Önemli Siyasi Olaylar


20. Yüzyılda Yaşanan Önemli Siyasi Olaylar: 20. yüzyıla gelindiğinde çöküş döneme içerisinde bulunan sosyal ve toplumsal çalkantılar yaşandığı Osmanlı Devleti’ n de birçok siyasi gelişmeler ortaya çıkmıştır: 20. Yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devletinde ortaya çıkmaya başlayan siyasi alandaki önemli olaylar kronolojik olarak sıralı bir şekilde verilmiştir.

II. Meşrutiyet: Osmanlı Devleti’nin dağılması önleme amacı vardır.
---------------------------------------------------------------------
31 Mart Olayı: Mevcut rejime karşı çıkarılan ilk isyandır.
---------------------------------------------------------------------
Trablusgarp Savaşı: Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetmiştir.
---------------------------------------------------------------------
I. Balkan Savaşı: fazla cephede savaşan Osmanlı Devleti, Edirne ve Kırklareli’ yi kaybetmiştir.
---------------------------------------------------------------------
II. Bakan Savaşı: Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’nden aldıkları toprakları paylaşmamaları savaşa neden oldu.
- Osmanlı Devleti, Edirne ve Kırklareli’ yi geri almıştır.
- II. alkan Savaşı’na katılan devlet Roma

nya olmuştur.
---------------------------------------------------------------------
I. Dünya Savaşı: Sanayi İnkılâbı’nın ortaya çıkardığı ham madde ve pazar arayışı.
- Almanya ve İtalya’nın Avrupa’da güçler dengesini bozması, savaşın en önemli nedenledir.
---------------------------------------------------------------------
Kafkas Cephesi: Ruslarla savaşılmıştır.
- Turacılık fikir akımı sona ermiştir.
- Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis’i geri almıştır.
- Kars – Ardahan – Batum, Brest – Litowsk Antlaşması’ yla geri alınmıştır.
---------------------------------------------------------------------
Kanal Cephesi: İngiltere ile savaşılmıştır.
- Ümmetçilik fikir akımı sona ermiştir.
---------------------------------------------------------------------
Çanakkale Cephesi: Osmanlı açısından savunma cephesidir.
- Osmanlı Devleti’nin başarılı olduğu tek cephedir.
---------------------------------------------------------------------
Irak Cephesi: İngilizler tarafından açılmıştır.
- Osmanlı devleti başarısız olmuştur.
---------------------------------------------------------------------
Hicaz – Yemen Cephesi: İngilizler tarafından açılmıştır.
- Kutsal bölgeler korunmak istense de Arapların taraf değiştirmesi sonucu başarılı olunmamıştır.
---------------------------------------------------------------------
Suriye – Filistin Cephesi: Mustafa Kemal, General Liman Von Sanders’ in yerine Yıldırım Ordulu Grup Komutanlığı yapmıştır.
- İngilizlerle savaşılmış fakat başarı elde edilmemiştir.
---------------------------------------------------------------------
Wilson İlkeleri: Sömürgeci zihniyete son vermek, kalıcı başarı sağlamak için ABD, başkan Wilson tarafından hazırlanan ilkelerin kabulüyle itilaf Grubu’ nda yer almıştır.
---------------------------------------------------------------------
Mondros Ateşkesi: Osmanlı Devleti ile İngilizler arasında imzalanmıştır.
- Osmanlı Devleti’ ni fiilen sona erdiren antlaşmadır.
- İtilaf Devletleri, Mondros’ un maddelerine dayanarak Anadolu’yu işgal etmiştir.
---------------------------------------------------------------------
Paris Barış Konferansı: İtilaf Devletleri kendi aralarında sorunlara çözüm üretmek için toplanmıştır.
- Konferans sonrasında Milletler Cemiyeti kurulmuştur.
- İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.
---------------------------------------------------------------------
İzmir’in İşgali: Yunanlılar tarafından, Mondros’ un 7. maddesine dayanılarak işgal edilmiştir.
- İşgalin sonunda Kuvva-yı Milliye ortaya çıkmıştır.
---------------------------------------------------------------------
Amiral Bristol Raporu’nun Yayımlanması: İzmir’ in işgali sonrasında yayımlanmıştır.
-Türklerin haklılığında ortaya koyan ilk uluslararası belgedir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 17035 defa okunmuştur.