TBMM'nin (Kurucu Meclis) Açılışı ve Çalışmaları (23 Nisan 1920)


TBMM'nin (Kurucu Meclis) Açılışı ve Çalışmaları (23 Nisan 1920): İstanbul'un İtilaf Devletlerince resmen işgalinden sonra Mustafa Kemal bir genelde yayınlayacak Ankara'da milli iradeyi temsil eden bir kurulun derhal toplanmasını istedi. Seçimler yenilenerek 23 Nisan 1920'de T.B.M.M açıldı. İlk meclisin milletvekillerini İstanbul'dan gelenler ve yeni seçilenler oluşturuyordu. Her meslekten milletvekilleri mevcuttu.

TBMM'nin aldığı kararlar şunlardır:

1. TBMM'nin üstünde bir güç yoktur.
2. T.B.M.M kanun yapma yürütme ve yargı yetkisine sahiptir.
3. Ulusal iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esastır.
4. Geçici hükümet başkanı veya padişah vekili tayin etmek gereksizdir.
5. Hükümet kurulması gerekir.
6. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır ve hükümet işlerini meclis içinden seçilecek bir kurul yürütecektir.
7. Saltanat ve halifelik makamlarının geleceği meclis tarafından belirlenecektir...

Yeni Meclisin Özelliklerini de şu şekilde belirtebiliriz:

1. Farklı düşünce ve çevreden gelen vekillerin ortak amacı ülkenin düşman işgalinden kurtarılmasıdır.
2. Olağanüstü yetkilere sahip kurucu meclis niteliğindedir.
3. Yasama yürütme ve yargı yetkilerine sahiptir.


4. Meclise karşı her hareket ve ayaklanmaları önlemek için İstiklal Mahkemeleri kuruldu. 5. Bunda devlet otoritesini gerçekleştirme Kuva-i Milliye'ye olan güvenini sarsmama ve cezaları geciktirmeden kısa sürede verme amacı güdülmüştür.
6. Üyelerini seçimle belirlediği için demokratik karakterdedir. Azınlık unsurlarına yer vermediği içinde milli bir meclistir.

Kaynak: 8. Sınıflar İçin TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları ile İlgili Hazırlanmış Öğrenci Hazırlık Kitabı

- Ankara'da TBMM'nin Açılması ve İlk TBMM Hükümetinin Kurulması
- TBMM Nasıl Açıldı - TBMM Nasıl Kuruldu
- TBMM Neden Kurulmuştur – Kuruldu - Kısaca
- TBMM’nin Kuruluşu ile İlgili Yazı – Hakkında Bilgi
- TBMM'nin (Kurucu Meclis) Açılışı ve Çalışmaları


- Okuma Sayısı: Bu yazı 55436 defa okunmuştur.