Kubilay - Menemen Olayının Sonuçları


Kubilay - Menemen Olayının Sonuçları: Menemende yaşanan vahim olay bütün yurtta kin ve nefretle karşılanmıştır. Türk milleti bu elim hadiseyi lanetlemiş, inkılâplara ve henüz çok genç olan cumhuriyet rejimine olan bağlılığını ise düzenlediği mitinglerle ifade etmeye çalışmıştır. Diğer yandan Türk gençliği Mustafa Kemal'e yolladıkları sayısız telgraflar ile bu olayı protesto etmişlerdir. İleriki dönemlerde ise Menemen'de Kubilay adına bir anıt dikilmek suretiyle Bu elim hadisede yaşamını yitirmiş olan Asteğmen Kubilay’ın anısı yaşatılmaya çalışılmıştır. Bu hain hadise ülkemizde çok partili siyasi hayat girişimleri için uygun ortamın o an itibariyle oluşmadığını göstermiştir. Gerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gerekse de Serbest Cumhuriyet Fırkası rejim ve inkılâba karşı olanların yuvalandıkları yerler haline gelmiştir. Her iki tecrübenin sonucunda büyük acılar yaşanmış ve bir demokrasi tutkunu olan Mustafa Kemal, çok arzu etmesine rağmen sağlığında bir daha çok partili siyasi süreç denemesine girişilmemiştir.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar

ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

- Kubilay – Menemen Olayı Nasıl Olmuştur - Gelişmiştir
- Kubilay - Menemen Olayının Sebepleri - Nedenleri
- Kubilay - Menemen Olayının Sonuçları
- Kubilay Olayı – Menemen Olayı – Kısaca - 23 Aralık 1930
- Menemen - Kubilay Olayı Hakkında Bilgi – ile İlgili Bilgi

- Okuma Sayısı: Bu yazı 15017 defa okunmuştur.