Türkiye'nin İdari Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi


Türkiye'nin İdari Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi: Yeni Türk Devleti kurulduktan sonra idari teşkilatlarının yeniden düzenlenmesi gerekliydi.Bu yüzden bir takım köklü değişiklikler yapılmış,1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara yer verilmiştir.Yapılan değişkliklerle birlikte En büyük idari birim il oldu. İlçeler oluşturldu ve ilçeler İllere bağlandı. Bununla birkilte Milli Mücadelenin merkezi olması gibi nedenlerden dolayı da Ankara'nın başkent olması da kabul edildi (13 Ekim 1923).


Buna göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrıldı. Bu ayrım yapılırken ülkenin coğrafi ve ekonomik durumu göz önünde bulunduruldu. Yeni yönetim yerlerine merkezden yönetici atanması uygun görüldü. İllere valiler, ilçelere kaymakamlar, bucaklara bucak müdürleri atandı. Böylece yerel yönetim birimleri merkeze bağlanarak yurdun geneline daha hızlı hizmet ulaştırılması sağlanmış oluyordu. Ayrıca 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu ile yerel yönetim birimlerinin işleyiş biçimi belirlendi. Ayrıca yöneticilerin yaptığı bütün işler üstteki diğer yöneticilerin onayına bağlı idi. Bu yeni düzenleme ile merkeze bağlı bir koordinasyon sağlanmış, inkılâpların ülkenin her yerine yayılması ve de hizmetlerin en iyi bir biçimde götürülmesinin önü açılmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 15429 defa okunmuştur.