Atatürkçü Düşünce Sisteminde İnkılapçılık


Atatürkçü Düşünce Sisteminde İnkılapçılık: Devrim ve değişimi simgeleyen inkılapçılık ilkesi, Türkiye'nin milli mücadele sonrasında yaşadığı evrimi temsil eder. Bir diğer adı devrimcilik olan bu ilkenin temelinde, çağdaş medeniyetler seviyesini yakalama fikri yatmaktadır. Atatürkçü düşünce sisteminde inkılapçılığın özü budur.

Atatürk'e göre, milli mücadele zaferinden sonra Türkiye, her zaman yeni olanı takip etmeli ve çağdaş bir ülke olarak yoluna devam etmelidir. Bu yolda yaptığı devrimler, inkılapçılık ilkesini ortaya çıkarmıştır. İnkılapçılık ilkesine göre, toplumun gerisinde kalacak tüm eylemleri reddeder. Durgun ve gelişime kapalı bir devlet anlayışını kabul etmez. Daima toplumsal gelişimin ve ilerlemenin arkasında durur. Ancak bu gelişimler asla baskı ve zorlama yolu ile olmamalıdır. Halk ile uzlaşma yolu sağlanarak, tamamen barışçıl adımlar atılmasını savunan bir anlayış sergilenmelidir. Atatürk'e göre zorbalıkla olacak bir devrim, gerçek bir devrim niteliğinde kabul edilemez.

Çağın gerekliliklerini yakalarken, geçmiş unutulmamalı ve değersiz görülmemelidir. Atatürk'ün inkılapçılık ilkesi, bugünün, geçmişin ve geleceğin tüm değerlerini toplum adına bir arada değerlendirebilmeyi kabul eder.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 6137 defa okunmuştur.