Atatürkçü Düşünce Sisteminde Halkçılık


Atatürkçü Düşünce Sisteminde Halkçılık: Getirdiği yeni rejimin temelinde büyük etkisi olan halkçılık ilkesi, Atatürkçü düşünce sistemi içerisinde milliyetçilik ve tam bağımsızlık kavramları ile birlikte düşünmeyi gerektiren bir kavramdır. Atatürk'ün halkçılık ilkesi, milli mücadelenin en başından beri yön verici özelliği ile ön planda tutulmuştur.

Halkçılık ilkesi, devletin yaşam şeklini belirleyen bir unsur özelliğindedir. Rejim üzerinde, egemenlik etkisi yaratır ve Atatürk'ün görüşüne göre yaratmalıdır. Halk egemenliğine dayalı bir yönetim biçimini benimseyen Atatürk için, halkçılık ilkesi bunu sağlayacak en güçlü silahlardan birisidir.

Halkçılık ilkesi, siyasi özelliğinin yanında, herkesin her şartta eşit olması gerekliliğini de sonuna kadar savunur. Ancak böyle, bütüncül bir halk kimliğinin kazanılacağına işaret eder. Toplum dayanışması ve sınıf farkının ortadan kalkması da halkçılık ilkesinin temellerini oluşturmaktadır. Atatürkçü düşünce sisteminde halkçılık, her zaman barıştan yana bir yol izlemektedir. Bu ilkeye göre bir halk, diğer bir halkı ve değerlerini asla yok saymamalıdır.

Halkçılık ilkesi, her zaman diğer ilkeler ile birlikte değerlendirilmeli ve bütünsel bir yaklaşımla tanımlanmalıdır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 7039 defa okunmuştur.