Atatürkçü Düşünce Sisteminde Devletçilik


Atatürkçü Düşünce Sisteminde Devletçilik: Devletçilik ilkesi, bir halkın düzen içerisinde yaşamasını sağlamakla görevli olan devletin temellerini ortaya koyar. Atatürk'e göre devletin çıkarları her zaman halkı için olmalı ve toplumsal yaşama karşı bu anlayışla hizmet etmelidir. Atatürkçü düşünce sisteminde devletçilik ilkesi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmişlik seviyesini her zaman yüksekte tutmayı hedefler. Toplumların bu anlamdaki gelişimi için, devletlerin bu vizyona sahip olması şarttır. Tam bağımsızlığın ancak ekonomik bağımsızlıkla gerçek olabileceğini savunan Atatürk, bu konuda devletin büyük payı olduğunu ortaya koyan birçok söz söylemiştir.

Devletçilik ilkesi hem halkçılık ilkesinin tamamlayıcısı olarak kabul edilir hem de sınıf farklılıklarının önüne geçer. Atatürk'ün devletçilik anlayışı, sadece Türkiye'ye özgü özellikler taşır. Bu da, ülkenin karakterini ortaya koyan güçlü bir anlayıştır. Bireysel olarak ülkeye sağlanan katkıların, bütünsel bir anlayışla halk çıkarlarına göre toparlanması da devletçilik ilkesinin anlayışı içerisinde yer almaktadır.


Devletçilik ilkesi, kendi ayakları üzerinde duran bir milletin var olabilmesini sağlama amacıyla doğmuştur. Devletler, bu bağlamda adalet ve refah çerçevesi içerisinde halkla bütünleşmelidir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 9158 defa okunmuştur.