Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)


Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler): Bir milleti oluşturan aynı toprağı vatan bilmiş çeşitli mesleklerin ve toplumsal gurupların içinde bulunduğu insan topluğuna halk denir. Halkçılık ilkesi hem Cumhuriyetçiliğin hemde Milliyetçiliğin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Atatürk’ün Halkçılık ilkesinden anlaşılan ise toplumda hiçbir kimseye, aileye, zümreye ya da herhangi bir sınıfa ayrımcılık tanınmamasıdır. Bütün herkes kanun önünde eşittir. Halkçılık ilkesine göre hiçbir kimse başkalarına karşı din, mezhep ve ekonomik açıdan üztünlük sağlayamaz.

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)

- Cumhuriyetin İlanı
- Kılık-Kıyafet Kanunu’nun Kabulü
- Aşar Vergisinin kaldırılması
- Medeni Kanun’un kabulü
- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
- Yeni Türk Harfleri’nin Kabulü
- İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
- Sosyal devlet niteliğinin benimsenmesi
- Sosyal hizmet kurumları ve sağlık örgütlerinin kurulması (Çocuk
Esirgeme Kurumu’nun açılması, devlet hastanelerinin açılması, dispanserlerin açılması, Kızılay’ın güçlendirilmesi)
- Devlet Demir Yolları’nın kurulması
- Soyadı kanununun yanı sıra çıkarılan özel bir kanunla ağa, hacı, hoca, hafız, molla, bey gibi ayrıcalık belirten eski ünvanların kaldırılması
- Azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilerek ayrıcalıkların sona erdirilmesi ve eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 102793 defa okunmuştur.