Halifeliğin Anlamı ve Tarihçesi Kısaca


Halifeliğin Anlamı ve Tarihçesi Kısaca: Müslümanlığın baş imamıma ve Hz. Muhammed'in (S.A.V) vekiline Halife denir. Müslümanların din ve dünya işlerinin de başkanı sayılırdı. Dört Halife Dönemi, bu uygulamanın zaman ve şartlarına göre, en demokratik olan dönemidir. Daha sonra Emevi ve ilk dönemde Abbasi hükümdarları da Saltanat ve Hilafet makamlarım birlikte yürütmüşlerdir. 1258 tarihinde Moğol Hülagû Han'ın Bağdat'ı işgal etmesinden sonra Abbasi hanedanlığından bir genç Kutsal Emanetlerle birlikte Kahire'de Memlûk Sultanı'na sığınmıştır. Daha sonra burada Halifeliğin Saltanat makamından ayrı olarak yürütüldüğünü görmekteyiz. Yavuz Sultan Selim, 1517'de Mısır'ı zapt ettiğinde, son Halife III. Mütevekkil Al Allah'ı da beraberinde İstanbul'a getirmiştir. Burada Ayasofya Camii'nde düzenlenen bir törenle Halifelik makamı Yavuz Sultan Selim'e devredilmiştir. Böylece Osmanlı sultanları, Saltanat makamlarım Hilafet makamıyla kuvvetlendirmişler ve dünya Müslümanları üzerindeki nüfuzlarım daha da genişletmişlerdir.

Kaynak: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Fakülte, Yüksekokul ve KPSS İçin)

- Okuma Sayısı: Bu yazı 5449 defa okunmuştur.