Yeni Türk İnkılabının En Önemli Özelliği


Yeni Türk İnkılabının En Önemli Özelliği: Türk İnkılâbının en önemli özelliği bu büyük inkılâbının Türk bağımsızlığını da beraber getirmiş olmasıdır Milli egemenliği ve milli bağımsızlığını kazanan Türk Milleti, yeni bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Devletin sadece egemenlik unsurunda bir değişiklik vaki olmamış, devletin unsurları arasında yer alan beşeri unsurda ve toprak unsurunda da değişiklik olmuş, sosyal bünyede, fikri sistemde kökten değişmeler kendini göstermiştir. Bu bakımdan iç kamu hukuku yönünden teşekkür eden, siyasi gücü elinde bulunduran Büyük Millet Meclisi Hükümeti yeni bir devlet hüviyetini kazanmış olarak siyasi ilişkilerde bulunmuştur. Bu yeni doğan Devletin tanınması da bir hükümet tanınması değil, bir Devletin tanınması ile bu usulle gerçekleştirmiştir Ancak yeni Türk Devleti, Osmanlı Devletine halef olmuştur. Yeni Türk Devleti, bir devletin diğer bir devlete halef olması ile ilgili kurallara tabi olmuştur

Kaynak: Prof. Dr. Hamza EROĞLU, Türk İnkılâp Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, sayfa: 18, İstanbul, 1982.

Bu başlıklar da ilginizi çekebilir:

- Türk İnkılabının F

arkı - Türk inkılabının Farklı Özellikleri

- Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri
- Türk İnkılabının Genel Özellikleri Nelerdir
- İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
- Yeni Türk İnkılabının En Önemli Özelliği


- Okuma Sayısı: Bu yazı 13911 defa okunmuştur.