Türk İnkılabının - Atatürk İnkılapları'nın Temel Amacı


Türk İnkılabının - Atatürk İnkılapları'nın Temel Amacı: - Türk inkılabının genel anlamda amacı, milli ve modern bir devlet kurmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için devletin sosyal yapısında önemli değişikliklere gitmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Türk inkılabında batılı anlamda milli bir toplum oluşturmak, millilik ve medeniliğin birbirine bağlı bir bütün olarak ortaya çıkağı görülmektedir.

- Türk inkılabının uygulama sürecinde siyasi, sosyal, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik ve gündelik hayatta gerçekleştirilen düzenlemeler genel anlamda, Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmak, modern Avrupa devletleri ile Türkiye’yi bütünleştirmek, Osmanlı Devleti’nden kalmış ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen müesseselerin yerine çağdaş müesseseler kurmak, Türkiye’de milli bağımsızlık ve milli egemenlik ilkesini yerleştirmek amacıyla yapılmıştır.

- Kendini yenilemeyen ve çağın gerisinde kalan ülkelerin, modern devletlerin sömürgesi haline gelmesi ve zamanla kimliğini kaybetmesi tarihi bir gerçektir, Bunun farkında olan Atatürk, Türk milletinin varlığını sürdürebilmesi ve yaşayabilmesi için modernleşme ve kalkınmayı çözüm olarak görmüştür. Bunu gerçekleştirirken de tarihinden, dilinden ve kültüründen kopmadan kimliğini koruyarak modernleşme yoluna gidilmiştir. Atatürk döneminde gerçekleştirilen inkılaplar milli kimlikten kopmadan medeniliği yakalamak şeklinde ortaya çıkmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 7944 defa okunmuştur.


kemal olgun diyor ki:

Büyük Atatürk’ün “yakalamamızı; hatta geçmemizi istediği düzey, çağdaş uygarlık yolu olmalı iken halen çok gerilerdeyiz bence.