Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları


Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları: Atatürkçü düşüncenin en değerli kavramlarından birisi olan halkçılık ilkesi, halk çıkarlarının her şeyin üstünde tutulmasını amaçlar. Bu nedenle halkçılık ilkesi, her zaman milliyetçilik ve devletçilik ilkeleri ile birlikte değerlendirilmelidir.

Milli egemenlik kavramının Türkiye üzerinde gerçekleşebilmesi için, halkçılık ilkesinin varlığı her zaman sağlanmalıdır. Halkın egemenliğini sağlama düşüncesi sayesinde, devlet ve toplum arasındaki düzen sağlanır. Kişi haklarını sonuna kadar savunan bu ilke, sınıf farklılıklarını tamamen reddeder. Topluma emek harcayan herkesin hakkını sonuna kadar verebilmeyi savunur. Halkçılık ilkesi, Türkiye'nin tek başına ayakta kalabilmesinde sağlam bir zemin oluşturur. Halkçılık ilkesinin milli mücadele döneminden itibaren Türkiye'ye kazandırılması sayesinde, kendi başına devletini ve toplumunu yürütebilen demokratik bir ülke meydana gelmiştir. Atatürk'ün en büyük amacı da bu ilke ile gerçek oldu. Toplumun siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimini destekleyen bir düşünce ile doğan halkçılık ilkesi, çağdaş bir yol izlemektedir.

Halkçılık ilkesi sonrasında, toplumun her bireyini eşit gören ve aynı değeri veren bir anlayışın hayat geçirilmesi hedefi sağlanmıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 9433 defa okunmuştur.


Katibe Çakar diyor ki:

Atatürk İlke ve İnkılaplarını tüm öğrenciler hatta bütün geçlik okuyup öğrenmeliler.Geçler her şeyi okuldan ve öğretmenden bekliyorlar.Bu bana göre çok yanlış her- şey okuldan beklenmemelidir.gençler kütüphaneye giderek kedilerini ''Atatürk konulu''bilgilerle yetiştirmeliler.Özellikle ''Halkçılık''ilkesini bilmelilerdir,Halkçılık tam anlamıyla bağımsızlıktır.Okul bize ''Cumhuriyetçilik ve Laiklik ilkesini kavratıyor,bu yeterli değil .