Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik Yapılması (1925 ve 1931)


Takvim Saat ve Ölçülerde Değişiklik Yapılması (1925 ve 1931): Atatürk'ün Osmanlı devletinde kullanılan standartları kökten değiştirme maksadıyla başlattığı bu değişim merhalesi, çağdaşımız olan medeni Avrupa memleketleri ile kuracağımız her tür ve bilhassa da iktisadi ve ticari alandaki münasebetlerimizi düzenlemeyi bu sayede de Batı ile entegrasyonumuzu sağlamayı amaçlıyordu.Cumhuriyet döneminden önce Osmanlıların, Batı uluslarından ayrı takvim, saat, sayı ve ölçülerin kullanılması, hafta tatillerinin cuma günü olması, takvimin başlangıcı olarak Hazreti Muhammet'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği tarih olan 622 yılının alınması (hicri takvimin kullanılması), sayı olarak eski sayıları, ölçü olarak da okka, dirhem, arşın, endaze, vb. ölçülerin kullanılması, Türk toplumu ile Batı toplumları arasındaki ilişkilerde büyük karışıklık ve güçlüklere yol açmaktaydı.

Bu sebeple 26 Aralık 1925'te miladi takvim kabul edilmiş, alaturka saat yerine Batı'da kullanılan alafranga saatin kabulü karara bağlanmış bununla birlikte milli bayramlar ve tatil günleri yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca 1935 yılında çıkarılan kanunla hafta tatili Cuma'dan, cumartesi öğleden sonra ve Pazar gününe alınmıştır. 23 Mart 1931'de çıkarılan yasayla da gram

, kilogram, ton, metre, kilometre şeklinde bilinen Batılı Devletlerce kullanılan ölçü birimleri eskileri ile değiştirilmiştir.

Miladi takvimin kullanılmaya başlanması ile ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinde yapılan değişikliklerin hayata geçirilmesi, bir günün 24 saate bölünerek günlük yaşayışın yeniden şekillendirilmesinin sağlandığı modern saat uygulamasına geçilmesi, milli bayramlar ile tatil günlerinin tekrar düzenlenmesi ile uluslar arası ticari ilişkilerin gelişimi açısından oldukça önemli adımlar atılmıştır, takvim, saat ve ölçü birimlerinde yapılan değişikliklerin sonucunda Batı ile yürüttüğümüz ilişkilerde yaşadığımız farklı ölçü birimlerini kullanmaktan kaynaklanan sorunlar da tamamen ortadan kalkmış ve bu sayede en büyük kazancı ülke ekonomimiz elde etmiştir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 142552 defa okunmuştur.


y diyor ki:

y