Devletçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları


Devletçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları: Atatürkçü düşünce sistemi içerisinde geçen devletçilik ilkesi, ulusal çıkarların önde tutulması amacıyla hizmet veren ve her anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir ülkenin varlığını savunan bir kavramdır.

Atatürk'e göre devletler, halk çıkarlarına göre hareket etmeli ve özellikle ekonomik anlamda başka hiçbir devlete bağlı kalmamalıdır. Bu anlamda gelişimin sağlanması için devlet kalkınma planları hazırlamış ve uygulamaya geçirmiştir. Bu düşüncesini rejimi değiştirerek ve ülkeye demokratik bir yönetimi kazandırarak güçlendirmiştir. Böylelikle devletçilik ilkesi, çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak adına her zaman ilerlemeyi hedeflemiştir. Bunun için de en çok ekonomik kalkınmaya değer vermiştir.

Devletçilik ilkesi sayesinde, yerel sermaye önemini kazanmış ve ülke içerisinde hemen hemen her alanda üretim uygulamaları arttırılmıştır. Ülkenin dışa bağımlılığı azaldıkça, tam bağımsızlık ilkesine daha çok yaklaşılmıştır. Devletçilik ilkesinin temelini her zaman tam bağımsızlık düşüncesi oluşturmaktadır. Vatandaş ve devlet arasındaki düzen için, Atatürk'ün devletçilik ilkesi her zaman var olmalıdır.

Devletçilik, sosyal adaleti savunur. Eşitlik ve bağımsızlık düşüncelerinden beslenerek, toplumun ilerlemesini sağlar. Devletçilik ilkesi olmadan demokratik bir rejimden söz etmek mümkün değildir.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 10567 defa okunmuştur.