Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri


Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri: Türk inkılabı, bir doğuş, var oluş, kurtuluş, yeniden kuruluş ve baştan düzenlemeyi amaç kılan topyekün bir yenilik hareketidir. Ayrıca Milli Bağımsızlık ve Milli Egemenlik mücadelesidir. Dışarıda İttifak (Antlaşma)Devletleri ‘ne karşı, içeride de Sultan ve de Halife ‘ye karşı birlikte, bir arada yürütülmüş olan ve Atatürk tarafından organize edilmiş bir mücadeledir. Mustafa Kemal öncülüğünde yürütülen Türk İnkılabı, kendi ulusal kültürümüzü ve milli idealimizi muhafaza ederek, memleketimizi, Batıya, Batı kültürüne, Batının ekonomik fikirlerine götüren köklü bir dönüşümün ifadesidir. Daha sonradan Türk milletinin, Milli Bozkır Kültürü de benimsenmiştir. Bir diğer taraftan yapılan yeniliklerle laik bir rejim kurularak, demokratik ve üniter devlet idare sistemine geçilmiştir.

Türk inkılabı zamanın çok dar olması sebebiyle bazı yazarlara göre hazırlık evresini geçirmeden uygulamayı yani ihtilal evresi yasamıştır. Kurumlaşma evresini de İhtilal evresi ile birlikte yürütmüştür. Bir taraftan ülkemiz toprakları işgal edilirken ve bunun tabii sonucu olarak işgalcilere karşı koyma, direniş hareketleri devam ederken diğer taraftan da kurumlaş

ma hareketleri yapılıyordu.

Erzurum ve resmen Sivas Kongresi’nde, Heyet- i Temsiliye’nin kurulması, 23 nisan 1920 ‘de TBMM’nin açılması, 20 Ocak 1921’de Anayasa’nın yürürlüğe girmesi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Türk inkılabının önce bir olay, sonra bir fikir olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da çıktığı zaman bir devlet memurudur. 22 Haziran 1919 ‘da Amasya Genelgesi’ni yayınladığı zaman “Milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” dediğinde, Padişaha ve İstanbul Hükümetine ters düşmüştür. Artık merkezi otoriteye karşı isyan eden bir paşadır. Bu ve sonraki gelişmeler göstermektedir ki Türk inkılabının her safhasından bizzat Mustafa Kemal Paşa sorumludur.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konulu Ders Kitapları ve Çeşitli Belirli Günler ve Haftalar ile İlgili kitaplardan derlenerek oluşturulmuştur.

Bu başlıklar da ilginizi çekebilir:

Türk İnkılabının Farkı - Türk inkılabının Farklı Özellikleri
- Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri
- Türk İnkılabının Genel Özellikleri Nelerdir
- İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
- Yeni Türk İnkılabının En Önemli Özelliği


- Okuma Sayısı: Bu yazı 33101 defa okunmuştur.


derya yaşar diyor ki:

Saolun cok yardimci oldu