Halifelik Niçin - Neden Kaldırıldı


Halifelik Niçin - Neden Kaldırıldı: a- Halife, bütün dünyadaki Müslümanların yönetiminden sorumluydu. Fakat bu, hiç bir zaman böyle olmadı. I. Dünya Savaşı'nda Halife'nin Sancak-ı Şerifi altında toplanan ordusuna karşı savaşan diğer Müslüman, Arap ve Hint ulusları unutulmamıştır,
b- Halifelik makamından dolayı, Türkiye'nin dünyadaki diğer İslam ülkelerinin içişlerine karışması gerekiyordu. Onların da Türkiye'den bazı beklentileri olabilirdi, bu durum "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine aykırı düşebilirdi,
c- Son Halife Abdülmecit Efendi, Saltanat sahibi padişah gibi davranıyordu. TBMM'nin isteklerine uymamış, son Padişahın ve sarayın Kurtuluş Savaşı'ndaki yanlış tutumlarını bir genelgeyle yermesi (takbih etmesi) istenmesine rağmen, bu genelgeyi yayınlamamıştır.
d- İmzalarını sadece "Halife-i Müslim'in" diye atması meclis tarafından istenmesine rağmen O, "Halife-i Müslim'in Abdülaziz Han Bin Abdülmecid" diye Saltanatı hatırlatacak şekilde atmıştır.
e- Halifelik bütçesinin çok yüklü olması, Ankara'yı malî yönden zor durumda bırakmıştır,
f- Abdülmecit Efendi her cuma namazını bir başka İstanbul camiinde kılarak, kendi propagandasını yapıyor, yabancı elçileri kabul ediyordu. Saltanata taraftar olan bazı milletvekilleri ile İstanbul'da gizli görüşmelerde bulunuyordu. Bu milletvekilleri, son Halifeyi meclis kararıyla tekrar padişah yapmak istiyorlardı ve bu niyetlerini de kendisine bildirmişlerdi,
g- Halifelik, yapılması düşünülen laik inkılapların önünde bir engel olabilirdi.

Kaynak: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Fakülte, Yüksekokul ve KPSS İçin)

- Okuma Sayısı: Bu yazı 5284 defa okunmuştur.