Türk İnkılabının Farkı - Türk inkılabının Farklı Özellikleri


Türk İnkılabının Farkı - Türk inkılabının Farklı Özellikleri: Türk inkilabı, amaç, hazırlanmış ve uyuglama yönünden diğer inkilplardan çok farkılılık gösterir. Fikir yönünden hazırlık, inkilâbının kaynağını teşkil eder. Fransız ihtilalini hazırlayan fikirleri, Fransız yazar ve fikir adamları Voltaire , (Volter) Montesquieu (Monteskiyö) , Diderot (Didero,) J. J.Rousseau (Russo) yüzyıllar boyunca çalışma ve eserleri ile ortaya koymuşlardır. Türk İnkılâbı bir doktrin haraketinin sonucu değildir ve bir doktrine de bağlı değildir. Türk İnkılâbı Osmanlı Devletinin tarihi kaderine tabi olması sonucu olarak önce bir vakıa ve daha sonra bu vakıaya bağlı bir fikir olarak ortaya çıkmıştır.

- Bu konuya temas eden Norbert von Bischoff (Norber fon Bişof), bunu Türk İnkılabının bir özelliği olarak görmekte ve değerlendirmektedir. “Türk İnkılabının bir başka hususiyeti ondaki pragmatik mahiyet ve her türlü teorik ve ideolojik hazırlığın yokluğudur.

- Öyle ki, Türk İnkilâbı hiç meydanda yokken birden hakikat oluştur. Tarih böyle bir ideolojik hazırlık için, ne Mustafa Kemal’e ne de Türk Milletine vakit bırakmamıştır. Her ikisi de İnkılap yapmak vaziyetine getirilerek tarih içinde irticalen bir takım işler yaratmak mecburiyetinde b

rakılmışlardır”.

- 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Atatürk’ün esas amacı yeni bir Türk Devleti kurmaktı. Yeni Türk Devleti bir taraftan milli egemenlik diğer taraftan da mili bağımsızlık mücadelesi ile birlikte kurulmuştur.

- Yeni Devletin kuruluşunun baş özelliği inkılâplarla birlikte, bir arada kurulmuş olmasındandır. Türk İnkılâbının amacı, sona eren Osmanlı İmparatorluğu yerine özgür ve bağımsız yeni ve modern bir devlet kurmaktı. Yeni Türk Devletini kurma amacı Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığı için bu devleti yeniden kurmak değil, yıkılmaya yüz tutan ve fiilen yıkılan bir devletin yerine yeni ve modern bir devletin kurulmasıdır.

- İnkılâpla, Türk milleti siyasi ve hukuki topluluk olarak modern bir devlet, sosyal yönüyle de ileri ve medeni bir toplum olma tercihini yapmıştır.

Özetle Türk İnkılabını Diğer İnkılaplardan Farklı Kılan Unsurlar

- 1789 Fransız ve 1917 Rus inkılaplarından farklı olarak Türk inkılabında, inkılabın hazırlığını yapanlar, fikri yönden olgunlaştıranlar ve onu aksiyon alanında başarıya götürenler aynı kişilerdir.

- Büyük Atatürk, Türk İnkılâbının hem fikri hazırlığını yapmış, hem de aksiyon alanında onu başarıya ve zafere ulaştırmıştır.

- İnkılâpçı Atatürk, artık zamanını tamamlamış olduğuna inandığı bir imparatorluğun üzerine, yepyeni temellere dayanan bir devlet kurmuştur.

- Atatürk, inkılâbı başarıya ulaştırırken aynı zamanda özgür, bağımsız, modern ve yeni bir devlet kurmuştur. Yeni devletin kuruluşu önce fikri yönden bir hazırlık çalışmasını gerektirmiştir.

- Türk inkılâbının amacını teşkil eden yeni Devlet kuma fikri Osmanlı İmparatorluğunun tarihe intikali ile ortaya çıkmıştır.

Kaynak: Prof. Dr. Hamza EROĞLU, Türk İnkılâp Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, sayfa: 19 - 21, İstanbul, 1982.

Bu başlıklar da ilginizi çekebilir:

Türk İnkılabının Farkı - Türk inkılabının Farklı Özellikleri
- Türk İnkılabının Özellikleri – Genel Özellikleri
- Türk İnkılabının Genel Özellikleri Nelerdir
- İnkılapçılık İlkesinin Özellikleri – Genel Özellikleri – Nedir
- Yeni Türk İnkılabının En Önemli Özelliği

- Okuma Sayısı: Bu yazı 28160 defa okunmuştur.