Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar


Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar: Atatürk İlkeleri arasında en başta yer alan Cumhuriyetçilik ilkesi Anayasamızın değişitirilemez hükümleri arasında yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelini teşkil eden bir ilkedir. Klasik ve basit tabiri ile halkın kendi kendini yönetmesi olarak tabir edilen cumhuriyet rejimi daha uzun bir ifade ile halkın kenini yönetecek olan temsilcileri seçim ile yeni kendisinin iş başına getirerek belli bir dönem için kendini yönetme yetkisi verdiği yönetim biçiminin adıdır. Seçilen temsilciler bu yönetme haklarını hükümet kurma, yönetime katılma, siyasi parti kurma gibi vasıtalarla kullanırlar. Bu sebeple Cumhuriyet rejimi yönetimin bir kişi, gruba veya zümreye değil; millete ait olduğu bir yönetim biçimidir. Buradan yola çıkarak da Cumhuriyetçilik, bir yönetim şekli olan cumhuriyetin uygulanmasında ortaya çıkan bir kavramdır. Bu nedenle Cumhuriyetçilik, cumhuriyet rejimini benimsemeyi, korumayı ve de yüceltmeyi amaç kılar.

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)

- TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920)
- Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
- Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
- Siyasal partilerin kurulması
- 1921 ve 1924 Anayasalarının hazırlanması
- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)
- Ordunun siyasetten ayrılması

- Okuma Sayısı: Bu yazı 73187 defa okunmuştur.