Harf Devriminin (İnkılabının) Amacı Nedir


Harf Devriminin (İnkılabının) Amacı Nedir: Milli mücadele döneminin zafer ile sonuçlanmasının ardından, Atatürk ülke yönetimini demokrasi ile değiştirerek yeni bir döneme adım atmıştır. Bununla birlikte ülkede değişimi gerekli olan birçok alanın tespiti de sağlanmıştır. Bu alanlardan birisi de eğitimdir.

Osmanlı Dönemi'nden beri Arapça eğitim alan insanlar, Arap harflerinin zorluğu nedeniyle eğitim alanında çok zorluklar yaşamıştır. Bu nedenle de her zaman okuma yazma bilenlerin oranı düşük kalmıştır. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini en iyi eğitim seviyesine bakarak anlayacağına inanan Atatürk, harf devrimini gerçekleştirmiştir. Bu devrimle amaçladığı, ülkenin okuma yazma oranını yükseltmek, insanları eğitim alanına yeniden kazandırmak ve ülkenin uygarlık seviyesini eğitim ile yükseltmektir. 1928 senesinde harf inkılabının gelmesi ile, sadece çağdaş uygarlık seviyesi değil milli kültürün ve milli değerlerin korunabilmesi de amaçlanmıştır. Bir milletin ancak kendi diliyle kendi kültürünü koruyabileceğine inanan Atatürk, harf devrimiyle bu düşüncesini güçlendirmiştir.

Okuma ve yazmanın kolaylaştırılması ile, Türkiye'de yaşayan herkes düşüncelerini daha net ortaya koyabilmenin ve düşünce özgürlüğünün değerini daha iyi anlamıştır.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 11966 defa okunmuştur.