Ekonomik Güç - Milli Güç Unsurları Ekonomik Güç


Ekonomik Güç - Milli Güç Unsurları Ekonomik Güç: Ekonomik gelişmemizi temelini “Milli ekonomi” oluşturur. Bütün ekonomik etkinliklerini, bağımsızlığımızı zedelemeden ve mümkün olduğu kadar öz kaynaklarımıza dayanarak gerçekleştirilmesi, milli ekonomi ilkesizinin esasıdır. Topluma yön veren en önemli etkinliklerinden biri olan ekonomi, önemli bir güçtür. Atatürkçülük Düşünce Sistemine yön veren unsurlardan biri, siyasal güç ise diğeri de ekonomik güçtür.

Zira siyasetin belirlediği çeşitli amaçları gerçekleştirmek için gereken olanaklar, ekonomik etkinliklere sağlanır. Bu bakımdan ekonominin de milli bir nitelikte bulunması ve milletten kaynaklanan bir güç olması gerekir. Atatürkçülüğün hedeflerinden olan, güçlü ve bağımsız devlet, kültürlü bir toplum, bu toplum içinde hakların ve özgürlüklerin güvencesinin sağlamakta siyasal gücün en büyük yardımcısı ekonomik güçtür.

Kaynak: www.ataturkinkilaplari.com – En Kapsamlı Atatürk Sitesi tarafından muhtelif Belirli Günler ve Haftalar ile TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kitaplarından derlenerek oluşturulmuştur.

- Okuma Sayısı: Bu yazı 15262 defa okunmuştur.